MahalaOffers in-app purchases
+ Offers in-app purchases
Mahala+
Dipatlafalo Tsa Tsamaiso

Tlhaloso

BoxArt allows you to create images from box format brush drawings.

Dinepe tsa sekirini

Additional information

E phasaladitswe ke

Carlos Rafael Ramirez

Copyright

Carlos Rafael Ramirez

Letlha la kgololo

2015-08-07

Approximate size

17.5 MB

Tekanyetso ya dingwaga tsa bogolo

Sa ba dingwaga tse 3 le kwa godimo


Tsenyo

Iponele sediriso seno fa o ntse o saenetse go tsena mo akhaontong ya gago ya Microsoft mme o se tsenye mo didirisweng tse di ka fitlhang go di le lesome tsa Windows 10.

Puo e e tshegediwang

English (United States)

Tshedimosetso ya Mophasalatsi

BoxArt 10 support


Report this product

Saenela go tsena go begela Microsoft sediriso seno