Виявлення потенційних ризиків

Досліджуйте й нейтралізуйте загрози в гібридних і хмарних середовищах вашої організації.

Що таке звіти в Azure AD?

У звітах Azure Active Directory (Azure AD) містяться дані про дії у вашому середовищі, за допомогою яких можна виявляти потенційні ризики, усувати несправності й вирішувати, як саме потрібно використовувати програми та служби.

Що таке відстеження в Azure AD?

Це можливість спрямовувати журнали дій у Azure AD на різні кінцеві точки, щоб зберегти їх для подальшого використання або інтегрувати із засобами керування захистом інформації (SIEM).

Звіти й відстеження в Azure AD

Отримайте журнали з вичерпними даними про дії в Azure AD, які пов’язані з входом, перевірками та внесенням змін до вашого каталогу.

Планування відстеження й створення звітів в Azure AD

Рішення для створення звітів і відстеження в Azure AD залежить від юридичних та робочих вимог, вимог безпеки, а також наявного середовища й процесів у вашій організації.

Початок роботи зі звітами

Дотримуйтеся покрокових інструкцій із використання звітів і керування неактивними обліковими записами користувачів в Azure AD.

Початок роботи з відстеженням

Перегляньте покрокову інструкцію з відстеження, щоб почати аналіз журналів на платформі Azure Monitor.

Детальне ознайомлення зі звітами й відстеженням в Azure AD.

Додаткові ресурси зі звітів і відстеження

Концепції

Ознайомитися з концепціями функцій Azure AD.

Посібники зі швидкого початку роботи

Швидко почніть роботу з новими рішеннями.

Навчальні матеріали

Навчіться розгортати функції Azure AD.