Microsoft Cloud App Security

Bulut ortamınızı kontrol ederek güvenlik duruşunuzu geliştirin.

Still image from video

Microsoft Cloud App Security, çok modlu bir Bulut Erişimi Güvenlik Aracısı’dır (CASB). Tüm bulut cihazlarınızdaki siber tehditleri tespit edip bunlarla mücadele etmek için zengin görünürlük, veri yolculuğu kontrolü ve ayrıntılı analiz sağlar.


Benzersiz bütünleşik CASB

Microsoft Cloud App Security, lider Microsoft çözümleriyle yerel olarak bütünleşir. Güvenlik profesyonelleri düşünülerek tasarlandığından basit dağıtım, merkezi yönetim ve yenilikçi otomasyon özellikleri sağlar.

Azure Active Directory

Koşullu erişim ve ters proxy’miz aracılığıyla kimlik merkezli izleme ve kullanıcı eylemlerinin kontrolü.

Microsoft Flow

250’den fazla bağlayıcıdan oluşan ekosistem aracılığıyla güvenlik uyarılarının merkezi otomasyonu.

Windows Defender Gelişmiş Tehdit Koruması

Gölge BT’nin kurumsal ağınızın ötesinde keşfedilmesini sağlamak için tek tıklamayla etkinleştirme.

Azure Information Protection

Uç noktalar, uygulamalar, bulut hizmetleri ve şirket içi veriler genelinde birleştirilmiş bilgi koruması.

Azure Güvenlik Merkezi

Güvenlik yapılandırması değerlendirmesi ve IaaS ile PaaS ortamınız için öneriler.

Microsoft Intune

Uyumlu olmayan cihazlar için ayrıcalıklı erişim ve oturum ilkelerini belirlemek adına güçlü MDM kontrolleri.

Azure Sentinel

SIEM, modern bir dünya için baştan yaratıldı. Kurumunuzun tamamı için akıllı güvenlik analizi.

Azure Gelişmiş Tehdit Koruması

Hem şirket içinde hem bulutta gelişmiş kimlik saldırılarını araştırmaya yönelik birleşik SecOps deneyimi.


Image of PC or laptop displaying the Cloud Discovery screen

Gölge BT’nin kullanımını keşfedin ve kontrol edin

Kurumunuzun kullandığı bulut uygulamalarını ve hizmetlerini tespit edin. 16.000’den fazla uygulamayı 70’ten fazla risk senaryosuna göre değerlendirerek risk düzeylerini ve iş açısından hazırlılık durumlarını tespit edip güvenlik ve uyumluluk sağlamak için bunları yönetmeye başlayın.

Hassas bilgilerinizi bulutun her noktasında koruyun

Beklemede olan hassas bilgileri anlayın, sınıflandırın ve maruz kalmaya karşı koruyun ya da tüm bulut uygulamalarınız genelinde gerçek zamanlı olarak kontrol uygulamak için sıra dışı ilkelerden ve otomatikleştirilmiş süreçlerden yararlanın.

Image of PC or laptop displaying Files screen with types of classification labels
"Windows Defender ATP verileri kolaylıkla MCAS’ye alınabilir, portaldaki anahtarın durumunu değiştirmeniz yeterlidir"

-DevOps Altyapı Mühendisi


Image of PC or laptop displaying Cloud App Security Policies screen with activity

Siber tehditlere ve anormalliklere karşı koruma sağlayın

Fidye yazılımlarını, güvenliği ihlal edilen kullanıcıları ya da yetkisiz uygulamaları tespit etmek için bulut uygulamalarındaki olağan dışı davranışları belirleyerek, yüksek riskli kullanımı analiz ederek ve otomatik çözüm bularak kurumunuzun maruz kalacağı riski sınırlandırın.

Bulut uygulamalarınızın uyumluluğunu değerlendirin

Bulut uygulamalarınızın yönetmeliğe uyum ve sektör standartları dahil olmak üzere ilgili uyum gerekliliklerini karşılayıp karşılamadığını değerlendirin. Uyumlu olmayan uygulamalara veri sızıntısı olmasını önleyin ve düzenlemeye tabi ürünlere erişimi sınırlandırın.

Image of PC or laptop displaying Cloud App Security app assessment screen

Müşteri öyküleri

Accenture logo

Accenture, buluta geçişinin güvenliğini sağlıyor

“Bulut Uygulama Güvenliğinin, verilerimizi ve buluttaki eylemlerimizi daha iyi kontrol etmemizi sağlayıp ayrıcalıklı hesaplarımızın suistimal edilmesini önlememize yardımcı olarak buluta geçişimizde büyük bir etken olduğunu düşünüyoruz.”

Nakilat logo

NAKILAT bulut güvenliğini artırdı

“Cloud App Security’yi büyüteç olarak kullandık ve SaaS ortamımıza ilişkin inanılmaz bir görünürlük düzeyi elde ettik. Bu da dijital işyeri dönüşümümüzde ihtiyacımız olan güveni bize verdi.”

 

- Muhammad Yasir Khan, BT Altyapısından Sorumlu Başkan

Microsoft 365'i takip edin

Twitter logo

Twitter’da Microsoft 365'i takip edin

Microsoft Security blog logo

Blogda Microsoft 365'i takip edin