BizTalk sürümlerini karşılaştırın

BizTalk Server, kurum içinde ve bulutta uygulamalarınızı her zaman her yerde birbirine bağlar.

BizTalk sürümlerini karşılaştırın

BizTalk sürümlerini karşılaştırın

BizTalk sürümlerini karşılaştırın

BizTalk sürümlerini karşılaştırın

BizTalk sürümlerini karşılaştırın

BizTalk Özellik Karşılaştırması

Özellik destek anahtarıÖzellik sürümde kullanılamıyor Özellik kullanılamıyor    Özellik sürümde kullanılabiliyor Özellik kullanılabiliyor   
BizTalk Server özellik desteğini BizTalk Server sürümüyle karşılaştırın.
Özellikler/SürümBizTalk Server 2016BizTalk Server 2013 R2BizTalk Server 2013BizTalk Server 2010
Tam SHA2 desteği BizTalk Server 2016’ya dahildir Özellik BizTalk Server 2013 R2’de kullanılamıyor Özellik BizTalk Server 2013’te kullanılamıyor Özellik BizTalk Server 2010’da kullanılamıyor
SAP NCo desteği BizTalk Server 2016’ya dahildir Özellik BizTalk Server 2013 R2’de kullanılamıyor Özellik BizTalk Server 2013’te kullanılamıyor Özellik BizTalk Server 2010’da kullanılamıyor
Gelişmiş bağlama içe aktarımı ve dışa aktarımı BizTalk Server 2016’ya dahildir Özellik BizTalk Server 2013 R2’de kullanılamıyor Özellik BizTalk Server 2013’te kullanılamıyor Özellik BizTalk Server 2010’da kullanılamıyor
Logic App bağdaştırıcısı BizTalk Server 2016’ya dahildir Özellik BizTalk Server 2013 R2’de kullanılamıyor Özellik BizTalk Server 2013’te kullanılamıyor Özellik BizTalk Server 2010’da kullanılamıyor
SQL Server AlwaysOn Desteği BizTalk Server 2016’ya dahildir Özellik BizTalk Server 2013 R2’de kullanılamıyor Özellik BizTalk Server 2013’te kullanılamıyor Özellik BizTalk Server 2010’da kullanılamıyor
Gelişmiş SFTP ve FTP desteği BizTalk Server 2016’ya dahildir Özellik BizTalk Server 2013 R2’de kullanılamıyor Özellik BizTalk Server 2013’te kullanılamıyor Özellik BizTalk Server 2010’da kullanılamıyor
Service Bus için Paylaşılan Erişim İmzası desteği BizTalk Server 2016’ya dahildir Özellik BizTalk Server 2013 R2’de kullanılamıyor Özellik BizTalk Server 2013’te kullanılamıyor Özellik BizTalk Server 2010’da kullanılamıyor
Çoklu seçim "dosyaya kaydet" seçeneği" BizTalk Server 2016’ya dahildir Özellik BizTalk Server 2013 R2’de kullanılamıyor Özellik BizTalk Server 2013’te kullanılamıyor Özellik BizTalk Server 2010’da kullanılamıyor
Dinamik Gönderme Bağlantı Noktalarında Sıralanmış Teslimat BizTalk Server 2016’ya dahildir Özellik BizTalk Server 2013 R2’de kullanılamıyor Özellik BizTalk Server 2013’te kullanılamıyor Özellik BizTalk Server 2010’da kullanılamıyor
Azure’da yüksek erişilebilirlik ve felaketten kurtarma BizTalk Server 2016’ya dahildir Özellik BizTalk Server 2013 R2’de kullanılamıyor Özellik BizTalk Server 2013’te kullanılamıyor Özellik BizTalk Server 2010’da kullanılamıyor
JSON iletilerini ek ayarlar olmadan işleme BizTalk Server 2016 ve BizTalk Server 2013 R2’ye dahildirBizTalk Server 2013 R2’ye dahildir Özellik BizTalk Server 2013’te kullanılamıyor Özellik BizTalk Server 2010’da kullanılamıyor
HL7 hızlandırıcısı için serbest metin desteği BizTalk Server 2016 ve BizTalk Server 2013 R2’ye dahildirBizTalk Server 2013 R2’ye dahildir Özellik BizTalk Server 2013’te kullanılamıyor Özellik BizTalk Server 2010’da kullanılamıyor
