27 Ekim’deki Microsoft Sustainability dijital etkinliğinde Microsoft Başkanı Brad Smith’i etkinizi kaydetme, raporlama ve azaltma konusunda dinleyin.

Microsoft Cloud for Sustainability ile tanışın. Önizleme için sunulmuştur.

Kurumunuzun çevresel etkisini kaydedin, raporlayın ve azaltın.

Sürdürülebilirlik yolculuğunuzu hızlandırın

Microsoft Cloud for Sustainability, kurumunuzun çevreye olan etkisini otomatikleştirilmiş veri bağlantıları ve eyleme geçirilebilen içgörülerle kaydetmenize, raporlamanıza ve azaltmanıza yardımcı olan kapsamlı bir hizmet olarak yazılım çözümüdür.

Kaydedin

Operasyonunuzun ve değer zincirinizin emisyon ayak izini daha doğru bir şekilde ortaya koymak için verileri bağlayın.

Bildirin

Çevresel etkinizi ve sürdürülebilirlik konusundaki gelişiminizi gerçek zamanlıya yakın bir şekilde görselleştirin ve raporlayın.

Azaltın

Emisyonları azaltma, verimlilik kazanma ve kalıcı değişiklikler yapma çabalarınızı nasıl ilerletebileceğinizi öğrenin.

Genel bakış
Guided Tour

Rehberli Tur Giriş Sayfası

Bazı özellikler pazara göre değişiklik gösterebilir

Etkinizi anlamak için emisyonlarınızı kaydedin

Karbon ayak izinizin gerçek zamanlıya yakın bir şekilde net bir görüntüsünü elde etmek için tüm emisyon kaynaklarına ve operasyonel iş faaliyetlerine doğrudan bağlantılar kurun.

Emisyon kaynaklarını bağlayın

Önceden oluşturulmuş veya özel bağlayıcılar kullanarak dahili ve harici karbon emisyonu verilerinin içe aktarılmasını otomatikleştirin.

Verileri tüm kurumunuza entegre edin

Emisyonlarınızı hesaplamayı, anlamayı ve raporlamayı kolaylaştırmak amacıyla ortak bir veri modelini kullanarak verilerinizi uyumlu hale getirin ve merkezileştirin.

Emisyon hesaplamalarını basitleştirin

Endüstri standardı katsayılarla kaynak ve etkinliğe özgü önerilen algoritmaları kullanarak hesaplama sürecini kolaylaştırın.

Gelişiminizi takip edin ve raporlamayı kolaylaştırın

Sıkı mevzuatları ve kamusal raporlama gereksinimlerini karşılarken hedeflerinize yönelik doğru bir temel oluşturun ve gelişimi anlayın.

Emisyon trendlerini ve fırsatlarını görselleştirin

Verilerinizi ayrıntılı bir şekilde görmenizi sağlayan zengin görseller ve içgörüler edinin; böylece hassas eylemlerde bulunabilirsiniz.

İyileştirmeyi sağlamak için içgörüleri kullanın

Sorunlu noktalar ve hedef belirleme için öneriler alın. Sektöre özel öneriler ve düzenleyici önerilere dayalı karşılaştırmalı içgörüler ve öneriler alın.

Raporlama sürecini basitleştirin

DEFRA, GRI ve CDP gibi kurumlar için yerleşik hazırlık raporlarını kullanarak kantitatif kamusal raporların hazırlanmasını kolaylaştırın.

İvme oluşturmak için veri zekasını kullanın

Daha etkili azaltma stratejileri ve anlamlı dönüşüm sağlamak için veri akışınızı entegre edin.

Artımlı ve uzun vadeli hedefleri izleyin

Belirlediğiniz yolu takip etmek ve hedeflerinize ulaşmak için yerleşik özellikleri kullanın.

