Download Microsoft .NET Framework 3.0 Service Pack 1 from Official Microsoft Download Center

Microsoft .NET Framework 3.0 Service Pack 1

Önemli! Aşağıdaki dillerden biri seçildiğinde, sayfa içeriği dinamik olarak o dile değişir.

Dil seçin:
.NET Framework 3.0 için Service Pack 1