SFTP bağdaştırıcısı için proxy desteği BizTalk Server 2016 ve BizTalk Server 2013 R2’ye dahildirBizTalk Server 2013 R2’ye dahildir Özellik BizTalk Server 2013’te kullanılamıyor Özellik BizTalk Server 2010’da kullanılamıyor
BizTalk Sistem Durumu İzleyici eklentisi BizTalk Server 2016 ve BizTalk Server 2013 R2’ye dahildirBizTalk Server 2013 R2’ye dahildir Özellik BizTalk Server 2013’te kullanılamıyor Özellik BizTalk Server 2010’da kullanılamıyor
Azure Iaas’de çalışan BizTalk VM’leri BizTalk Server 2016, BizTalk Server 2013 R2 ve BizTalk Server 2013’e dahildirBizTalk Server 2013 R2’ye dahildirBizTalk Server 2013’ya dahildir Özellik BizTalk Server 2010’da kullanılamıyor
BizTalk Server yapıları arasındaki bağımlılığın izlenmesi BizTalk Server 2016, BizTalk Server 2013 R2 ve BizTalk Server 2013’e dahildirBizTalk Server 2013 R2’ye dahildirBizTalk Server 2013’ya dahildir Özellik BizTalk Server 2010’da kullanılamıyor
Azure Service Bus bağlantısı BizTalk Server 2016, BizTalk Server 2013 R2 ve BizTalk Server 2013’e dahildirBizTalk Server 2013 R2’ye dahildirBizTalk Server 2013’ya dahildir Özellik BizTalk Server 2010’da kullanılamıyor
BizTalk Server ile tümleşik ESB BizTalk Server 2016, BizTalk Server 2013 R2 ve BizTalk Server 2013’e dahildirBizTalk Server 2013 R2’ye dahildirBizTalk Server 2013’ya dahildir Özellik BizTalk Server 2010’da kullanılamıyor
İstemci Tarafı Nesne Modeli (CSOM) destekli SharePoint bağdaştırıcısı BizTalk Server 2016, BizTalk Server 2013 R2 ve BizTalk Server 2013’e dahildirBizTalk Server 2013 R2’ye dahildirBizTalk Server 2013’ya dahildir Özellik BizTalk Server 2010’da kullanılamıyor
REST desteği BizTalk Server 2016, BizTalk Server 2013 R2 ve BizTalk Server 2013’e dahildirBizTalk Server 2013 R2’ye dahildirBizTalk Server 2013’ya dahildir Özellik BizTalk Server 2010’da kullanılamıyor
Ek ayar gerektirmeyen MsgBox Viewer BizTalk Server 2016, BizTalk Server 2013 R2 ve BizTalk Server 2013’e dahildirBizTalk Server 2013 R2’ye dahildirBizTalk Server 2013’ya dahildir Özellik BizTalk Server 2010’da kullanılamıyor
FTP bağdaştırıcısında yapılan iyileştirmeler BizTalk Server 2016, BizTalk Server 2013 R2, BizTalk Server 2013 ve BizTalk Server 2010’a dahildirBizTalk Server 2013 R2’ye dahildirBizTalk Server 2013’ya dahildirBizTalk Server 2010’ya dahildir
BizTalk Server için PowerShell Sağlayıcı BizTalk Server 2016, BizTalk Server 2013 R2, BizTalk Server 2013 ve BizTalk Server 2010’a dahildirBizTalk Server 2013 R2’ye dahildirBizTalk Server 2013’ya dahildirBizTalk Server 2010’ya dahildir
Ayarlar Panosu BizTalk Server 2016, BizTalk Server 2013 R2, BizTalk Server 2013 ve BizTalk Server 2010’a dahildirBizTalk Server 2013 R2’ye dahildirBizTalk Server 2013’ya dahildirBizTalk Server 2010’ya dahildir
Yeniden Modellenen Ticaret İş Ortağı Yönetimi BizTalk Server 2016, BizTalk Server 2013 R2, BizTalk Server 2013 ve BizTalk Server 2010’a dahildirBizTalk Server 2013 R2’ye dahildirBizTalk Server 2013’ya dahildirBizTalk Server 2010’ya dahildir
Gelişmiş BizTalk Eşleyici BizTalk Server 2016, BizTalk Server 2013 R2, BizTalk Server 2013 ve BizTalk Server 2010’a dahildirBizTalk Server 2013 R2’ye dahildirBizTalk Server 2013’ya dahildirBizTalk Server 2010’ya dahildir
BizTalk Server özellik desteğini BizTalk Server sürümüyle karşılaştırın.
