Download Microsoft SQL Server Compact 4.0 from Official Microsoft Download Center

Microsoft SQL Server Compact 4.0

Önemli! Aşağıdaki dillerden biri seçildiğinde, sayfa içeriği dinamik olarak o dile değişir.

Dil seçin:
Microsoft SQL Server Compact 4.0, yazılım geliştiricilerin ASP.NET siteleri ve Windows masaüstü uygulamaları oluşturmada kullanabileceği ücretsiz ve katıştırılmış bir veritabanıdır. SQL Server Compact 4.0 az yer kaplar ve ikili dosyalarının klasör içerisinde özel dağıtımını, Visual Studio ve WebMatrix ortamında kolay uygulama geliştirmeyi ve şema ve verilerin SQL Sunucuya taşınmasını destekler.