Bir eğitim sağlayıcısı bulun

Microsoft için eğitim sağlamak üzere belgelendirilmiş Microsoft Eğitim Eğitim Ortaklarını ve Öğrenim Danışmanlarını bulun.

Bir eğitmen bulun

Microsoft, eğitimcilerin ve yöneticilerin öğrenim için teknolojiden nasıl en iyi şekilde yararlanabileceklerini anlamalarına yardım etmek için önerilen Microsoft Eğitim Eğitim Ortaklarına ve Öğrenim Danışmanlarına erişim sağlıyor. Her eğitmen resmî bir Microsoft eğitim programından geçmiştir ve Microsoft için eğitim sunma sertifikasına sahiptir. Microsoft Eğitim Eğitim Ortakları, teknoloji ürünleri ve müfredatı uygulamaya alınırken eğitimci yeterliliğine destek olan veya eğitimcilerin mevcut teknolojiyi kullanarak becerilerini artırmalarına yardım etmek için derin eğitim ve profesyonel gelişim oturumlarıyla eğitimciler ve okul yöneticilerini desteklerler. Microsoft Eğitim Eğitim Ortakları Microsoft Eğitim Dönüştürme Çerçevesine uyar ve çeşitli eğitim oturumu türleri ve uzunlukları dâhil Teacher Academy oturumları sunarlar. Eğitim Ortakları, sizin ve eğitimcilerinizin ihtiyaç duydukları eğitim deneyimi türünü sunduklarından emin olmak için eğitimi özelleştirmek için sizinle iletişime geçerler. Microsoft Öğrenim Danışmanları katılıımcılara teknolojiyle desteklenen senaryo bazlı öğrenim örnekleri dâhil Microsoft Eğitim teknolojisini tanıtırlar. Öğrenim Danışmanları tipik olarak ilk gelene ilk hizmet kuralı temelinde sunulan iki saatlik tamamlayıcı tanıtım oturumlarını düzenlerler. Öğrenim Danışmanları, geçmişte sınıf eğitimcileri veya yönetici olarak çalışmışlardır ve bu tanıtım oturumlarını sunmak için Microsoft için çalışırlar.