A person’s hand touching a tablet device screen that shows a healthcare intake form.

St. Luke’s, sağlık hizmetlerinin geleceği konusunda Microsoft 365 üretkenlik bulutuna güveniyor

SLUHN, işbirliğine dayalı ve son derece güvenli bir çalışma ortamı altyapısı için Office 365, Windows 10 ve Enterprise Mobility + Security ürünlerini içeren Microsoft 365’i kullanarak daha kaliteli bir sağlık hizmeti sunuyor.

Microsoft 365’i alın

Akıllı bulut hizmetleriyle sınıfının en iyisi üretkenlik uygulamaları.