İmalat için yeni bir gerçeklik

Karma işe alma ve iyileştirme, çalışanların iyileştirilmesinden operasyonel verimliliğin artmasına, azaltılmış hatalara ve atığa kadar, karma gerçeklik üretimi dönüştürmektedir.

Lockheed Martin'in astronotları aya ve ötesine göndermek için NASA ile nasıl bir araya geldiğini görün.