Microsoft 365 için Gizlilik Yönetimi

Gizlilik risklerini proaktif olarak belirleyip bunlardan korunmaya yardımcı olun, çalışanlara veri işleme konusunda akıllı kararlar alma gücü sağlayın ve veri sahibi isteklerini büyük ölçekte otomatikleştirip yönetin.

Kişisel verileri koruyun ve gizlilik açısından dayanıklı bir işyeri oluşturun

Gizlilik konusundaki kritik riskleri ve anlaşmazlıkları belirleyin

Kişisel verilerinize ve bunlarla ilgili olarak aşırı açığa çıkarma, istifleme, otomatik veri keşfetme, kullanıcı eşleme zekası ve ilişkili sinyallerle transferlerden kaynaklanan gizlilik risklerine ilişkin görünürlük elde edin.

Gizlilik işlemlerini otomatikleştirin ve veri sahiplerinin hak isteklerine yanıt verin

Otomatikleştirilmiş ilkeler, yerleşik risk algılama, iyileştirme ve işbirliği iş akışları ile gizlilik risklerini etkin bir şekilde azaltın ve veri sahiplerinin hak isteklerini büyük ölçekte otomatikleştirip yönetin.

Çalışanları veri işleme konusunda akıllı kararlar alma gücü sağlayın

Çalışan üretkenliğini engellemeden, gizlilik olayları ve riskleri konusunda farkındalığı ve hesap verebilirliği artırarak proaktif bir gizlilik kültürünü teşvik edin.

Gizlilik Yönetimi’nin başlıca özellikleri

Gizlilik risklerini belirleyin

Kişisel veri ortamı ve veri aktarımları, aşırı açığa çıkarma ve istiflemeden kaynaklanan ilgili gizlilik risklerinin durumu ve eğilimleri dahil olmak üzere kurumun gizlilik duruşu hakkında görünürlük elde edin.

Kişisel veri ortamı ve veri aktarımları, aşırı açığa çıkarma ve istiflemeden kaynaklanan ilgili gizlilik risklerinin durumu ve eğilimleri dahil olmak üzere kurumun gizlilik duruşu hakkında görünürlük elde edin.

Gizlilik Yönetimi planları ve fiyatlandırması

Gizlilik Yönetimi yeteneklerine iki modül üzerinden erişilebilir. Gizlilik Yönetimi – risk modülü, gizlilik risk yönetimi özelliklerine erişim sağlar. Gizlilik Yönetimi – veri sahibi hak isteği modülü ise veri sahibi hak isteğinin oluşturulmasını ve yönetilmesini sağlar.

Gizlilik Yönetimi - risk

yeni fiyat ₺42,50 kullanıcı/ay
Fiyata vergiler dahil degildir.

(yıllık abonelik-otomatik yenileme)

Gizlilik Yönetimi – risk şunları sağlar:

• Microsoft 365 ortamınızdaki (Exchange Online, SharePoint, OneDrive İş ve Microsoft Teams) kişisel verilerinize ve ilgili gizlilik risklerine ilişkin görünürlük elde etme.

 

• Veri küçültme, verilerin aşırı açığa çıkarılması ve veri aktarımları dahil olmak üzere varsayılan gizlilik ilkesi şablonlarından yararlanma veya bunları benzersiz kurumsal ihtiyaçlarınızı karşılayacak şekilde özelleştirme.

 

• Gizlilik risklerini proaktif olarak azaltmak için önerilen iyileştirme eylemlerini alma.

 

• Verimlilik paketinden bilgi çalışanları ile etkileşim kurma ve davranış değişikliğini yönlendirme.

 

Gizlilik Yönetimi – risk, uygun Microsoft 365 ve Office 365 müşterilerinin kullanımına sunulmuştur. Daha fazla bilgi edinin.

 

Gizlilik Yönetimi – risk’i 90 gün boyunca ücretsiz olarak deneyebilirsiniz.

Gizlilik Yönetimi - sahip hakları isteği (1)

yeni fiyat ₺1.699,20 kullanıcı/yıl
Fiyata vergiler dahil degildir.

Gizlilik Yönetimi – veri sahibi hak isteği şunları sağlar:

• Veri sahibi hak isteklerine yanıtınızı otomatikleştirme ve bunları büyük ölçekte yönetme.

 

• Microsoft Power Automate şablonlarını mevcut iş süreçleriyle kullanma (Power Automate için uygun lisans gerekir).

 

• API’lere programlı erişimi kullanma.

 

• Teams aracılığıyla, diğer paydaşlarla güvenli bir şekilde işbirliği yapma (Teams için uygun lisans gerekir).
 

Gizlilik Yönetimi – veri sahibi hak isteği, uygun Microsoft 365 ve Office 365 müşterilerinin kullanımına sunulmuştur. Daha fazla bilgi edinin.

 

Gizlilik Yönetimi - veri sahibi hak isteğini 90 gün ücretsiz deneyebilir veya 50'ye kadar veri sahibi hak isteğini (hangisi önce sona ererse) ücretsiz olarak oluşturabilirsiniz.

Müşterilerimizin görüşleri

Novartis logo

Microsoft 365 için Gizlilik Yönetimi, özel verilerin farklı ülke sınırlarına aktarılmasından ve aşırı paylaşımdan kaynaklanan kritik gizlilik risklerini belirleyip önlememize yardımcı olacaktır. Çalışanlarımızı, riskleri kendilerinin azaltmaları için destekleyerek BT kaynaklarımızı, daha acil ve yüksek önem taşıyan risklere odaklanabilmesini sağlıyoruz.

Beni Gelzer, Veri Gizliliği Başkanı (İsviçre), Novartis

Kaynaklar

Gizlilik Yönetimi blogu

Gizlilik Yönetimi ile ilgili en son duyuruları okuyun.

Microsoft Mechanics videosu

Bu videoda Gizlilik Yönetimi özellikleri hakkında daha fazla bilgi edinin.

Teknik belgeler

Gizlilik Yönetimini kurmayı ve kullanmayı öğrenin.

Gizlilik Yönetimi

Kişisel verileri koruyun ve gizlilik dirençli bir işyeri oluşturun.