Herkes için işlem yapılabilir veri içgörüleri sunun

Markette otomatik yazar kasalardan oluşan sıra.

Veri görüşleriyle süpermarket kârlılığını artırma

Meijer'in Power BI ve SQL Server Analysis Services'ı kullanarak verilerini nasıl ayrıntılı olarak inceleyip 230 bölgesel mega mağazalarındaki kârlılığı artırdığını görün.

Başarı hikayesini okuyun

İş zekasına daha yakından göz atın

Azure Analysis Services Önizlemesi hakkında

Azure Analysis Services Önizlemesi hakkında

Azure Analysis Services ÖnizlemesiÖnizleme duyurusunu okuyun

Back To Top