Download Windows Server 2003 ve Windows XP için .NET Framework 3.0 Service Pack 2 Güncelleştirmesi from Official Microsoft Download Center

Windows Server 2003 ve Windows XP için .NET Framework 3.0 Service Pack 2 Güncelleştirmesi

Önemli! Aşağıdaki dillerden biri seçildiğinde, sayfa içeriği dinamik olarak o dile değişir.

Dil seçin:
Karışık bir .NET Framework 3.5 SP1 ve .NET Framework 4 ortamında serileştirilmiş veya seri yapısı dağıtılmış BinaryFormatter veya NetDataContractSerializer kullanan genel türler içinde bilinen bazı uyumsuzluklar vardır. Bu güncelleştirmenin yüklenmesi, söz konusu sorunları giderir.