Керування користувачами та групами

Ефективно керуйте ідентичностями користувачів і групами за допомогою Azure Active Directory (Azure AD).

Що таке керування користувачами та групами?

В основі керування ідентичностями та доступом лежить саме керування користувачами та групами. По своїй суті керування користувачами та групами полягає в створенні й оновленні ідентичностей, а також встановленні правил для ресурсів, до яких мають доступ ідентичності користувачів. Користувачів можна об’єднувати в групи, щоб спростити й прискорити керування ними.

Керування користувачами та групами в Azure AD

Пройдіть навчальний курс Microsoft Learn із семи частин, щоб дізнатися про функції Azure AD для керування користувачами та групами.

Керування групами й користувачами в Azure AD

Azure AD забезпечує служби керування користувачами для IT-адміністраторів, зокрема дає змогу призначати ліцензії, делегувати дозволи й надавати доступ до програм.

Основні завдання з керування користувачами та групами

Дізнайтеся, як пов’язані завдання з керування ідентичностями користувачів із погляду груп, ліцензій, розгорнутих корпоративних програм і ролей адміністратора.

Групове ліцензування

Призначайте ліцензії для служб Microsoft групам користувачів для ефективного керування й автоматизації в масштабі всієї організації.

Керування програмами та доступ до ресурсів

Використовуйте групи, щоб ефективніше керувати доступом до хмарних і локальних програм, а також таких ресурсів, як дані про членство на сайті SharePoint.

Призначення динамічних груп

Автоматизуйте доступ за допомогою спеціальних правил, які визначатимуть членство в групах на основі властивостей користувача, наприклад його посадової функції.

Ознайомтеся детальніше з особливостями керування користувачами в Azure AD

Додаткові ресурси

Покрокові інструкції

Перегляньте покрокові інструкції з додавання, оновлення й видалення ідентичностей користувачів з Azure AD.

Навчальні матеріали

Дізнайтеся, як автоматично додавати користувачів до груп на основі властивостей їхніх ідентичностей.

Посібники зі швидкого початку роботи

Дізнайтеся, як почати призначати ліцензії користувачам і групам.

Azure AD – це ваша система безпеки в хмарі. Керуйте доступом користувачів і груп до програмного забезпечення SaaS, спеціальних та локальних програм.