УМОВИ ПРОДАЖУ КОРПОРАЦІЇ МАЙКРОСОФТ

Оновлено в лютому 2017 р.

Вітаємо в онлайн-магазині та Магазині роздрібної торгівлі Microsoft. «Магазин» – це онлайн-магазин і магазин роздрібної торгівлі, у яких можна шукати, переглядати, купувати, оцінювати продукти та служби (зокрема пристрої, ігрові консолі, цифровий вміст, програми, ігри, служби тощо) і писати про них відгуки. Ці Умови продажу («Умови продажу») регламентують використання Магазину Microsoft, Магазину Office, Магазину Xbox, Магазину Windows та інших служб Microsoft, про які згадується в цих Умовах продажу (разом – «Магазин»). За допомогою Магазину корпорація Майкрософт надає вам доступ до різноманітних ресурсів, зокрема областей завантаження, програмного забезпечення, інструментів, а також відомостей про програмне забезпечення, служби або інші товари (разом – «Служби», а разом із Магазином – «Магазин»). Багато розміщених у Магазині продуктів, служб і вмісту – продукти сторонніх виробників, тобто вироблені не корпорацією Microsoft. Використовуючи Магазин або купуючи продукти та служби в Магазині, ви приймаєте та схвалюєте ці Умови продажу, Положення про конфіденційність корпорації Майкрософт (див. нижче розділ «Конфіденційність і захист особистих відомостей»), а також належні до застосування умови та положення, правила й застереження, зазначені в Магазині або в цих Умовах продажу (разом – «Правила Магазину»). Радимо уважно прочитати Правила Магазину. ЯКЩО ВИ НЕ ПРИЙМЕТЕ ПРАВИЛА МАГАЗИНУ, ТО НЕ ЗМОЖЕТЕ ВИКОРИСТОВУВАТИ МАГАЗИН АБО СЛУЖБИ.

Якщо у вашій країні або регіоні розташовано Магазин роздрібної торгівлі Microsoft, для нього можуть діяти інші або додаткові правила. Корпорація Майкрософт може оновити або змінити правила будь-коли без попередження.

Умови, які застосовуються до використання вами Магазину

1. Обліковий запис учасника. Якщо для використання Магазину необхідно створити обліковий запис, ви повинні пройти процедуру реєстрації, надавши нам поточні, повні й точні відомості, які буде потрібно ввести у відповідну реєстраційну форму. Щоб створити обліковий запис, ви повинні прийняти угоду про надання послуг або окремі умови використання. Цей обліковий запис потрібен для отримання доступу до Магазину, і на придбаний у Магазині вміст поширюються всі умови, які регулюють обліковий запис Microsoft. Докладніше див. в Угоді з корпорацією Майкрософт про надання послуг. Ви несете відповідальність за конфіденційність відомостей і пароля свого облікового запису, а також за всі дії, які ви виконуєте в ньому.

2. Неприпустимість незаконних і заборонених форм використання. Вам дозволяється користуватися Магазином і Службами, якщо ви гарантуєте нам, що не використовуватимете Магазин для будь-яких незаконних цілей або цілей, заборонених цими Умовами продажу, Правилами Магазину чи іншими умовами, які стосуються використання Магазину. Ви не маєте права використовувати Магазин у спосіб, який може пошкодити, вивести з ладу, перевантажити або погіршити роботу будь-якого сервера корпорації Майкрософт або мереж, підключених до нього, а також перешкоджати використанню Магазину іншою стороною. Забороняється намагатись отримати несанкціонований доступ до Магазину, інших облікових записів, комп’ютерних систем або мереж, підключених до будь-якого сервера корпорації Майкрософт або Магазину, за допомогою зламування, викрадення паролів або іншим чином. Забороняється здобувати або намагатися здобути будь-які матеріали чи інформацію будь-якими способами, не наданими для цього спеціально через Магазин. Вам забороняється використовувати Магазин, якщо цим ви порушуєте права третьої сторони, зокрема навмисно завдаєте шкоди фізичній або юридичній особі, включно з корпорацією Майкрософт. Ви не маєте права комерційно розповсюджувати, публікувати, ліцензувати або продавати будь-які продукти, інформацію чи служби, отримані через Магазин.

3. Матеріали, які ви надаєте Microsoft або публікуєте в Магазині. Корпорація Майкрософт не претендує на право власності на матеріали, які ви надаєте їй (включно з відгуками, оцінками, оглядами та пропозиціями) або публікуєте, передаєте, вводите чи надсилаєте в Магазин чи пов’язані служби Microsoft для перегляду таких матеріалів іншими користувачами (окремо та разом ці матеріали називаються «Надіслані дані»). Однак ви надаєте корпорації Майкрософт постійне, невідкличне, всесвітнє, невиключне право без сплати роялті, яке підлягає передачі, на використання, зміну, адаптацію, відтворення, отримання похідних робіт, переклад, редагування, виконання, розповсюдження та відображення ваших Надісланих даних, зокрема вашого імені, на будь-яких носіях. Якщо ви публікуєте Надіслані дані у частинах Магазину, де до них надається широкий доступ онлайн без обмежень, ваші Надіслані дані можуть з’явитися в демонстраціях або матеріалах, що рекламують Магазин і/або продукти, служби чи вміст, які в ньому пропонуються. Ви гарантуєте та заявляєте, що маєте (і будете мати й надалі) всі необхідні права, які дозволяють вам надавати відповідні Надіслані дані та передавати ці права корпорації Майкрософт.

За використання Надісланих даних компенсація не виплачуватиметься. Корпорація Майкрософт не зобов’язана публікувати або використовувати будь-які Надіслані дані, а також може видалити будь-які Надіслані дані в будь-який час на свій розсуд. Корпорація Майкрософт не несе відповідальність за ваші Надіслані дані та матеріали, які публікують, передають, вводять або надсилають інші користувачі за допомогою Магазину.

