Kullanıcı ve grup yönetimi

Azure Active Directory (Azure AD) ile kullanıcı kimliklerini ve grupları verimli bir şekilde yönetin.

Kullanıcı ve grup yönetimi nedir?

Kullanıcıları ve grupları yönetmek, kimlik ve erişim yönetimi açısından kritik önem taşır. Kullanıcı ve grup yönetimi, temel olarak kimliklerin oluşturulmasının ve güncelleştirilmesinin yanı sıra her kullanıcı kimliğinin erişebileceği kaynaklar için kuralların belirlenmesinden oluşur. Ayrıca verimli yönetim için gruplara kullanıcı kümelerinin atanmasını içerir.

Azure AD’de kullanıcıları ve grupları yönetin

Bu yedi bölümlük Microsoft Learn modülüyle Azure AD’deki kullanıcı yönetimi ve grup özelliklerini keşfedin.

Azure AD’de kullanıcı ve grup yönetimi

Azure AD, lisans atama, izin verme ve uygulamalara erişim atama da dahil olmak üzere BT yöneticilerine kullanıcı yönetimi hizmetleri sunar.

Başlıca kullanıcı ve grup yönetimi görevleri

Gruplar, lisanslar, dağıtılan kurumsal uygulamalar ve yönetici rolleri açısından kullanıcılara yönelik kimlik yönetimi görevleri arasındaki ilişki hakkında bilgi edinin.

Grup tabanlı lisanslama

Geniş ölçekli yönetim ve kurum değişikliklerine dayalı otomasyon için grup düzeyinde Microsoft hizmet lisansı atayın.

Uygulama yönetimi ve kaynak erişimi

Bulut tabanlı uygulamalarınıza, şirket içi uygulamalarınıza ve SharePoint site üyeliği gibi kaynaklara erişimi daha verimli bir şekilde yönetmek için grupları kullanın.

Dinamik grup atama

İş rolü gibi kullanıcı özelliklerine göre grup üyeliğini belirleyen özel olarak oluşturulmuş kurallarla erişim uyumluluğunu otomatikleştirin.

Azure AD kullanıcı yönetimini derinlemesine inceleyin

Ek kaynaklar

Nasıl yapılır kılavuzları

Azure AD’de kullanıcı kimliği ekleme, kullanıcı kimliklerini güncelleştirme ve kaldırma ile ilgili adım adım kılavuzlara bakın.

Öğreticiler

Gruplara kimlik özelliklerine göre otomatik olarak kullanıcı eklemeyi öğrenin.

Hızlı başlangıçlar

Kullanıcılara ve gruplara lisans atamaya başlayın.

Azure AD, buluttaki kimlik kontrol düzleminizdir. Hizmet olarak yazılım (SaaS) uygulamalarına, özel uygulamalara ve şirket içi uygulamalara kullanıcı ve grup erişimini yönetin.