Özellikler/Sürüm
Tam SHA2 desteği
BizTalk Server 2016
 BizTalk Server 2016’ya dahildir
BizTalk Server 2013 R2
 Özellik BizTalk Server 2013 R2’de kullanılamıyor
BizTalk Server 2013
 Özellik BizTalk Server 2013’te kullanılamıyor
BizTalk Server 2010
 Özellik BizTalk Server 2010’da kullanılamıyor
Özellikler/Sürüm
SAP NCo desteği
BizTalk Server 2016
 BizTalk Server 2016’ya dahildir
BizTalk Server 2013 R2
 Özellik BizTalk Server 2013 R2’de kullanılamıyor
BizTalk Server 2013
 Özellik BizTalk Server 2013’te kullanılamıyor
BizTalk Server 2010
 Özellik BizTalk Server 2010’da kullanılamıyor
Özellikler/Sürüm
BizTalk Server 2016
 BizTalk Server 2016’ya dahildir
BizTalk Server 2013 R2
 Özellik BizTalk Server 2013 R2’de kullanılamıyor
BizTalk Server 2013
 Özellik BizTalk Server 2013’te kullanılamıyor
BizTalk Server 2010
 Özellik BizTalk Server 2010’da kullanılamıyor
Özellikler/Sürüm
BizTalk Server 2016
 BizTalk Server 2016’ya dahildir
BizTalk Server 2013 R2
 Özellik BizTalk Server 2013 R2’de kullanılamıyor
BizTalk Server 2013
 Özellik BizTalk Server 2013’te kullanılamıyor
BizTalk Server 2010
 Özellik BizTalk Server 2010’da kullanılamıyor
Özellikler/Sürüm
BizTalk Server 2016
 BizTalk Server 2016’ya dahildir
BizTalk Server 2013 R2
 Özellik BizTalk Server 2013 R2’de kullanılamıyor
BizTalk Server 2013
 Özellik BizTalk Server 2013’te kullanılamıyor
BizTalk Server 2010
 Özellik BizTalk Server 2010’da kullanılamıyor
Özellikler/Sürüm
BizTalk Server 2016
 BizTalk Server 2016’ya dahildir
BizTalk Server 2013 R2
 Özellik BizTalk Server 2013 R2’de kullanılamıyor
BizTalk Server 2013
 Özellik BizTalk Server 2013’te kullanılamıyor
BizTalk Server 2010
 Özellik BizTalk Server 2010’da kullanılamıyor
Özellikler/Sürüm
BizTalk Server 2016
 BizTalk Server 2016’ya dahildir
BizTalk Server 2013 R2
 Özellik BizTalk Server 2013 R2’de kullanılamıyor
BizTalk Server 2013
 Özellik BizTalk Server 2013’te kullanılamıyor
BizTalk Server 2010
 Özellik BizTalk Server 2010’da kullanılamıyor
Özellikler/Sürüm
Çoklu seçim "dosyaya kaydet" seçeneği"
BizTalk Server 2016
 BizTalk Server 2016’ya dahildir
BizTalk Server 2013 R2
 Özellik BizTalk Server 2013 R2’de kullanılamıyor
BizTalk Server 2013
 Özellik BizTalk Server 2013’te kullanılamıyor
BizTalk Server 2010
 Özellik BizTalk Server 2010’da kullanılamıyor
Özellikler/Sürüm
Dinamik Gönderme Bağlantı Noktalarında Sıralanmış Teslimat
BizTalk Server 2016
 BizTalk Server 2016’ya dahildir
BizTalk Server 2013 R2
 Özellik BizTalk Server 2013 R2’de kullanılamıyor
BizTalk Server 2013
 Özellik BizTalk Server 2013’te kullanılamıyor
BizTalk Server 2010
 Özellik BizTalk Server 2010’da kullanılamıyor
Özellikler/Sürüm
BizTalk Server 2016