Якщо ви надсилаєте оцінку або огляд програми в Магазині, ви можете отримати від корпорації Майкрософт повідомлення електронної пошти з вмістом від видавця програми.

4. Посилання на веб-сайти третіх сторін. Магазин може містити посилання на веб-сайти третіх сторін, відвідавши які, ви залишите Магазин. Веб-сайти за зазначеними посиланнями не перебувають під контролем корпорації Майкрософт, і корпорація Майкрософт не несе відповідальності за вміст таких веб-сайтів чи посилання, що містяться на них. Майкрософт надає ці посилання винятково для зручності, і включення будь-якого посилання не означає схвалення Майкрософт відповідного веб-сайту. Ваше використання веб-сайтів третіх сторін може підлягати умовам і положенням цих третіх сторін.

Умови, пов’язані з продажем вам продуктів І СЛУЖБ

5. Доступність у регіонах. Доступні продукти та служби можуть відрізнятися залежно від вашого регіону або пристрою. Окрім того, у наших правилах доставки визначено певні обмеження на доставку продуктів у певні регіони. Для придбання може знадобитися вказати дійсну адресу для виставлення рахунків і доставки в країні або регіоні, де ви здійснюєте покупку в Магазині.

6. Лише користувачі. Щоб купувати продукти й служби в Магазині, ви повинні бути користувачем. Торговельним посередникам не дозволено здійснювати придбання.

7. Обмеження на експорт. Придбані в Магазині Microsoft продукти та служби можуть підлягати дії законів і правил щодо митного й експортного контролю. Ви погоджуєтеся дотримуватися всіх міжнародних та національних законів і правил, які є застосовними до цієї угоди.

8. Виставлення рахунків. Указавши корпорації Майкрософт спосіб платежу, ви: (і) заявляєте, що вповноважені використовувати вказаний вами спосіб платежу, а також що вся надана вами платіжна інформація є правильною та точною; (іі) уповноважуєте корпорацію Майкрософт стягувати плату за продукти, служби або доступний вміст, придбані з використанням цього способу платежу; а також (ііі) уповноважуєте корпорацію Майкрософт стягувати плату за використання будь-яких платних функцій Магазину, для використання яких ви реєструєтеся або якими користуєтеся. Ви погоджуєтеся негайно оновлювати свій обліковий запис та іншу інформацію, зокрема свою адресу електронної пошти, номери кредитних карток і дати завершення строку їх дії, щоб ми змогли завершити ваші транзакції та зв’язатися з вами в разі виникнення запитань щодо ваших транзакцій. Ми можемо виставляти рахунок за передплату: (a) заздалегідь, (b) у момент придбання, (c) безпосередньо після придбання або (d) на регулярній основі. Ми також можемо стягнути узгоджену суму та завчасно й згідно з умовами вашої передплати повідомимо вам, якщо сума, яка стягується на регулярній основі та на умовах передплати, зміниться. Ми можемо виставити загальний рахунок за декілька попередніх розрахункових періодів на суми, які не було оброблено раніше. Див. нижче розділ «Автоматичне поновлення».

Якщо певні служби використовуються в рамках пропозиції щодо ознайомлювального використання, потрібно скасувати використання таких служб до завершення ознайомлювального періоду, щоб запобігти стягненню нової плати, якщо не буде повідомлено про інше. Якщо ви не скасовуєте службу протягом ознайомлювального періоду, ви надаєте нам дозвіл стягувати з вас плату відповідно до вказаного вами способу платежу за користування продуктом або службою.

9. Регулярні платежі. Коли ви придбаваєте продукти, служби або вміст на умовах передплати (наприклад, щотижня, щомісячно, кожні три місяці або щорічно (у відповідних випадках)), ви визнаєте та погоджуєтеся, що надаєте дозвіл на здійснення регулярних платежів. Платежі на користь корпорації Майкрософт здійснюватимуться за допомогою вибраного вами способу платежу та з вибраною вами періодичністю до моменту припинення дії передплати вами або корпорацією Майкрософт чи іншим чином згідно з її умовами. Надаючи дозвіл на здійснення регулярних платежів, ви вповноважуєте корпорацію Майкрософт обробляти такі платежі у вигляді електронного дебетування, або переказу коштів, або електронного отримання коштів із зазначеного вами рахунку (у випадку Автоматизованого клірингового центру чи подібних платежів), або списання коштів із зазначеного вами рахунку (у випадку кредитної картки чи подібних платежів) (разом – «Електронні платежі»). Зазвичай рахунки за Передплату виставляються або плата за неї стягується до відповідного періоду передплати. У разі несплати платежу або якщо платіж за допомогою кредитної картки чи іншу подібну транзакцію відхилено або заборонено, корпорація Майкрософт або її постачальники послуг зберігають за собою право повернути відповідні позиції, отримати відмову або стягнути плату згідно з належним до застосування законом.

10. Доступність продуктів і обмеження кількості та замовлень. Ціну й доступність продуктів може бути змінено в будь-який час і без повідомлення. Корпорація Майкрософт може встановлювати обмеження на кількість продуктів, які можна придбати одним замовленням, з одного облікового запису, розраховуючись однією кредитною карткою, а також обмеження на кількість продуктів, які може придбати одна особа чи одна сім’я. Якщо замовлені вами продукти або служби будуть недоступні, ми можемо зв’язатися з вами та запропонувати альтернативні продукти. Якщо ви не забажаєте придбати альтернативний продукт, ваше замовлення буде скасовано.

