Azure AD Domain Services

Ortamı bulutta yönetme gereksinimi olmadan eski uygulamaları şirket içinden yönetilen bir etki alanına geçirmek için Azure Active Directory (Azure AD) Domain Services’i kullanın.

Azure AD Domain Services nedir?

Etki alanı denetleyicilerini bulutta dağıtmak, yönetmek ve bunlara yapa yapmak zorunda kalmadan etki alanına katılma, grup ilkesi, LDAP ve Kerberos kimlik doğrulaması gibi yönetilen etki alanı hizmetlerini kullanın.

Azure AD Domain Services, Azure AD ile bütünleşir

Kullanıcıların mevcut Azure AD kimlik bilgilerini kullanarak, yönetilen etki alanına bağlı olan hizmetlerde ve uygulamalarda oturum açmasını sağlayın. Erişimi koruma altına alın, mevcut grupları ve kullanıcı hesaplarını kullanarak şirket içi kaynakları Azure’a geçirin.

Hizmet olarak etki alanı denetleyiciniz

Modern kimlik doğrulama yöntemleri desteklenmediğinde eski uygulamaları bulutta çalıştırın ve etki alanı denetleyicilerini bulutta dağıtma, yönetme veya güncelleştirme gereksinimi olmadan bu uygulamaları yönetilen bir etki alanına geçirin.

Azure’a yönetilen etki alanı hizmetlerini kullanın

Etki alanı denetleyicileri dağıtmak zorunda kalmadan bir etki alanına Azure sanal makineleri eklemek için Azure AD Domain Services’i kullanın. Azure AD kimlik bilgilerini kullanarak sanal makinelerde oturum açın ve kaynaklara erişin.

Şirket içi uygulamaları Azure’a geçirin

Şirket içinde çalışan, dizine duyarlı eski uygulamaları, kimlik gereksinimleri konusunda endişe duymadan Azure’a geçirin.

Kurumsal düzeyde performansla dakikalar içinde dağıtım yapın

Azure AD kiracınız için Azure AD Domain Services’i hızla etkinleştirin, performans düzeyinizi seçin, kaynak ormanları ve günlük yedeklemeler gibi kurumsal düzey özelliklerden yararlanın.

Kurumsal ölçek ve SLA elde edin

Kurumsal düzeyde ölçek ve güvenilirlikten yararlanın. Azure AD Domain Services, küresel çapta dağıtılmış veri merkezlerinde barındırılan, kullanılabilirlik düzeyi yüksek bir hizmettir.

Azure AD Domain Services’i derinlemesine inceleyin

Azure AD Domain Services ile ilgili ek kaynaklar

Nasıl yapılır kılavuzları

Azure AD Domain Services’in yapılandırılmasına yönelik adım adım kılavuzlara göz atın.

Öğreticiler

Azure AD Domain Services’i nasıl dağıtacağınızı öğrenin.

Kod Örnekleri

Dağıtımınıza hızlı bir başlangıç yapmak için kod örnekleri bulun.

Kimlik hizmetlerini karşılaştırın

Kendi kendini yöneten Active Directory Domain Services, Azure AD ve yönetilen Azure AD Domain Services arasındaki farkları öğrenin.

Sorunsuz bir kimlik çözümüyle kurumunuzu koruma altına alın

Kullanıcılar, gruplar ve kimlik bilgilerinden oluşan merkezi bir kümeye erişim olanağı sağlamak için, yönetilen bir etki alanı Azure’dan AD’ye tek yönlü eşitleme gerçekleştirecek şekilde yapılandırılır. Eşitlenen kaynaklar doğrudan yönetilen etki alanında oluşturulabilir ancak Azure AD ile tekrar eşitlenmez. Böylece Azure’da yönetilen etki alanına bağlanan uygulamalar, hizmetler ve sanal makineler ortak Azure AD Domain Service özelliklerini kullanabilir. Şirket içi bir AD ortamı bulunan hibrit bir ortamda Azure AD Connect, kimlik bilgilerini Azure AD ile eşitler. Daha sonra bu kimlik bilgileri yönetilen etki alanıyla eşitlenir.