Download Windows 8.1 Update (KB2919355) from Official Microsoft Download Center

Windows 8.1 Update (KB2919355)

Önemli! Aşağıdaki dillerden biri seçildiğinde, sayfa içeriği dinamik olarak o dile değişir.

Dil seçin:
Windows 8.1 Update; toplu güvenlik güncelleştirmeleri, kritik güncelleştirmeler ve diğer güncelleştirmelerden oluşan bir gruptur.