 BizTalk Server 2016’ya dahildir
BizTalk Server 2013 R2
 Özellik BizTalk Server 2013 R2’de kullanılamıyor
BizTalk Server 2013
 Özellik BizTalk Server 2013’te kullanılamıyor
BizTalk Server 2010
 Özellik BizTalk Server 2010’da kullanılamıyor
Özellikler/Sürüm
JSON iletilerini ek ayarlar olmadan işleme
BizTalk Server 2016
 BizTalk Server 2016 ve BizTalk Server 2013 R2’ye dahildir
BizTalk Server 2013 R2
BizTalk Server 2013 R2’ye dahildir
BizTalk Server 2013
 Özellik BizTalk Server 2013’te kullanılamıyor
BizTalk Server 2010
 Özellik BizTalk Server 2010’da kullanılamıyor
Özellikler/Sürüm
HL7 hızlandırıcısı için serbest metin desteği
BizTalk Server 2016
 BizTalk Server 2016 ve BizTalk Server 2013 R2’ye dahildir
BizTalk Server 2013 R2
BizTalk Server 2013 R2’ye dahildir
BizTalk Server 2013
 Özellik BizTalk Server 2013’te kullanılamıyor
BizTalk Server 2010
 Özellik BizTalk Server 2010’da kullanılamıyor
Özellikler/Sürüm
SFTP bağdaştırıcısı için proxy desteği
BizTalk Server 2016
 BizTalk Server 2016 ve BizTalk Server 2013 R2’ye dahildir
BizTalk Server 2013 R2
BizTalk Server 2013 R2’ye dahildir
BizTalk Server 2013
 Özellik BizTalk Server 2013’te kullanılamıyor
BizTalk Server 2010
 Özellik BizTalk Server 2010’da kullanılamıyor
Özellikler/Sürüm
BizTalk Sistem Durumu İzleyici eklentisi
BizTalk Server 2016
 BizTalk Server 2016 ve BizTalk Server 2013 R2’ye dahildir
BizTalk Server 2013 R2
BizTalk Server 2013 R2’ye dahildir
BizTalk Server 2013
 Özellik BizTalk Server 2013’te kullanılamıyor
BizTalk Server 2010
 Özellik BizTalk Server 2010’da kullanılamıyor
Özellikler/Sürüm
Azure Iaas’de çalışan BizTalk VM’leri
BizTalk Server 2016
 BizTalk Server 2016, BizTalk Server 2013 R2 ve BizTalk Server 2013’e dahildir
BizTalk Server 2013 R2
BizTalk Server 2013 R2’ye dahildir
BizTalk Server 2013
BizTalk Server 2013’ya dahildir
BizTalk Server 2010
 Özellik BizTalk Server 2010’da kullanılamıyor
Özellikler/Sürüm
BizTalk Server yapıları arasındaki bağımlılığın izlenmesi
BizTalk Server 2016
 BizTalk Server 2016, BizTalk Server 2013 R2 ve BizTalk Server 2013’e dahildir
BizTalk Server 2013 R2
BizTalk Server 2013 R2’ye dahildir
BizTalk Server 2013
BizTalk Server 2013’ya dahildir
BizTalk Server 2010
 Özellik BizTalk Server 2010’da kullanılamıyor
Özellikler/Sürüm
Azure Service Bus bağlantısı
BizTalk Server 2016
 BizTalk Server 2016, BizTalk Server 2013 R2 ve BizTalk Server 2013’e dahildir
BizTalk Server 2013 R2
BizTalk Server 2013 R2’ye dahildir
BizTalk Server 2013
BizTalk Server 2013’ya dahildir
BizTalk Server 2010
 Özellik BizTalk Server 2010’da kullanılamıyor
Özellikler/Sürüm
BizTalk Server ile tümleşik ESB
BizTalk Server 2016