Корпорація Майкрософт може будь-коли відмовитися від будь-якого замовлення або відхилити його та відшкодувати вам його вартість на таких підставах (зокрема, але не виключно): якщо ви не дотримувалися положень, зазначених під час замовлення; якщо неможливо обробити ваш платіж; якщо замовлені продукти чи служби недоступні; якщо під час оформлення вашого замовлення сталася помилка, наприклад під час визначення ціни. У разі виникнення помилок, наприклад під час визначення ціни, ми зберігаємо за собою право на свій розсуд вибрати варіант дій: (a) скасувати ваше замовлення або придбання чи (b) зв’язатися з вами для отримання подальших інструкцій. У випадку скасування ви втратите доступ до відповідного вмісту.

Ми можемо заборонити доступ до пов’язаного з вашим обліковим записом вмісту з будь-якої причини. Ми також можемо видалити або вимкнути ігри, програми, вміст або служби на вашому пристрої, щоб захистити Магазин чи інші сторони, яких це може стосуватися. Інколи деякий вміст і програми можуть бути недоступні або їх використання може бути обмежено в часі. Доступність може залежати від регіону. Отже, якщо ви зміните регіон свого облікового запису або пристрою, ви, можливо, не зможете повторно завантажувати вміст або програми чи повторно передавати потоком певний придбаний вміст, і вам знадобиться повторно придбати вміст або програми, за які було сплачено в попередньому регіоні. Корпорація Майкрософт не зобов’язується надавати повторне завантаження або заміну будь-яких придбаних вмісту чи програм, якщо іншого не вимагає належний до застосування закон.

11. Оновлення. Для відповідних випадків: корпорація Майкрософт автоматично перевірятиме наявність оновлень для ваших програм і завантажуватиме ці оновлення, навіть якщо ви не ввійшли в Магазин. Ви можете змінити настройки, щоб не отримувати автоматичні оновлення програм із Магазину. Однак розробники програм можуть у будь-який час оновлювати певні програми Магазину Office, які повністю чи частково розміщені онлайн, і ваш дозвіл на оновлення може не знадобитися.

12. Ліцензії та права на використання програмного забезпечення. Ви не можете купити програмне забезпечення та інший цифровий вміст, доступний у Магазині, а лише отримати відповідну ліцензію. Програми, завантажені безпосередньо з Магазину, регулюються Стандартними умовами ліцензії для програм («Стандартні умови»), доступними на сайті [https://go.microsoft.com/fwlink/p/?linkid=838610&clcid=0x0422], якщо на таку програму не розповсюджуються інші умови ліцензування. (На програми, завантажені з Магазину Office, поширюються не Стандартні умови, а окремі умови ліцензування.) На програми, ігри та інший цифровий вміст, отриманий через Магазин, поширюються правила використання, розміщені на сайті https://go.microsoft.com/fwlink/p/?LinkId=723143. Ви розумієте та визнаєте, що ваші права на цифрові товари обмежуються цими Умовами продажу, авторським правом і правилами використання, згаданими вище. Ліцензії на Програмне забезпечення, придбані в Магазині роздрібної торгівлі Microsoft, регулює ліцензійна угода, яка супроводжує це програмне забезпечення, і вам потрібно буде прийняти її під час установлення програмного забезпечення. Будь-яке відтворення або повторне розповсюдження програмного забезпечення чи товарів, яке не відповідає умовам ліцензії, правилам використання та належному до застосування закону, прямо заборонено й може призвести до суворої цивільної та карної відповідальності. Порушники переслідуватимуться за законом у максимально можливому обсязі.

ПРОСИМО ЗВЕРТАТИСЯ ДО МАГАЗИНУ РОЗДРІБНОЇ ТОРГІВЛІ MICROSOFT (ЯК ОПИСАНО НИЖЧЕ В РОЗДІЛІ «ПОВІДОМЛЕННЯ ТА СПОВІЩЕННЯ»), ЯКЩО ВИ БАЖАЄТЕ ОТРИМАТИ БЕЗКОШТОВНУ КОПІЮ ВІДПОВІДНОЇ ЛІЦЕНЗІЙНОЇ УГОДИ ДЛЯ УПАКОВКИ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ, ПЕРШ НІЖ ВІДКРИВАТИ ЇЇ.

ІНШІ УМОВИ ТА ПОЛОЖЕННЯ. Окрім програмного забезпечення та інших завантажуваних продуктів, інші продукти та служби, доступні для придбання або ознайомлення в Магазині, можуть також пропонуватися вам за окремими ліцензійними угодами, умовами використання, умовами надання послуг чи іншими умовами та положеннями. Якщо ви купуєте чи використовуєте ці продукти, ви також можете бути зобов’язані прийняти ці умови, щоб мати право на придбання, інсталяцію або використання.

ДЛЯ ВАШОЇ ЗРУЧНОСТІ КОРПОРАЦІЯ МАЙКРОСОФТ МОЖЕ НАДАВАТИ ДЛЯ ВИКОРИСТАННЯ ТА/АБО ЗАВАНТАЖЕННЯ ЗАСОБИ Й УТИЛІТИ, ЯКІ НЕ ВХОДЯТЬ ДО СКЛАДУ ПРОДАНОГО ПРОДУКТУ ЧИ СЛУЖБ, ЧЕРЕЗ МАГАЗИН, СЛУЖБИ, ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ АБО ТОВАРИ. НАСКІЛЬКИ ЦЕ ДОЗВОЛЕНО НАЛЕЖНИМ ДО ЗАСТОСУВАННЯ ЗАКОНОМ, КОРПОРАЦІЯ МАЙКРОСОФТ НЕ РОБИТЬ ЗАЯВ, НЕ НАДАЄ ГАРАНТІЙ І ЗАПЕВНЕНЬ ЩОДО ТОЧНОСТІ РЕЗУЛЬТАТІВ ВИКОРИСТАННЯ АБО ПРОДУКТИВНОСТІ ЦИХ ЗАСОБІВ І УТИЛІТ.

Поважайте права на інтелектуальну власність інших осіб під час використання засобів і утиліт, наданих через Магазин чи служби або в складі програмного забезпечення чи товарів.

