Ücretsiz
Genel Bakış Sistem Gereksinimleri İlgili

Açıklama

HAKKINDA Hayrât Vakfı tarafından Ağustos 2016 yılında neşir hayatına kazandırılan “Osmânlıca İmlâ Kılavuzu”, hayatımızda hızla yer işgâl eden teknolojiden bahisle şimdi de mobil uygulama olarak sizlerle buluştu. Kadîm medeniyetimizin kodlarına seyâhat edebilmenin anahtarı hükmünde olan kelimelerimizi doğru yazıp okuyabilmek adına önemli bu kaynak esere, uygulama vesîlesiyle daha hızlı ulaşma imkânına sâhib olabileceğiz. Vakfın Osmanlı Türkçesi’nin öğrenilmesi ve yaygınlaşması adına yapmış olduğu çalışmalarla 1 Milyon kişiye ulaşılmış olması, teknolojinin sağladığı imkânlarla bu sayının daha da artmasına ve daha geniş kitlelerin istifâde etmesine zemin hazırlamasına dâir ümîdimizi kuvvetlendirmektedir. Geniş ve uzun bir araştırmanın sonucu olarak ortaya çıkan ve herkes için faydalı olacak bu çalışmanın eser ve teknik özelliklerini aşağıda bulabilirsiniz. UYGULAMA ÖZELLİKLERİ: - İnternetsiz çalışma imkânı - Türkçe-Osmânlıca arama yapma - Aranan kelimenin tamamı yazılmadan/hatalı yazımda da akıllı bulma - Kelime içinde okunamayan Osmânlıca harfin yerine ? yazarak kolay kelime bulma - İnternetten sıkça otomatik veri güncelleme - Satır kaydırma ile kopyalama/bilgi paylaşımı - Her açılış/aramada yeni kelime ekrana getirme - Bekleme modunda ekranı tutup aşağı çekildiğinde yeni kelime getirme İMLÂ KILAVUZU ÖZELLİKLERİ - 110.000+ kelime - Türk Dil Kurumu verileri - Yabancı kelimelerin hangi lisâna âid oldukları - Osmânlı İmparatorluğu’ndaki Eyâlet ve Sancak isimleri (Kûtü’l-Emâre...) - Kişi isimleri 10.000+ - Türkiye’deki şehir isimleri - Türkiye’deki ilçe isimleri - Ülke isimleri ve yanlarında parantez içinde başkentleri - Arapça tamlamalar - Fârsça tamlamalar - Türkçe kelimelerin masdar ve emir kipi yazımı - 40 dilden Türkçe’ye geçen kelimelerin Osmânlıca yazımları (imlâsı) - Türkçede terkîbler - Ünsüz Yumuşaması hassâsiyeti - Türkçeye yerleşmiş çok sık kullanılan Arapça/Fârsça tamlamaların kolay yazımları (harcırah vb) - Eski Türkçe kelimelerin muhâfaza edilmesi - Türkçe yazımları aynı olan kelimelerin ayırt edilebilmesi için kısa lügat bilgisi - Yabancı kelimelerin, tamamının transkripsiyonlu yazımı

Ekran görüntüleri

Ek bilgiler

Yayımlayan

Hayrat Neşriyat

Geliştiren

Hayrat AR-GE

Satışa çıkış tarihi

22.02.2019

Yaklaşık boyutu

46,44 MB

Yaş derecelendirmesi

3 yaş ve üzeri için

Kategori

Eğitim

Bu uygulamayla yapılabilecekler

İnternet bağlantınıza erişin

Yükleme

Microsoft hesabınıza oturum açtığınızda bu uygulamayı edinin ve en fazla on Windows 10 cihazına yükleyin.

Dil destekleniyor

Türkçe (Türkiye)


Bu ürünü bildir

Oturum aç bu uygulamayı Microsoft'a bildirmek için