Download Microsoft SharePoint Designer 2010 (64 bit) from Official Microsoft Download Center

Microsoft SharePoint Designer 2010 (64 bit)

Önemli! Aşağıdaki dillerden biri seçildiğinde, sayfa içeriği dinamik olarak o dile değişir.

Dil seçin:
SharePoint Designer 2010, SharePoint uygulamalarının hızlı gelişimi için tercih edilen araçtır.​