 BizTalk Server 2016, BizTalk Server 2013 R2 ve BizTalk Server 2013’e dahildir
BizTalk Server 2013 R2
BizTalk Server 2013 R2’ye dahildir
BizTalk Server 2013
BizTalk Server 2013’ya dahildir
BizTalk Server 2010
 Özellik BizTalk Server 2010’da kullanılamıyor
Özellikler/Sürüm
İstemci Tarafı Nesne Modeli (CSOM) destekli SharePoint bağdaştırıcısı
BizTalk Server 2016
 BizTalk Server 2016, BizTalk Server 2013 R2 ve BizTalk Server 2013’e dahildir
BizTalk Server 2013 R2
BizTalk Server 2013 R2’ye dahildir
BizTalk Server 2013
BizTalk Server 2013’ya dahildir
BizTalk Server 2010
 Özellik BizTalk Server 2010’da kullanılamıyor
Özellikler/Sürüm
REST desteği
BizTalk Server 2016
 BizTalk Server 2016, BizTalk Server 2013 R2 ve BizTalk Server 2013’e dahildir
BizTalk Server 2013 R2
BizTalk Server 2013 R2’ye dahildir
BizTalk Server 2013
BizTalk Server 2013’ya dahildir
BizTalk Server 2010
 Özellik BizTalk Server 2010’da kullanılamıyor
Özellikler/Sürüm
Ek ayar gerektirmeyen MsgBox Viewer
BizTalk Server 2016
 BizTalk Server 2016, BizTalk Server 2013 R2 ve BizTalk Server 2013’e dahildir
BizTalk Server 2013 R2
BizTalk Server 2013 R2’ye dahildir
BizTalk Server 2013
BizTalk Server 2013’ya dahildir
BizTalk Server 2010
 Özellik BizTalk Server 2010’da kullanılamıyor
Özellikler/Sürüm
FTP bağdaştırıcısında yapılan iyileştirmeler
BizTalk Server 2016
 BizTalk Server 2016, BizTalk Server 2013 R2, BizTalk Server 2013 ve BizTalk Server 2010’a dahildir
BizTalk Server 2013 R2
BizTalk Server 2013 R2’ye dahildir
BizTalk Server 2013
BizTalk Server 2013’ya dahildir
BizTalk Server 2010
BizTalk Server 2010’ya dahildir
Özellikler/Sürüm
BizTalk Server için PowerShell Sağlayıcı
BizTalk Server 2016
 BizTalk Server 2016, BizTalk Server 2013 R2, BizTalk Server 2013 ve BizTalk Server 2010’a dahildir
BizTalk Server 2013 R2
BizTalk Server 2013 R2’ye dahildir
BizTalk Server 2013
BizTalk Server 2013’ya dahildir
BizTalk Server 2010
BizTalk Server 2010’ya dahildir
Özellikler/Sürüm
Ayarlar Panosu
BizTalk Server 2016
 BizTalk Server 2016, BizTalk Server 2013 R2, BizTalk Server 2013 ve BizTalk Server 2010’a dahildir
BizTalk Server 2013 R2
BizTalk Server 2013 R2’ye dahildir
BizTalk Server 2013
BizTalk Server 2013’ya dahildir
BizTalk Server 2010
BizTalk Server 2010’ya dahildir
Özellikler/Sürüm
Yeniden Modellenen Ticaret İş Ortağı Yönetimi
BizTalk Server 2016
 BizTalk Server 2016, BizTalk Server 2013 R2, BizTalk Server 2013 ve BizTalk Server 2010’a dahildir
BizTalk Server 2013 R2
BizTalk Server 2013 R2’ye dahildir
BizTalk Server 2013
BizTalk Server 2013’ya dahildir
BizTalk Server 2010
BizTalk Server 2010’ya dahildir
Özellikler/Sürüm
Gelişmiş BizTalk Eşleyici
BizTalk Server 2016
