Trace Id is missing

Power BI'da gerçek zamanlı verileri kullanarak enerjinin geleceğini şekillendirin

Microsoft Power BI tarafından sağlanan veriye dayalı içgörüleri kullanarak sürdürülebilir enerjinin yönetilme şeklini iyileştirip dönüştürün ve enerji üretimi, tedariki, dağıtımı ve tüketiminde değer yaratın.

Daha ölçülebilir bir etki bırakın

Gelecek için çalışın

  Gelecekteki müşteri taleplerini tahmin edin  ve planlayın.
  • Enerji değeri zincirindeki operasyonların gerçek zamanlı görünürlüğünü artırarak operasyonel değişkenlerin ve ortam etkisinin azaltılmasını sağlayın. 
  • IoT özellikli uzaktan izleme yatırımlarınızı, sürdürülebilir kararlar vermeye yönelik yapay zeka analizleri gerçekleştirmek ve eyleme dönüştürülebilir içgörüler elde etmek için kullanarak bu yatırımlarınızdan maksimum fayda sağlayın. 
  • Enerji üretim ve dağıtım kanallarında gelişmiş kritik ekipman ve kaynak yönetimi ile üzerine düşünülmeden verilen anlık kararları öngörücü ve önleyici stratejilere dönüştürün. 
Sekmelere dön

Müşteriler Power BI ile sürdürülebilirliği nasıl basitleştiriyor

"Gerçekten devam etmek istiyorsak bazı  değişiklikler" yapmamızın zamanı gelmişti.

Roy Young
Office 365 Genel Başkanı, Centrica

Sekmelere dön

Enerji için örnek raporlama ve pano çözümlerini keşfedin

Elektrik tüketimini ve kullanımını hesaplayın ve analiz edin

Kullanılan elektrik enerjisini ve ev aletleri ile günlük ortalama dakika kullanımıyla ilişkili maliyeti tahmin ve analiz edin.

Elektrik üretimi ve talep analizi

Enerji üretimini, kirliliğe sebep olan yenilenemeyen enerji kaynaklarından yenilenebilir enerji kaynaklarına geçmenin etkileri hakkında zengin içgörüler edinin.

Su, Gaz ve Kamu Hizmetleri tüketimi ve dağıtımı içgörüleri

Koruma ve tüketici farkındalığı için eylemleri kolaylaştırmaya yardımcı olmak üzere mevcut enerji dağıtımı ve tüketimi verilerinden içgörüler oluşturun.


Satış Birimine Ulaşın

Size ulaşmamızı isteyin

Power BI satış uzmanının size ulaşmasını sağlayın.

Power BI’i takip edin