Azure Active Directory Identity Governance

Otomatik kimlik idaresi sayesinde tüm kullanıcılar ve yöneticiler için uygulama ve veri erişimini denetleyerek yalnızca yetkili kullanıcıların erişebilmesini sağlayın.

Kimlik idaresinin avantajları

Üretkenliği geliştirin

Çalışan ve iş ortaklarının kurumsal ölçekte kaynaklara erişimini güçlendirin.

Güvenliği sağlamlaştırın

Erişimin uygunsuz kullanımından kaynaklanan riski azaltın ve makine öğrenmesine dayalı akıllı erişim kararları alın.

Uyumluluk sürecini rahatlatın

Kurum ve mevzuat ilkeleri temelinde tüm uygulamalarda erişimi tutarlı olarak denetleyin.

Bulutta kimlik idaresi nedir?

Kimlik idaresi, mevzuat ve güvenlik gereksinimlerini karşılamak için birden çok uygulama ve hizmet arasında kimlik ve erişim haklarının yönetimidir.

Centrica.
"Lider enerji ve hizmet şirketi Azure Active Directory (AD) yetkilendirme yönetimi ile işbirliği güçlüklerini çözüyor."


Kimlik yönetiminde idare neden önemlidir?

Hassas kaynaklara kullanıcı erişiminin yönetilememesi, şirketleri daha fazla riske maruz bırakır. Üretkenlik hedefleriyle denge sağlarken erişim haklarını yönetmek kritik bir öneme sahiptir.

Azure AD’de Kimlik İdaresi

Azure AD Identity Governance kurumların, doğru kaynaklara doğru kişilerin doğru bir şekilde erişmesini sağlayarak dijital kimliklerini verimli ve güvenli bir şekilde yönetmesine olanak tanır.

Doğru denetimlerle güvenlik üretkenliği sağlayın

Azure AD Identity Governance, çalışan üretkenliği sağlarken kritik varlıklara erişimi korumanıza, izlemenize ve denetlemenize yardımcı olur.

Yaşam döngüsü yönetimi

Kullanıcılar ve konuklar için yaşam döngüsü yönetimini otomatikleştirirken erişim haklarını ve sertifikasyonu yönetin.

Ayrıcalıklı kimlik yönetimi

Ayrıcalıklı erişimi yönetin ve aşırı erişimi sınırlayın.

Microsoft Entra İzin Yönetimi

Çok bulutlu altyapınızdaki tüm kimlik ve kaynaklar için izin risklerini keşfedin, düzeltin ve izleyin.​

Roller

Her kullanıcıya gerekli izinleri sağlayan bir rol atayın.

Raporlar ve izleme

Ortamınızdaki etkinliklerle ilgili kapsamlı bilgiler edinin.


Ek kaynaklar

Microsoft'un liderliği onaylandı

Analist firması IDaaS Kimlik İdaresi ve Yönetimi liderliği sıralamasında Microsoft’u diğer satıcıların önünde derecelendirdi.

Modern kurumlar için kimlik idaresi

Kurumların Azure AD idare özelliklerinden nasıl yararlanabildiğini öğrenin.

Kimlik idaresi nedir?

Kimlik idaresinin yanı sıra Microsoft’un, kurumların uyumluluk ve doğru erişim düzeyleri elde etmesine nasıl yardımcı olabileceği hakkında bilgi edinin.

Konuk işbirliği için kimlik idaresi

Azure AD Identity Governance’ın konuk işbirliğini kolaylaştırmak için otomatik erişim incelemelerinden ve akıllı önerilerden nasıl faydalandığını öğrenin.