 BizTalk Server 2016, BizTalk Server 2013 R2, BizTalk Server 2013 ve BizTalk Server 2010’a dahildir
BizTalk Server 2013 R2
BizTalk Server 2013 R2’ye dahildir
BizTalk Server 2013
BizTalk Server 2013’ya dahildir
BizTalk Server 2010
BizTalk Server 2010’ya dahildir
Özellikler/Sürüm
BizTalk Server 2016
BizTalk Server 2013 R2
BizTalk Server 2013
BizTalk Server 2010
Özellikler/Sürüm
BizTalk Server 2016
BizTalk Server 2013 R2
BizTalk Server 2013
BizTalk Server 2010
Özellikler/Sürüm
BizTalk Server 2016
BizTalk Server 2013 R2
BizTalk Server 2013
BizTalk Server 2010
Özellikler/Sürüm
BizTalk Server 2016
BizTalk Server 2013 R2
BizTalk Server 2013
BizTalk Server 2010
Özellikler/Sürüm
BizTalk Server 2016
BizTalk Server 2013 R2
BizTalk Server 2013
BizTalk Server 2010
Özellikler/Sürüm
BizTalk Server 2016
BizTalk Server 2013 R2
BizTalk Server 2013
BizTalk Server 2010
Özellikler/Sürüm
BizTalk Server 2016
BizTalk Server 2013 R2
BizTalk Server 2013
BizTalk Server 2010
Özellikler/Sürüm
BizTalk Server 2016
BizTalk Server 2013 R2
BizTalk Server 2013
BizTalk Server 2010
Özellikler/Sürüm
BizTalk Server 2016
BizTalk Server 2013 R2
BizTalk Server 2013
BizTalk Server 2010
Özellikler/Sürüm
BizTalk Server 2016
BizTalk Server 2013 R2
BizTalk Server 2013
BizTalk Server 2010
Özellikler/Sürüm
BizTalk Server 2016
BizTalk Server 2013 R2
BizTalk Server 2013
BizTalk Server 2010
Özellikler/Sürüm
BizTalk Server 2016
BizTalk Server 2013 R2
BizTalk Server 2013
BizTalk Server 2010
Özellikler/Sürüm
BizTalk Server 2016
BizTalk Server 2013 R2
BizTalk Server 2013
BizTalk Server 2010
Özellikler/Sürüm
BizTalk Server 2016
BizTalk Server 2013 R2
BizTalk Server 2013
BizTalk Server 2010
Özellikler/Sürüm
BizTalk Server 2016
BizTalk Server 2013 R2
BizTalk Server 2013
BizTalk Server 2010
Özellikler/Sürüm
BizTalk Server 2016
BizTalk Server 2013 R2
BizTalk Server 2013
BizTalk Server 2010
Özellikler/Sürüm
BizTalk Server 2016
BizTalk Server 2013 R2
BizTalk Server 2013
BizTalk Server 2010
Özellikler/Sürüm
BizTalk Server 2016
BizTalk Server 2013 R2
BizTalk Server 2013
BizTalk Server 2010
Özellikler/Sürüm
BizTalk Server 2016
BizTalk Server 2013 R2
BizTalk Server 2013
BizTalk Server 2010
Özellikler/Sürüm
BizTalk Server 2016
BizTalk Server 2013 R2
BizTalk Server 2013
BizTalk Server 2010
Özellikler/Sürüm
BizTalk Server 2016
BizTalk Server 2013 R2
BizTalk Server 2013
BizTalk Server 2010
Özellikler/Sürüm
BizTalk Server 2016
BizTalk Server 2013 R2
BizTalk Server 2013
BizTalk Server 2010
Özellikler/Sürüm
BizTalk Server 2016
BizTalk Server 2013 R2
BizTalk Server 2013
BizTalk Server 2010
Özellikler/Sürüm
BizTalk Server 2016
BizTalk Server 2013 R2
BizTalk Server 2013
BizTalk Server 2010
Back To Top
close-button