Student lifecycle and success management. Providing technology that can help you manage your student life

Öğrenci yaşam döngüsü ve başarı yönetimi

Microsoft platformları, kurumlarınızın en iyi öğrencileri çekmesine, optimum öğrenci sonuçları oluşturmasına ve kurumsal performansınızı artırmanıza yardım eden yeni fırsatlar yaratabilir.

Öğrenci yaşam döngülerini ve performansını başarıyla yönetmenize yardım edebilecek teknolojiyi sağlıyoruz.

Bu, en iyi öğrencileri bulmakla başlar. Eğitimcilerin en iyi öğrenim sonuçları elde etmek için veri analizini kullanmalarıyla devam eder. Kurumsal performansın son derece ayrıntılı değerlendirmesiyle son bulur. Bu, öğrenci yaşam döngüsü dediğimiz yolculuktur. Bu yolculuğu başarıyla sürdürmek için doğru platforma, araçlara ve çözümlere gereksiniminiz vardır.

Microsoft ve ortakları size aşağıdakiler konusunda yardım edecek çözümler sunar:

En iyileri çekmek ve kaydetmek

  • Kurumunuz için doğru öğrencileri belirlemek
  • Kabul ve kayıtları etkin yönetmek
  • Sosyal medya ve mobil araçlardan yararlanmak

Öğrenci başarısını desteklemek için analiz araçlarını kullanmak

  • Riskli öğrencileri öncesinden belirlemek
  • İşbirliğini ve veri paylaşımını geliştirmek

Kurumunuzun performansını yükseltmek

  • Kurumsal hedefleri bireysel ve departman hedefleriyle eşleştirmek
  • Entegre, gerçek zamanlı veri incelemeleri almak
  • Kurum genelinde daha akıllı kararlar almak için içgörü kazanmak
  • Yüksek performans kültürünü pekiştirmek

Tüm öğrenci yaşam döngüsü boyunca başarıyı sağlamak.

Circular icons showing some of the benifits of becoming a Microsoft partner