Herkesi harekete geçirebilecek nitelikte içgörüler

Markette otomatik yazar kasalardan oluşan sıra.

Verilerden gelen içgörülerle kârlılığı artırma

Meijer’in Power BI ve SQL Server Analysis Services’ı kullanarak verilerini ayrıntılı olarak inceleyip 230 bölgesel mega mağazasındaki kârlılığı nasıl artırdığını görün.

Başarı hikayesini okuyun

İş zekasına daha yakından göz atın

Azure Analysis Services Önizlemesi hakkında

Back To Top