Download Windows Kötü Amaçlı Yazılımları Temizleme Aracı (64-bit) from Official Microsoft Download Center

Windows Kötü Amaçlı Yazılımları Temizleme Aracı (64-bit)

Önemli! Aşağıdaki dillerden biri seçildiğinde, sayfa içeriği dinamik olarak o dile değişir.

Dil seçin:
Windows Kötü Amaçlı Yazılımları Temizleme Aracı (MSRT), Windows bilgisayarların yaygın kötü amaçlı yazılımlara karşı korunmasına yardımcı olur. MSRT tehditleri bulup temizler ve bu tehditlerin gerçekleştirdiği değişiklikleri geri alır. MSRT genellikle Windows Update'in parçası veya buradan indirilebilen tek başına bir araç olarak aylık yayımlanır.