Hibrit bulut çözümleri:

Genel bulut kullanan kurumların çözümleri

Hibrit bulut çözümleri:

Hibrit bulutun ticari büyümeyi destekleyeceğini düşünen kurumların çözümleri

Hibrit bulut çözümleri:

Hibrit bulut stratejisi olan kurumların çözümleri

Uygulamaları ve verileri sorunsuz bir şekilde buluta genişletin

Uygulamaları ve verileri sorunsuz bir şekilde buluta genişletin

Daha fazla altyapı harcaması yapmadan sınırsız kapasite, sürekli erişilebilirlik ve düşük depolama maliyetleri elde edin.

Veri merkezinizi buluta genişletmek için 3 nedenHibrit depolama hakkında daha fazla bilgi edininDaha hızlı, özel bir Azure bağlantısına sahip olun
Nerede olduğundan bağımsız olarak BT kaynaklarınızı denetleyin

Nerede olduğundan bağımsız olarak BT kaynaklarınızı denetleyin

Herhangi bir platform ve buluttaki verilerinizi ve uygulamalarınızı koruyun ve yönetin.

E-kitap: hibrit bulut yönetimi için 5 önemli hususlarOperations Management Suite hakkında bilgi edinin
Nerede olduğundan bağımsız olarak BT kaynaklarınızı denetleyin

Uygulamaları tutarlı bir şekilde yazın ve dilediğiniz yere kurun

Ticari, teknik ve yasal gereksinimlerinize en uygun genel, özel ve barındırılan bulutlarda uygulama çalıştırın ve veri depolayın.

Teknik makale: Bulutu veri merkezinize taşımaAzure Stack hakkında bilgi edinin

Back To Top
close-button