Bazı özellikler pazara göre değişiklik gösterebilir

{"sites":[{"pages":[{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":null,"id":"connection-catalog","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RWObN9?ver=a3b7","imageAlt":"Microsoft Cloud for Sustainability önizlemesinde yeni bir veri bağlantısı oluşturma.","imageHeight":600,"imageWidth":1068,"itemIndex":2,"name":"Bağlantı kataloğu","videoHref":"","content":"<p>Önceden oluşturulmuş veya özel bağlayıcılar kullanarak dahili ve harici karbon emisyonu verilerinin içe aktarılmasını otomatikleştirin.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Emisyon kaynaklarını bağlayın"},{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":null,"id":"common-data-model","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RWNYPQ?ver=3b28","imageAlt":"Microsoft Cloud for Sustainability’de verilerin, içgörülerin ve eylemlerin nasıl bir araya geldiğini gösteren bir diyagram.","imageHeight":600,"imageWidth":1068,"itemIndex":3,"name":"Ortak Veri Modeli","videoHref":"","content":"<p>Emisyonlarınızı hesaplamayı, anlamayı ve raporlamayı kolaylaştırmak amacıyla ortak bir veri modelini kullanarak verilerinizi uyumlu hale getirin ve merkezileştirin.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Verileri tüm kurumunuza entegre edin"},{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":null,"id":"dynamic-calculation-service","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RWOetO?ver=e77e","imageAlt":"Microsoft Cloud for Sustainability önizlemesinde yeni bir hesaplama profili oluşturma.","imageHeight":600,"imageWidth":1068,"itemIndex":4,"name":"Dinamik hesaplama hizmeti","videoHref":"","content":"<p>Endüstri standardı katsayılarla kaynak ve etkinliğe özgü önerilen algoritmaları kullanarak hesaplama sürecini kolaylaştırın.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Emisyon hesaplamalarını basitleştirin"}],"arialabel":null,"id":"data-connectivity","isImage2x":false,"imageHref":"","imageAlt":"","imageHeight":0,"imageWidth":0,"itemIndex":1,"name":"Veri bağlanabilirliği","videoHref":"https://www.microsoft.com/en-us/videoplayer/embed/RWO4gN","content":"<p>Karbon ayak izinizin gerçek zamanlıya yakın bir şekilde net bir görüntüsünü elde etmek için tüm emisyon kaynaklarına ve operasyonel iş faaliyetlerine doğrudan bağlantılar kurun.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Etkinizi anlamak için emisyonlarınızı kaydedin"},{"pages":[{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":null,"id":"operational-specific-dashboards","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RWNYPY?ver=660a","imageAlt":"Microsoft Cloud for Sustainability önizlemesinde bir dashboard.","imageHeight":600,"imageWidth":1068,"itemIndex":6,"name":"Operasyona özel dashboard'lar","videoHref":"","content":"<p>Verilerinizi ayrıntılı bir şekilde görmenizi sağlayan zengin görseller ve içgörüler edinin; böylece hassas eylemlerde bulunabilirsiniz.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Emisyon trendlerini ve fırsatlarını görselleştirin"},{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":null,"id":"actionable-insights","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RWNYQ1?ver=df38","imageAlt":"Microsoft Cloud for Sustainability önizlemesinde bir emisyon genel bakış dashboard’u.","imageHeight":600,"imageWidth":1068,"itemIndex":7,"name":"Eyleme dönüştürülebilir içgörüler","videoHref":"","content":"<p>Sorunlu noktalar ve hedef belirleme için öneriler alın. Sektöre özel öneriler ve düzenleyici önerilere dayalı karşılaştırmalı içgörüler ve öneriler alın.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"İyileştirmeyi sağlamak için içgörüleri kullanın"},{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":null,"id":"public-reporting","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RWO9go?ver=902e","imageAlt":"Mutfak tezgahında dizüstü bilgisayarında çalışan bir kişi.","imageHeight":600,"imageWidth":1068,"itemIndex":8,"name":"Kamusal raporlama","videoHref":"","content":"<p>DEFRA, GRI ve CDP gibi kurumlar için yerleşik hazırlık raporlarını kullanarak kantitatif kamusal raporların hazırlanmasını kolaylaştırın.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Raporlama sürecini basitleştirin"}],"arialabel":null,"id":"dynamic-calculation-service","isImage2x":false,"imageHref":"","imageAlt":"","imageHeight":0,"imageWidth":0,"itemIndex":5,"name":"Raporlama ve içgörüler","videoHref":"https://www.microsoft.com/en-us/videoplayer/embed/RWNX2J","content":"<p>Sıkı mevzuatları ve kamusal raporlama gereksinimlerini karşılarken hedeflerinize yönelik doğru bir temel oluşturun ve gelişimi anlayın.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Gelişiminizi takip edin ve raporlamayı kolaylaştırın"},{"pages":[{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":null,"id":"data-driven-scorecards-and-goals","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RWObNd?ver=2c81","imageAlt":"Microsoft Cloud for Sustainability önizlemesinde bir emisyon puan kartı.","imageHeight":600,"imageWidth":1068,"itemIndex":10,"name":"Veriye dayalı puan kartları ve hedefler","videoHref":"","content":"<p>Belirlediğiniz yolu takip etmek ve hedeflerinize ulaşmak için yerleşik özellikleri kullanın.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Artımlı ve uzun vadeli hedefleri izleyin"}],"arialabel":null,"id":"goal-setting-and-action-plans","isImage2x":false,"imageHref":"","imageAlt":"","imageHeight":0,"imageWidth":0,"itemIndex":9,"name":"Hedef belirleme ve eylem planları","videoHref":"https://www.microsoft.com/en-us/videoplayer/embed/RWOfcm","content":"<p>Daha etkili azaltma stratejileri ve anlamlı dönüşüm sağlamak için veri akışınızı entegre edin.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"İvme oluşturmak için veri zekasını kullanın"}],"itemsCount":10}

