Захист ідентичностей в Azure AD

Автоматизуйте виявлення й усунення ризиків, пов’язаних з ідентичностями.

A person sitting at their desk resting their head on their hand looking at a laptop.

Що таке Захист ідентичностей в Azure AD?

Слідкуйте за підозрілими користувачами та входами у вашому середовищі. Azure AD допомагає впоратися з трьома основними завданнями.

Виявлення

Відстеження ризиків у поведінці користувачів і під час входу, виявлених у різних джерелах.

Усунення

Створення політик для ризиків, щоб збалансувати безпеку та продуктивність, а також зменшити час реагування й витрати на службу підтримки.

Розслідування

Визначення пріоритетів для користувачів і входів із високими ризиками за допомогою спрощеного інтерфейсу користувача, аналізу ризиків і рекомендацій.

A screenshot from the video of the panel of speakers.

Переглянути відео

Дізнайтеся, як за допомогою Захисту ідентичностей в Azure AD запобігати ризикам, які загрожують ідентичностям, виявляти й усувати їх, а також убезпечувати своє середовище.

Можливості

Використовуйте хмарні функції на основі штучного інтелекту та технології автоматизації, щоб ефективніше виявляти вражені облікові записи й швидко усувати ризики.

A multi-factor authentication registration policy, a user risk remediation policy and a sign-in risk remediation policy showing assignments, controls, and enforcement.

Покращте адаптивні політики доступу за допомогою аналізу ризиків

Удоскональте політики умовного доступу за допомогою технологій виявлення ризиків у реальному часі. Використовуйте оцінки ризиків, щоб визначати, чи блокувати або дозволяти доступ, застосовуючи багатофакторну автентифікацію та скидання пароля.

Блокуйте доступ відразу після зміни умов

Автоматично блокуйте доступ до Microsoft Exchange Online, SharePoint Online і Microsoft Teams майже в реальному часі, коли система виявляє критичні події або порушення політик.

A risky users report in Azure showing users, risk state, risk level and risk last updated.

Швидко розслідуйте й усувайте ризики

Створюйте звіти про ризикованих користувачів, входи й події, які допоможуть проводити комплексні розслідування та швидко усувати загрози на єдиному хмарному порталі.

A multi-factor authentication registration policy, a user risk remediation policy and a sign-in risk remediation policy showing assignments, controls, and enforcement.

Покращте адаптивні політики доступу за допомогою аналізу ризиків

Удоскональте політики умовного доступу за допомогою технологій виявлення ризиків у реальному часі. Використовуйте оцінки ризиків, щоб визначати, чи блокувати або дозволяти доступ, застосовуючи багатофакторну автентифікацію та скидання пароля.

Блокуйте доступ відразу після зміни умов

Автоматично блокуйте доступ до Microsoft Exchange Online, SharePoint Online і Microsoft Teams майже в реальному часі, коли система виявляє критичні події або порушення політик.

A risky users report in Azure showing users, risk state, risk level and risk last updated.

Швидко розслідуйте й усувайте ризики

Створюйте звіти про ризикованих користувачів, входи й події, які допоможуть проводити комплексні розслідування та швидко усувати загрози на єдиному хмарному порталі.

Захист ідентичностей в Azure AD входить до складу Azure AD Premium P2.

  • Microsoft 365 E5 включає 30-денну безкоштовну ознайомлювальну версію Azure AD Premium P2.
  • Абоненти Azure й Office 365 можуть придбати Azure AD Premium P2 онлайн.

Документація та навчання

Початок роботи

Захистіть свою організацію за допомогою Microsoft Entra – рішення для керування ідентичностями та доступом, яке об’єднує користувачів із програмами, пристроями й даними.

Azure AD дає змогу організаціям адмініструвати й убезпечувати ідентичності робітників, партнерів і клієнтів, щоб ті могли комфортно працювати з потрібними програмами та службами. Це рішення для керування ідентичностями може інтегруватися з локальними застарілими програмами, першокласними програмами SaaS (ПЗ як послуга) і багатьма іншими ресурсами, забезпечуючи безперебійну роботу кінцевих користувачів і покращені видимість та контроль.