Mahala
Dipatlafalo Tsa Tsamaiso

Tlhaloso

Flash is a lightweight browser with focus on simplicity. Enjoy what matters without distractions.

Dinepe tsa sekirini

Additional information

E phasaladitswe ke

FreshJuice

Letlha la kgololo

2019-07-02

Approximate size

5.6 MB

Tekanyetso ya dingwaga tsa bogolo

Sa ba dingwaga tse 3 le kwa godimo

Setlhopha

Tiro

This app can

Bona tetlelesego ya kgolagano ya gago ya inthanete

Tsenyo

Iponele sediriso seno fa o ntse o saenetse go tsena mo akhaontong ya gago ya Microsoft mme o se tsenye mo didirisweng tse di ka fitlhang go di le lesome tsa Windows 10.

Puo e e tshegediwang

English (United States)


Report this product

Saenela go tsena go begela Microsoft sediriso seno