13. Коди для завантаження програмного забезпечення та вмісту. Певне програмне забезпечення та вміст можуть надаватися вам через посилання на завантаження в обліковому записі Microsoft, пов’язаному з вашим придбанням. Відповідно до наведеного нижче параграфа, для таких придбань ми зазвичай зберігаємо (однак не гарантуємо збереження впродовж певного періоду) посилання на завантаження та відповідний цифровий ключ в обліковому записі Microsoft протягом 3 (трьох) років від дати придбання. Для передплати продуктів, які надаються через посилання для завантаження, можуть застосовуватися різні умови та права зберігання, які ви зможете переглянути та прийняти під час оформлення передплати.

Ви погоджуєтеся, що ми можемо будь-коли скасувати або змінити програму зберігання цифрового ключа. Ви також погоджуєтеся, що ми можемо в будь-який час і на будь-яких підставах припинити підтримку зберігання ключів для одного чи більше продуктів, зокрема наприкінці життєвого циклу підтримки продукту, і після цього ви не матимете доступу до посилання на завантаження або цифрового ключа. Якщо ми скасуємо або змінимо програму таким чином, що ви не матимете доступу до посилання на завантаження або цифрових ключів у вашому обліковому записі, ми попередимо вас про це за 90 днів за допомогою контактної інформації, наведеної у відповідному обліковому записі Microsoft.

14. Ціни Якщо у вашій країні або регіоні є Магазин роздрібної торгівлі Microsoft, ціни, вибір продуктів і рекламні акції, запропоновані в ньому, можуть відрізнятися від того, що запропоновано в Магазині онлайн. У межах, дозволених належним до застосування законом, корпорація Майкрософт не гарантує, що ціна, продукт чи рекламні акції, запропоновані онлайн, будуть також доступні або будуть виконуватися в Магазині роздрібної торгівлі Microsoft або навпаки.

Магазин не гарантує відповідність цін. Ціни можуть не співпадати з оголошеними цінами на ті самі товари інших роздрібних торговців.

Деякі продукти можна буде замовити попередньо, до дати надходження в продаж. Більше про правила попереднього замовлення можна дізнатися на сторінці «Попередні замовлення» https://go.microsoft.com/fwlink/p/?linkid=834935&clcid=0x0422.

Якщо не передбачено інше, до відображених у Магазині цін не входять податки та збори («Податки»), які можуть застосовуватися до вашого придбання. До зазначених у Магазині цін не входять також витрати на доставку. До суми вашого придбання буде додано витрати на доставку та податки (залежно від ситуації), і вся сума відображатиметься на сторінці оформлення замовлення. Ви також берете на себе повну відповідальність за сплату таких Податків і зборів.

Залежно від вашого розташування, для деяких транзакцій може знадобитися конвертація валюти або вони можуть оброблятися в іншій країні. Ваш банк може стягувати додаткові комісії за такі служби, коли ви користуєтеся кредитною або дебетовою карткою. Щоб дізнатися більше, зв’яжіться зі своїм банком.

15. Вибір автоматичного поновлення. Якщо автоматичні поновлення дозволені у вашій країні, регіоні, області, республіці або на вашій території, ви можете ввімкнути автоматичне поновлення продуктів і служб наприкінці періоду користування ними. Якщо ви вибрали автоматичне поновлення продукту або служби, ми можемо автоматично поновити продукт чи службу наприкінці поточного періоду користування ними та стягнути з вас плату відповідно до поточної ціни на строк поновлення, якщо ви не відмовитеся від продукту чи служби, як описано нижче. Рахунок за поновлення реєстрації буде виставлено відповідно до вибраного вами способу платежу незалежно від того, коли його було вказано: до чи після дати поновлення. Ви можете відмовитися від користування продуктами або службами до дати поновлення. Щоб уникнути стягнення плати за поновлення, це потрібно зробити до дати поновлення.

16. Правила повернення. Повернення та обмін продуктів, для яких така можливість доступна, має здійснюватися в межах 14 днів від дати їх придбання або завантаження. Просто поверніть продукт непошкодженим і в оригінальній упаковці разом зі всіма частинами, компонентами, інструкціями з використання й документами, які входили до первісного комплекту поставки. Ці Правила повернення не впливають на будь-які законні права, що можуть застосовуватися до придбання.

Упаковка програмного забезпечення та ігор має бути цілісна, і їх потрібно повертати разом із всіма носіями та ключами продукту. Як виняток, відкриті упаковки програмного забезпечення й ігор можна повернути протягом відповідного періоду, якщо ви не приймали ліцензійної угоди, але лише за умови, що ви не робили й не використовували їх копій.

Деякі товари не підлягають поверненню; якщо інше не передбачено законодавством або пропозицією певного продукту, усі придбання є остаточними та не підлягають відшкодуванню. Це стосується таких продуктів:

цифрових програм, ігор, вмісту й передплат, що надаються в програмі, музики, фільмів, телепередач і пов’язаного вмісту;

подарункових карт і карт для служб або передплат (наприклад, Skype, Xbox Live, Groove Music Pass);

персоналізованих продуктів або продуктів, які вже налаштовано;

продуктів, придбаних за спеціальним замовленням, яке не було частиною рекламної акції Магазину;

продуктів з оперативною пам’яттю («ОЗП»);

служб, які було надано та використано;

товарів, які пройшли митне оформлення або на яких є позначка «Кінцевий продаж» або «Поверненню не підлягає».

Коли ви здійсните повернення, ми відшкодуємо вам усю суму за вирахуванням витрат на первісне відправлення і обробку (якщо такі були) приблизно впродовж 3–5 робочих днів. Відшкодування буде здійснено через той самий спосіб платежу та на той самий рахунок, які використовувалися для оформлення замовлення (якщо ви не вказали кредит Магазину для зарахування вартості відшкодування).

