Two people stand in front of a large touchscreen desktop monitor. One person holds a mobile device while the other touches the screen on the monitor.

Vaktinizi koruyun ve ekibinizi güçlendirin

Kimlik ve makine zekası temelli yeniliklerle her yerde, tüm cihazlarda güvenliğinizi ve üretkenliğinizi koruyun.

Microsoft, Gartner’ın Birleşik Uç Nokta Yönetimi Araçları Magic Quadrant raporunda liderdir

Gartner, Microsoft’u Vizyon Bütünlüğü ile Birleşik Uç Nokta Yönetim pazarındaki Uygulama Kabiliyetiyle Birleşik Uç Nokta Yönetim 2020 Magic Quadrant’ında Lider olarak gösterdi.

Gartner logo

Microsoft Enterprise Mobility + Security (EMS) akıllı bir mobil yönetim ve güvenlik platformudur. Kurumunuzu koruyup güvenliğini sağlamaya yardımcı olmanın yanı sıra çalışanlarınızın yeni ve esnek yöntemlerle çalışmasını sağlar.


EMS ile güvenliğinizi genişletin

Mobil iş gücünüz için daha iyi koruma, algılama ve yanıt olanakları elde edin. EMS ve ürünleri, Windows 10 ile Microsoft 365’in güvenlik özelliklerini artırır ve bunları, Microsoft tarafından yapılmayan yatırımlar dahil olmak üzere tüm ortamınıza genişletir.

Azure Active Directory

Kullanıcı kimlik bilgilerinizi korumanıza ve çalışanların ihtiyaç duydukları uygulamalara güvenle bağlanmasına yardımcı olan, pazardaki en güvenilen kimlik ve erişim yönetimi çözümü.

Microsoft Endpoint Configuration Manager

Bulut destekli içgörülerle şirket içindeki PC’leri, sunucuları ve mobil hizmetleri yönetmek için sistem yönetimi yazılım.

Microsoft Intune

Bulut temelli birleşik uç nokta yönetimi, erişim yönetimi ve veri yönetimi.

Azure Information Protection

Bulut temelli veri sınıflandırma, izleme, koruma ve şifreleme.

Microsoft Cloud App Security

Keşif, davranış analizi, risk değerlendirme, veri koruma ve tehdit koruması özelliklerine sahip bulut erişimi güvenlik aracısı.

Microsoft Advanced Threat Analytics

Gelişmiş hedef odaklı siber saldırılara ve iç tehditlere karşı koruma sağlayan şirket içi platform.

Kimlik için Microsoft Defender

Kurumunuzun kimliklerini birden fazla gelişmiş, hedefli siber saldırı türüne karşı koruyan bulut temelli çözüm.

Microsoft Güvenlik Puanı

Microsoft 365 ve Azure ile güvenlik duruşunuzu en üst düzeye çıkarmanıza yardımcı olan akıllı içgörüler ve yönlendirme.

EMS, Microsoft 365’in temel bir bileşenidir