Okul dönüşümünün on kritik bileşeni

Dönüşümün değerlendirmeniz gereken on bileşeni bulunmaktadır. Bunlar Liderlik ve politika ve 21. yüzyıl pedagojisi olmak üzere iki kategoriye ayrılır.

Liderlik ve politika 21. yüzyıl pedagojisi

1. Bir vizyon belirleme

2. Değişim için ortaklıklar ve kapasite geliştirme

3. Kurumsal kapasite, stratejik planlama ve kalite güvencesi

4. Dahil etme, erişilebilirlik ve sürdürülebilirlik