Докладніше про повернення продуктів див. на сторінці «Повернення та відшкодування» https://go.microsoft.com/fwlink/p/?linkid=723276&clcid=0x0422.

Якщо ви проживаєте в Тайвані, зверніть увагу, що відповідно до Закону Тайваню про захист споживачів і відповідних положень усі покупки цифрового вмісту, який надається в нематеріальний формі, і/або онлайнових послуг вважаються остаточними та не підлягають відшкодуванню, якщо такий вміст або послугу надано онлайн. Ви не маєте права вимагати відшкодування чи періоду роздумування.

17. Платежі користувачам. Якщо ми повинні сплатити вам певну суму, ви погоджуєтеся вчасно надати нам точну інформацію, необхідну для виплати такого платежу. Ви несете відповідальність за сплату будь-яких податків і виплат, які можуть стягуватися внаслідок отримання такого платежу. У межах, дозволених належним до застосування законом, ви також повинні дотримуватися будь-яких інших умов, які ми встановимо стосовно вашого права на будь-який платіж. Якщо ви отримаєте платіж із помилкою, ми можемо скасувати платіж або вимагати його повернення. Ви погоджуєтеся допомогти нам у цьому. Щоб виправити будь-який попередній надлишковий платіж, ми можемо також зменшити суму платежу без повідомлення.

18. Подарункові картки. Подарункові картки, придбані в Магазині роздрібної торгівлі Microsoft, регулюються умовами Угоди про подарункові картки в магазинах роздрібної торгівлі, яку можна знайти на сайті https://www.microsoftstore.com/store/msusa/html/pbPage.Help_Retail_Stores#GiftCards.

Інформація про подарункові картки Skype доступна в Довідковому центрі Skype (https://support.skype.com/uk/faq/FA12197/what-is-a-skype-gift-card-and-where-can-i-buy-one).

Активація й використання інших подарункових карток Microsoft регулюється Умовами та положеннями стосовно подарункових карток Microsoft (https://commerce.microsoft.com/PaymentHub/Help/Show/toc_link_no_62).

19. Служба підтримки. Докладніші відомості про можливості служби підтримки можна переглянути на сторінці Продаж і підтримка https://go.microsoft.com/fwlink/p/?linkid=824761&clcid=0x0422.

ЗАГАЛЬНІ УМОВИ

20. Внесення змін до Умов. Корпорація Майкрософт може змінювати Умови продажу в будь-який час і без повідомлення. Ваші придбання регулюватимуться чинними на момент замовлення Умовами продажу, які становлять контракт на придбання між вами та корпорацією Майкрософт. Перед вашим наступним придбанням корпорація Майкрософт може змінити Умови продажу, попередньо не повідомивши вас про це. Обов’язково переглядайте Умови продажу кожного разу, коли відвідуєте Магазин. Ми рекомендуємо зберегти або надрукувати копію Умов продажу для довідкових цілей під час придбання.

21. Вікові обмеження. До використання Магазину, зокрема здійснення покупок, можуть застосовуватися вікові обмеження.

22. Конфіденційність і захист особистих даних. Ми серйозно ставимося до питань конфіденційності. Для забезпечення роботи Магазину та керування ним ми збираємо про користувачів певні відомості. Щоб дізнатися, які ваші дані та дані ваших пристроїв ми збираємо («Дані») і як ми їх використовуємо, ознайомтеся з Положенням про конфіденційність корпорації Майкрософт. У Положенні про конфіденційність також описано, як корпорація Майкрософт використовує: ваші зв’язки з іншими особами; публікації та відгуки, які ви надсилаєте до корпорації Майкрософт через Магазин; файли, фотографії, документи, аудіозаписи, цифрові роботи та відеофайли, які ви передаєте, зберігаєте чи якими ділитеся на своїх пристроях або за допомогою Магазину («Ваш вміст»). Використовуючи Магазин, ви прямо дозволяєте корпорації Майкрософт збирати, використовувати та розголошувати Ваш вміст і Дані, як описано в Положенні про конфіденційність.

23. Відображення та кольори продуктів. Корпорація Майкрософт докладає всіх зусиль для точного відображення кольорів і зображень продуктів, проте ми не можемо гарантувати, що колір, який ви бачите на екрані свого пристрою або моніторі, точно відповідатиме кольору продукту.

24. Помилки в представленні продуктів у Магазині. Ми докладаємо всіх зусиль, щоб публікувати в Магазині точні відомості, регулярно їх оновлювати й виправляти виявлені помилки. Однак у будь-який час будь-який вміст у Магазині може виявитися неточним або застарілим. Ми зберігаємо за собою право в будь-який час вносити зміни до Магазину, включно з відомостями про ціни на продукти, характеристики, пропозиції та доступність.

25. Припинення використання або доступу. Корпорація Майкрософт може припинити дію вашого облікового запису або використання Магазину в будь-який час із будь-якої причини, зокрема, але не виключно, через порушення вами цих Умов продажу чи Правил Магазину або припинення роботи Магазину корпорацією Майкрософт. Використовуючи Магазин, ви автоматично погоджуєтеся нести відповідальність (згідно з цими умовами) за будь-які зроблені вами замовлення або за будь-які витрати, що стягуються до такого припинення. Корпорація Майкрософт може в будь-який час змінювати, припиняти або іншим чином призупиняти роботу Магазину з будь-якої причини без попереднього повідомлення.

