Kurumlar arasında işbirliğini güçlendirin

Birden fazla sorumluluk alanında iletişim ve bilgi paylaşımı sağlamak üzere güvenli hizmetler ve yenilikler sunun.

İş açısından kritik çıktıları iyileştirmek için işbirliğini güçlendirin


Devletlerin kurumlar arası işbirliğini nasıl güçlendirdiğini öğrenin

Bilgileri hızlı ve verimli bir şekilde paylaşma

Highways England birden çok kurumu iletişim ve işbirliği araçlarıyla bir araya getirerek sorunsuz bir çalışma ortamı oluşturdu.

Benzersiz işbirliği, güvenlik ve hizmet sorunlarını giderme

Port of Menton çalışanları, tümleşik işbirliği araçlarıyla daha fazla üretkenlik ve verimlilik elde ediyor.

Vatandaşlar ve çalışanlar için yaşamı iyileştirme

INAIL çalışanları, işbirliği araçlarıyla olaylara müdahale süresini %40'a varan oranlarda iyileştiriyor ve üretkenlikte %30 oranında tahmini bir artış elde ediyor.

Herkesin birlikte çalışmasına ve mükemmel sonuçlar elde etmesine yardımcı olma

İç Gelirler Dairesi, artık herhangi bir konumdan, ofisten veya ülkenin her yerinden, her zamankinden daha etkili bir şekilde birlikte çalışıyor.

Fonların iyi harcanmasını sağlama

Sağlık Bakanlığı, birden fazla kurum ve kuruluş arasındaki siloları isteğe bağlı verilere, bilgilere ve malzemelere erişim imkanı veren güvenli bir çözümle parçalara ayırıyor.


Kurumlar arası işbirliğini güçlendirmeye yönelik çözümleri keşfedin

ABB Ability for Smart Cities Case Management for HHS Saha hizmeti Iconics Akıllı Binalar LTI Smart City Advanced Operations Center