Azure AD kaynaklarına erişimi kolayca yönetin

Azure Active Directory (Azure AD) rolleriyle kimlik yönetimi görevlerini dağıtın.

Azure AD’deki roller nelerdir?

Rol tabanlı erişim denetimi, kurumların yöneticilere üç rol kategorisinden birinde ayrıntılı izinler vermesine olanak tanır: Azure AD’ye özel roller, hizmete özel roller ve hizmetler arası roller.

Azure AD rolleri yalnızca kimlik kaynaklarına yönelik izinleri yönetme aracı değil, aynı zamanda çok sayıda Microsoft güvenlik ve üretkenlik hizmetine ayrıcalıklı erişimi denetlemenin de altyapısıdır. Yaygın Azure AD yönetici rolleri, kullanıcılar, gruplar ve uygulamalar için izinleri yönetir. Diğer hizmet rolleri Exchange, Intune, SharePoint ve Microsoft Teams’in yanı sıra Microsoft Cloud App Security ve Microsoft Güvenlik Merkezi gibi güvenlik araçlarına yönelik izinleri yönetir.

Azure AD’deki roller

Azure AD rol tabanlı erişim denetimleriyle Azure AD kaynaklarına erişimi yönetin. Yerleşik rollerden seçim yapın veya rolleri iş gereksinimlerinizi destekleyecek şekilde özelleştirin.

Azure AD rol tabanlı erişim denetimini anlama

Azure AD, iki tür kimlik hizmeti rol tanımını destekler: yerleşik ve özel roller. Yerleşik roller sabit bir izin kümesini içerir. Özel roller, seçip kişiselleştirebileceğiniz izinleri içerir.

Roller ve izinler

Kullanıcılara kullanıcı ekleme ve kullanıcıları değiştirme, yönetici rolleri atama, kullanıcı lisanslarını yönetme ve etki alanlarını yönetme gibi kimlik görevleri gerçekleştirmeye yönelik sınırlı ayrıcalıklar verin.

Özel roller

Azure AD’de kurumsal gereksinimlerinize uyacak bir özel rol oluşturmayı ve rolü dizin düzeyinde veya uygulamaya özel bir düzeyde atamayı öğrenin.

Azure AD rollerini derinlemesine inceleyin

Azure AD rolleri ile ilgili ek kaynaklar

Kavramlar

Azure AD’deki rolleri ve izin atamak için bunları nasıl kullanacağınızı öğrenin.

Nasıl yapılır kılavuzları

Azure AD’de nasıl özel rol oluşturulacağıyla ilgili adım adım kılavuzlara bakın.

Öğreticiler

Azure AD’de kullanıcı rolü atamalarını nasıl yapacağınızı ve kaldıracağınızı öğrenin.