26. Гарантії та обмеження засобів правового захисту. НАСКІЛЬКИ ЦЕ ДОЗВОЛЕНО МІСЦЕВИМ ЗАКОНОДАВСТВОМ, КОРПОРАЦІЯ МАЙКРОСОФТ І ЇЇ ПОСТАЧАЛЬНИКИ, ДИСТРИБ’ЮТОРИ, ТОРГОВЕЛЬНІ ПАРТНЕРИ Й ПОСТАЧАЛЬНИКИ ВМІСТУ НЕ НАДАЮТЬ ЖОДНИХ ПРЯМИХ АБО НЕПРЯМИХ ГАРАНТІЙ, ЗОКРЕМА ГАРАНТІЮ ПРИДАТНОСТІ ДО ПРОДАЖУ, ЗАДОВІЛЬНОЇ ЯКОСТІ, ПРИДАТНОСТІ ДЛЯ ПЕВНОЇ МЕТИ, ЯКІСНОГО ВИКОНАННЯ, НАЯВНОСТІ ПРАВА ВЛАСНОСТІ ТА ВІДСУТНОСТІ ПОРУШЕНЬ. ГАРАНТІЯ НА ПРОДУКТИ Й СЛУЖБИ, ЩО ПРОДАЮТЬСЯ АБО ДОСТУПНІ В МАГАЗИНІ, НАДАЄТЬСЯ (ЗА НАЯВНОСТІ) ЛИШЕ В РАМКАХ ЛІЦЕНЗОВАНИХ УГОД АБО СУПРОВІДНИХ ГАРАНТІЙ ВИРОБНИКА. ОКРІМ ВИПАДКІВ, КОЛИ В СУПРОВІДНІЙ ЛІЦЕНЗІЙНІЙ УГОДІ АБО ГАРАНТІЇ ВИРОБНИКА ТА В ЗАСТОСОВНИХ ЗАКОНАХ ЗАЗНАЧЕНО, ЩО:

ВИ ЗДІЙСНЮЄТЕ ПРИДБАННЯ Й ВИКОРИСТАННЯ НА ВЛАСНИЙ РИЗИК;

МИ НАДАЄМО ПРОДУКТИ ТА СЛУЖБИ НА УМОВАХ «ЯК Є», «З УСІМА ПОМИЛКАМИ» ТА «ЗА ДОСТУПНОСТІ»;

ВИ БЕРЕТЕ НА СЕБЕ ВЕСЬ РИЗИК ЩОДО ЇХНЬОЇ ЯКОСТІ ТА ПРОДУКТИВНОСТІ;

ВИ ПОВНІСТЮ СПЛАЧУЄТЕ ВАРТІСТЬ УСЬОГО НЕОБХІДНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ АБО ВІДНОВЛЕННЯ.

КОРПОРАЦІЯ МАЙКРОСОФТ НЕ ГАРАНТУЄ ТОЧНІСТЬ АБО СВОЄЧАСНІСТЬ ВІДОМОСТЕЙ, ДОСТУПНИХ У МАГАЗИНІ АБО СЛУЖБАХ. ВИ ВИЗНАЄТЕ, ЩО КОМП'ЮТЕР І ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНІ СИСТЕМИ НЕ БЕЗАВАРІЙНІ ТА ІНОДІ В ЇХНІЙ РОБОТІ МОЖУТЬ ВИНИКАТИ ПРОСТОЇ З ТЕХНІЧНИХ ПРИЧИН. МИ НЕ ГАРАНТУЄМО, ЩО ДОСТУП ДО МАГАЗИНУ ТА СЛУЖБ НЕ БУДЕ ПЕРЕРИВАТИСЯ, БУДЕ СВОЄЧАСНИМ І БЕЗПЕЧНИМ, НЕ МІСТИТИМЕ ПОМИЛОК АБО ВМІСТ НЕ БУДЕ ВТРАЧЕНО.

Якщо, незважаючи на обмеження цих Умов продажу, у вас є підстави отримати відшкодування збитків, виникнення яких ПОВ’ЯЗАНЕ З Магазином, Службами або іншими пропонованими продуктами й службами, ви погоджуєтеся, що вашими виключними засобами правового захисту (У МЕЖАХ, ДОЗВОЛЕНИХ НАЛЕЖНИМ ДО ЗАСТОСУВАННЯ ЗАКОНОМ) є відшкодування корпорацією Майкрософт або ЇЇ постачальниками, торговельними посередниками, дистриб’юторами чи постачальниками вмісту ПРЯМИХ загальних збитків максимум на суму, яка (1) відповідає ціні або місячній платі за службу чи передплату або аналогічній платі (за винятком ціни придбання жорсткого диска, програмного забезпечення, підтримки або розширених гарантій); або (2) становить 100,00 доларів США, якщо плата за службу, передплату тощо не стягувалася.

ВИ МОЖЕТЕ МАТИ ДОДАТКОВІ ПРАВА ЗГІДНО З МІСЦЕВИМ ЗАКОНОДАВСТВОМ. ЖОДНЕ ПОЛОЖЕННЯ ЦЬОГО КОНТРАКТУ НЕ МОЖЕ ПОРУШИТИ ЦІ ПРАВА В РАЗІ ЗАСТОСУВАННЯ.

Користувачі, які проживають у Новій Зеландії, можуть мати законні права відповідно до Закону про гарантії споживачам Нової Зеландії, тому жодне положення цих Умов продажу не може порушити такі права.

27. Обмеження відповідальності. У МЕЖАХ, ДОЗВОЛЕНИХ НАЛЕЖНИМ ДО ЗАСТОСУВАННЯ ЗАКОНОМ, ВИ ПОГОДЖУЄТЕСЯ, ЩО НЕ МОЖЕТЕ ОТРИМАТИ ВІДШКОДУВАННЯ ЗА ІНШІ ЗБИТКИ ЧИ ВТРАТИ, ЗОКРЕМА СПЕЦІАЛЬНО ОБУМОВЛЕНІ, НЕПРЯМІ, НЕНАВМИСНО ЗАПОДІЯНІ АБО ШТРАФНІ ЗБИТКИ, А ТАКОЖ ЗА ВТРАЧЕНУ ВИГОДУ. Обмеження й виключення, зазначені в РОЗДІЛАХ 26 І 27, застосовуються, навіть якщо відшкодування не повністю компенсує всі збитки або якщо корпорації Майкрософт було відомо чи мало бути відомо про можливість збитків. ЗАКОНОДАВСТВО ДЕЯКИХ ДЕРЖАВ ЧИ ОБЛАСТЕЙ/територій НЕ ДОПУСКАЄ ВИКЛЮЧЕННЯ АБО ОБМЕЖЕННЯ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА НЕНАВМИСНО ЗАПОДІЯНІ АБО НЕПРЯМІ СПРИЧИНЕНІ ЗБИТКИ. У ЦЬОМУ ВИПАДКУ ВИЩЕЗГАДАНІ ОБМЕЖЕННЯ ТА ВИНЯТКИ МОЖУТЬ БУТИ НЕЗАСТОСОВНІ ДО ВАС.