Değerli kaynakları keşfedin

Gür yeşil alanlar ve tepeler.

Sürdürülebilirliğin kurum için neden iyi olduğunu öğrenin

Karbon emisyonlarını azaltmanın hem kurumunuza hem de çevreye nasıl fayda sağlayacağını öğrenmek için bu yönetici çalışma kitabını okuyun.

Fabrikada dizüstü bilgisayarında çalışan bir kişi.

Microsoft uzmanlarından sürdürülebilirlik içgörüleri edinin

Microsoft'un sürdürülebilirlik taahhüdü ve daha sürdürülebilir bir gelecek oluşturmaya nasıl yardımcı olduğu hakkında bilgi edinin.

Fabrikada bir masada otururken tablet kullanan bir kişi.

Belgeleri inceleyin

Microsoft Cloud for Sustainability ürün işlevselliğine ayrıntılı bir şekilde göz atın.

Microsoft sürdürülebilirlik çözümlerini keşfedin

Otomotiv

Kişileri, ürünleri ve süreçleri, otomotiv sektörünün sürdürülebilirliğini destekleyen teknolojilerle bağlayın.

Enerji

Küresel çapta daha temiz enerjiye geçişe öncülük eden Microsoft teknolojilerini keşfedin.

Finansal Hizmetler

Daha sürdürülebilir bir gelecek oluştururken dönüşümü hızlandırın, riski yönetin ve değer katın.

Üretim

Maliyetlerden tasarruf edip operasyonel güvenliği iyileştirirken sürdürülebilirliği artırın.

Perakende

Yenilikçi perakende teknolojileri sayesinde enerji yönetimini geliştirin ve çevresel etkiyi azaltın.

Altyapı yönetimi

Binaların, kampüslerin ve şehirlerin kaynakları tüketme ve sağlama yöntemlerini optimize edin.

Microsoft Cloud for Sustainability önizlemesini deneyin

Önizleme, yaklaşan özellikleri keşfetmenize ve test etmenize olanak tanır.

Microsoft Cloud for Sustainability ile ilgili gelişmeleri takip edin

Microsoft sürdürülebilirlik teknolojisi hakkında e-posta almak için kaydolun.