Kullanıcılarınız için ortak bir kimlik sağlayın

Kullanıcıların kaynaklara her yerden sorunsuz ve son derece güvenli bir şekilde erişmesini sağlayın ve BT için yönetimi basitleştirin.

Bulutta hibrit kimlik nedir?

Kurumlar, şirket içi ve bulut kaynaklarını modern hale getirme sürecinde kullanıcıları için uygun erişim süreçlerini sürdürmelidir. Hibrit kimlik yaklaşımı dizinleri eşitleyerek kullanıcıların, BT için tam görünürlük ve güvenlik denetimleri çerçevesinde herhangi bir bulutta barındırılan uygulamalara veya şirket içinde çalışan uygulamalara erişmelerini sağlar.

Güçlü bir kimlik temelinin önemli noktaları

Uygulamalara kolayca bağlanın

Çoklu oturum açma (SSO) ve erişim otomasyonu ile kullanıcıların üretkenlik ve güvenlik düzeyini artırın.

Her kullanıcı için bir kimlik oluşturun

Kaynaklarda kimlik doğrulaması gerçekleştirmek için ortak bir kullanıcı kimliği oluşturma amacıyla dizinleri eşitleyin.

Kullanıcılarınızı güvenli bir şekilde destekleyin

Kullanıcılara self servis kimlik yönetimi imkanı sağlayın ve yönetim yükünü en aza indirin.

İçgörülerinizi operasyonel hale getirin

Kullanıcıların üretken kalmasını ve kurumunuzun daha güvenli olmasını sağlamak için içgörülerden ve raporlardan faydalanın.

Azure AD ile hibrit kimlik

Azure Active Directory (Azure AD), iş gücü kimlikleriniz için birleşik yönetimin sağlamak üzere şirket içi AD ile eşitlenir.

Modern bulut kimlik doğrulamasını benimseyin

Uygun kimlik doğrulama yöntemini seçmek, uygulamalarını buluta taşımak isteyen kurumların değerlendirmesi gereken ilk noktalardan biridir.

Azure AD Connect

Azure AD'yi birincil şirket içi kimlik ormanınızın yanı sıra birleşme ve satın alma yoluyla edinilen bağlantısı kesilmiş ormanlarla eşitleyin. Kullanıcı erişimindeki kesintileri azaltmak için bağlantınızın durumunu izleyin.

Parola karması eşitleme (PHS)

PHS aracılığıyla gelişmiş güvenlik ve modern kimlik doğrulama teknolojilerini kullanmaya başlayın. Kullanıcılar, şirket içi ve bulut kaynaklarına erişmek için aynı kimlikten yararlanır ve bulutta herhangi bir kimlik bilgisi depolanmaz.

Güvenli hibrit erişim

Azure AD Uygulama Ara Sunucusu aracılığıyla şirket içi eski uygulamalara erişimi sürdürün veya bunları Azure AD'ye bağlayarak mevcut uygulama teslim denetimlerinden ve ağlarından yararlanın.

Azure AD ile sunulan hibrit kimlik özelliklerine yakından bakın

Kaynaklar

Kavramlar

Azure AD hibrit kimliğinin nasıl çalıştığına dair bir genel bakış edinin.

Nasıl yapılır kılavuzları

Azure AD Connect’in nasıl yükleneceğine dair adım adım yönergelere bakın.

Öğreticiler

Azure AD parola karma eşitlemesini nasıl dağıtacağınızı öğrenin.