У максимально можливих межах, дозволених належним до застосування законом, ці обмеження та винятки застосовуються до ВСІХ ПРЕТЕНЗІЙ НА ОСНОВІ БУДЬ-ЯКОЇ ЮРИДИЧНОЇ ПІДСТАВИ, що стосується Магазину, Служб, цих Умов продажу чи інших пропонованих продуктів і служб, зокрема втрати вмісту, впливу вірусу АБО ЗЛОВМИСНИХ ПРОГРАМ на ваше використання Магазину чи Служби АБО БУДЬ-ЯКОГО ПРОДУКТУ ЧИ СЛУЖБИ, ПРИДБАНИХ У МАГАЗИНІ, І затримок або невдалих спроб початку чи завершення передавань або транзакцій.

28. Тлумачення цих Умов. Усі частини цих Умов продажу застосовуються максимальною мірою, що допускається відповідним законодавством. У вашій юрисдикції за місцем проживання (або за основним місцем діяльності, якщо йдеться про бізнес) ви можете мати ширші права. Якщо було визнано, що ми не можемо вимагати виконання певної частини цих Умов продажу в наявному вигляді, ми можемо замінити такі умови аналогічними умовами в межах, допустимих відповідним законодавством, а решта Умов продажу залишиться незмінною. Ці Умови призначено виключно для вашого і нашого блага; їх не укладено на користь інших осіб, окрім правонаступників і набувачів прав корпорації Майкрософт. У випадку придбання продуктів і служб на інших веб-сайтах Microsoft можуть застосовуватись інші умови.

29. Відступлення угоди. Наскільки це дозволено належним до застосування законом, ми маємо право в будь-який час передати чи переуступити свої права та зобов’язання за цими Умовами продажу чи їх частину без попереднього повідомлення. Ви не маєте права передавати чи переуступати будь-які права, передбачені в цих Умовах продажу.

30. Повідомлення та сповіщення. Відомості про запити щодо підтримки клієнтів можна переглянути на сторінці «Продаж і підтримка» в Магазині. Стосовно спорів дотримуйтеся процедури повідомлень, описаної в цьому розділі.

31. Юридична особа, яка укладає угоду, застосовне законодавство та місце вирішення спорів.

a. Північна чи Південна Америка, за межами Сполучених Штатів і Канади. Якщо ви проживаєте (або основне місце вашої діяльності, якщо йдеться про бізнес, розташовано) у Північній або Південній Америці поза межами Сполучених Штатів і Канади, угода укладається з корпорацією Майкрософт, офіс якої зареєстровано за адресою One Microsoft Way, Redmond, WA 98052, U.S.A. Закони штату Вашингтон регулюють тлумачення цих Умов продажу й застосовуються в разі їх порушення незалежно від принципів колізійного права. Усі інші позови(включно з позовами щодо захисту прав споживачів, недобросовісної конкуренції або цивільних правопорушень) підлягають дії законів країни, у якій ми надаємо вам доступ до Магазину та Служб.

b. Близький Схід або Африка. Якщо ви проживаєте (або основне місце вашої діяльності, якщо йдеться про бізнес, розташовано) на Близькому Сході або в Африці, угода укладається з Microsoft Ireland Operations Limited, офіс якої зареєстровано за адресою: The Atrium Building, Block B, Carmanhall Road, Sandyford Industrial Estate, Dublin 18, Ireland. Тлумачення цих Умов продажу та розв'язання суперечок щодо них регулюються законодавством Ірландії, незалежно від принципів колізійного права. Усі інші позови (включно з позовами щодо захисту прав споживачів, недобросовісної конкуренції або цивільних правопорушень) підлягають дії законів країни, у якій ми надаємо вам доступ до Магазину та Служб. Ви та ми беззастережно визнаємо виключну сферу повноважень і юрисдикцію судів Ірландії під час вирішення всіх суперечливих питань, які стосуються цих Умов продажу або використання Магазину.

c. Азія та південна частина Тихого океану, окрім країн, зазначених окремо нижче. Якщо ви проживаєте (або основне місце вашої діяльності, якщо йдеться про бізнес, розташовано) в Азії (окрім Китаю, Японії, Республіки Корея та Тайваню), угода укладається з Microsoft Regional Sales Corporation – корпорацією, заснованою відповідно до законодавства штату Невада, США, яка має відділення в Сінґапурі та Гонконзі, і головний офіс якої зареєстровано за адресою: 438B Alexandra Road, #04-09/12, Block B, Alexandra Technopark, Singapore, 119968. Закони штату Вашингтон регулюють тлумачення цих Умов продажу й застосовуються в разі їх порушення незалежно від принципів колізійного права. Усі інші позови (включно з позовами щодо захисту прав споживачів, недобросовісної конкуренції або цивільних правопорушень) підлягають дії законів країни, у якій ми надаємо вам доступ до Магазину. Розгляд і остаточне вирішення всіх спорів, які виникають у зв’язку з цими Умовами продажу або Магазином, зокрема з будь-якими питаннями щодо їх існування, строку або припинення дії, відбуватимуться в Сінгапурі згідно з Правилами арбітражу Міжнародного арбітражного центру Сінгапуру (SIAC), які вважаються включеними до цього пункту за посиланням. Арбітражний суд складатиметься з одного третейського судді, призначеного президентом Міжнародного арбітражного центру Сінґапуру. Засідання арбітражного суду мають здійснюватися англійською мовою. Рішення третейського судді остаточне, обов’язкове для виконання й не може бути опротестоване. Воно може бути підставою для судових рішень у будь-якій країні або регіоні.

d. Японія. Якщо ви проживаєте (або основне місце вашої діяльності, якщо йдеться про бізнес, розташовано) в Японії, угода укладається з компанією Microsoft Japan Co., Ltd (MSKK), офіс якої зареєстровано за адресою: Shinagawa Grand Central Tower, 2-16-3 Konan Minato-ku, Tokyo 108-0075. Ці Умови продажу та будь-які питання, що виникають через них, стосуються їх або користування Магазином, регулюються законодавством Японії.

e. Республіка Корея. Якщо ви проживаєте (або основне місце вашої діяльності, якщо йдеться про бізнес, розташовано) в Республіці Корея, угода укладається з компанією Microsoft Korea, Inc., офіс якої зареєстровано за адресою: 11th Floor, Tower A, K-Twin Tower, Jongro 1 gil 50, Jongro-gu, Seoul, Republic of Korea, 110-150. Ці Умови продажу та будь-які питання, що виникають через них, стосуються їх або користування Магазином, регулюються законодавством Республіки Корея.

f. Тайвань. Якщо ви проживаєте (або основне місце вашої діяльності, якщо йдеться про бізнес, розташовано) на Тайвані, угода укладається з компанією Microsoft Taiwan Corporation, офіс якої зареєстровано за адресою: 18F, No. 68, Sec. 5, Zhongxiao E. Rd., Xinyi District, Taipei 11065, Taiwan. Ці Умови продажу та будь-які питання, що виникають через них, стосуються їх або користування Магазином, регулюються законодавством Тайваню. Щоб отримати докладніші відомості про корпорацію Microsoft Taiwan Corporation, перегляньте веб-сайт, наданий Міністерством економіки Республіки Китай. (https://gcis.nat.gov.tw/main/index.jsp). Ви та ми беззастережно призначаємо окружний суд Тайбея судом першої інстанції, який має юрисдикцію для вирішення всіх спорів, що стосуються цих Умов або Магазину, наскільки це дозволено законами Тайваню.

32. Повідомлення.

a. Повідомлення та процедура пред'явлення претензій із приводу порушення прав інтелектуальної власності Майкрософт поважає права інтелектуальної власності третіх сторін. Якщо ви бажаєте надіслати повідомлення про порушення прав на інтелектуальну власність, зокрема претензію щодо порушення авторських прав, скористайтеся процедурою надсилання Повідомлень про порушення (https://www.microsoft.com/info/cpyrtInfrg.aspx). УСІ ЗАПИТИ, ЯКІ НЕ ВІДПОВІДАЮТЬ УКАЗАНІЙ ПРОЦЕДУРІ, НЕ РОЗГЛЯДАТИМУТЬСЯ.

Корпорація Майкрософт розглядає повідомлення про порушення авторських прав відповідно до процедури, викладеної у статті 17 розділу 512 Кодексу Сполучених Штатів. У відповідних обставинах Майкрософт може також вимикати або блокувати облікові записи користувачів служб Microsoft, які здійснюють порушення повторно.

b. Повідомлення про авторські права і товарні знаки.

Авторські права на весь вміст Магазину та Служби належать корпорації Майкрософт (Microsoft Corporation, ©2016) і (або) її постачальникам і стороннім постачальникам (One Microsoft Way, Redmond, WA 98052, USA). Усі права захищені. Право власності, авторське право та інші права на інтелектуальну власність, які стосуються Магазину, Служб і вмісту, належать нам, нашим постачальникам або стороннім постачальникам. Текст «Microsoft», а також назви, емблеми та піктограми всіх продуктів і служб Microsoft – це торговельні марки або зареєстровані торговельні марки корпорації Майкрософт у Сполучених Штатах Америки, Канаді та/або інших країнах.

Ознайомтеся зі списком торговельних марок корпорації Майкрософт можна за адресою https://www.microsoft.com/trademarks. Назви справжніх компаній і продуктів – це, можливо, торговельні марки їхніх відповідних власників. Будь-які права, які прямо не надано в цих Умовах продажу, зберігаються за їх власниками.

33. Застереження щодо безпеки. Щоб не травмуватися, не відчувати дискомфорту та не перевтомлювати очі, періодично робіть перерви під час використання ігор і програм, особливо якщо відчуваєте біль чи втому. Якщо у вас виникли неприємні відчуття, зробіть перерву. Такими відчуттями можуть бути нудота, укачування, запаморочення, дезорієнтація, головний біль, утома, напруга чи сухість очей. Робота з програмами може відволікати вас і заважати оточуючим. Уникайте нерівних поверхонь, сходів, низьких стель, а також крихких цінних предметів, які можуть пошкодитися. У дуже малої частки осіб можуть виникнути припадки під час перегляду певних візуальних зображень, наявних у програмах (наприклад, світла, що блимає). Навіть у людей, у яких досі не було припадків, може виникнути невизначений стан, що здатний призвести до таких нападів. Можуть спостерігатися такі симптоми: запаморочення, порушення зорового сприйняття, судоми, сіпання або тремтіння кінцівок, дезорієнтація, затьмарення свідомості, непритомність або конвульсії. Негайно припиніть використання програми та зверніться до лікаря, якщо у вас виникнуть будь-які з цих симптомів. Крім того, радимо звернутися до лікаря перед використанням програм, якщо у вас раніше спостерігалися симптоми, здатні призвести до приступів. Батькам слід стежити, чи з дітьми не відбувається нічого подібного під час використання програм.