Những Hỏi Đáp Thường gặp

Đây là các câu trả lời cho một số những hỏi đáp thường gặp về Chương trình Giảng dạy Kiến thức Cơ bản về Số. Để xem trả lời, hãy nhấp vào câu hỏi, hoặc nhấp vào hộp Xem Tất cả Các Câu Trả lời để xem tất cả trả lời một lúc.

Đối tượng của Chương trình Giảng dạy Kiến thức Cơ bản về Số?

Chương trình Giảng dạy Kiến thức Cơ bản về Số dành cho bất kỳ ai có kỹ năng đọc cơ bản muốn trao dồi những kiến thức cơ bản về công nghệ máy tính. Chương trình giảng dạy được soạn ở mức độ đọc thông thường tương tự như hầu hết báo chí trên thế giới. Người học khi hoàn tất chương trình giảng dạy sẽ nắm bắt được các khái niệm và kỹ năng tin học cơ bản.

Chương trình học điện tử là gì?

Chương trình học điện tử kết hợp văn bản, mô phỏng, hoạt hình, trò chơi, và các hoạt động trực tiếp để mang lại kiến thức tích lũy dồi dào cho nhiều tuýp người học khác nhau. Để biết thêm về định dạng chương trình học điện tử đoạt giải của Microsoft và cách sử dụng các giáo trình học điện tử Kiến thức Cơ bản về Số, hãy khởi chạy hoặc tải về một giáo trình và xem demo.

Sự khác nhau giữa việc khởi chạy và tải về một giáo trình học điện tử là gì?

Việc khởi chạy một giáo trình học điện tử kết nối bạn vào phương tiện trực tuyến trên máy chủ. Điều đó có nghĩa là bạn nhận được giáo trình trong khi kết nối vào Internet. Việc khởi chạy một giáo trình học điện tử hoạt động tốt nếu bạn sử dụng đường truyền băng thông rộng ổn định. 
 
Việc tải về một giáo trình học điện tử cho phép bạn chạy nó trên máy tính mà không cần kết nối vào Internet sau khi đã tải về xong. Đây là tùy chọn tốt nhất nếu bạn chỉ có đường kết nối quay số hoặc chất lượng kém ổn định. Để tải về một giáo trình, bạn cần có đường truyền quay số 56K ổn định hoặc kết nối băng thông rộng.

Tại sao tôi cần tải về phiên bản Microsoft Word của giáo trình?

Bạn có thể cần tải về phiên bản Microsoft Word của giáo trình nếu:   
 • Bạn bị giới hạn quyền truy cập vào máy tính.   
 • Bạn là giảng viên ở trung tâm dạy học và cần in hoặc tùy biến chương trình giảng dạy cho học viên của mình.   
 • Bạn bị giới hạn khả năng đọc.   
Nếu bạn là giảng viên ở trung tâm dạy học, bạn có thể thực hiện những thay đổi đối với phiên bản này của chương trình giảng dạy để sử dụng nội bộ tại trung tâm dạy học của mình, nhưng bạn không muốn phân phối lại phiên bản chỉnh sửa ra ngoài trung tâm. Nếu bạn là người khuyết tật, phiên bản Microsoft Word có thể phù hợp với điều kiện của bạn.

Bài tập đánh giá là gì?

Bài tập đánh giá là công cụ giúp bạn kiểm tra chắc chắn bạn đã nắm được nội dung trong từng giáo trình Kiến thức Cơ bản về Số. Mỗi giáo trình kèm theo một bài tập đánh giá. Bài tập đánh giá bao gồm 30 câu hỏi trắc nghiệm bao hàm những điểm trọng tâm của các chủ đề trong mỗi giáo trình. Sau khi hoàn tất bài tập đánh giá, bạn sẽ nhận được Kế hoạch Học tập được cá nhân hóa riêng cho bạn trình bày các chủ đề mà bạn đã nắm vững và những chủ đề có thể bạn cần nghiên cứu thêm.

Kế hoạch Học tập là gì?

Khi hoàn tất bài tập đánh giá, bạn đưa ra Kế hoạch Học tập trình bày các chủ đề mà bạn cần nghiên cứu thêm. Kế hoạch Học tập đề cập đến những bài học cụ thể bên trong giáo trình học điện tử. Kế hoạch Học tập từ Kiểm tra Chứng nhận liên quan đến tất cả năm giáo trình của Kiến thức Cơ bản về Số.

Kiểm tra Chứng nhận là gì?

Kiểm tra Chứng nhận tương tự như bài tập đánh giá. Nó bao gồm 30 câu hỏi trắc nghiệm bao hàm những điểm trọng tâm từ tất cả năm giáo trình Kiến thức Cơ bản về Số. Nếu bạn nhận được điểm đậu qua Kiểm tra Chứng nhận, bạn có thể điền và in ra bản Chứng nhận Kiến thức Cơ bản về Số. Chứng nhận xác nhận những kỹ năng đã học cho mỗi học viên, nó không phải là chứng nhận chính thức về những kỹ năng cho lĩnh vực khác.

Khi nào thì tôi thi Kiểm tra Chứng nhận?

Bạn có thể thi Kiểm tra Chứng nhận bất cứ lúc nào bạn cảm thấy sẵn sàng. Nếu bạn hoàn toàn chưa biết tin học, bạn sẽ ưu tiên hoàn tất tốt các giáo trình và bài tập đánh giá của chương trình học điện tử trước khi tiến hành thi Kiểm tra Chứng nhận. Nếu bạn đã có tích lũy kiến thức, bạn có thể chọn làm các bài tập đánh giá trong giáo trình trước để quyết định là có sẵn sàng cho việc Kiểm tra Chứng nhận hay chưa. Nếu bạn tự tin về kỹ năng Cơ bản về Số của mình, bạn có thể thi Kiểm tra Chứng nhận ngay. Bạn có thể thi Kiểm tra Chứng nhận bao nhiêu lần cũng được.

Chứng nhận Kiến thức Cơ bản về Số là gì?

Thí sinh nhận được điểm đậu qua Kiểm tra Chứng nhận Kiến thức Cơ bản về Số có thể in ra bản cá nhân hóa Chứng nhận Kiến thức Cơ bản về Số. Chứng nhận Kiến thức Cơ bản về Số được xem như “hình thức” hơn là “chính thức” bởi vì không có giám thị xác nhận thí sinh và không có trung tâm thi để đảm bảo rằng thí sinh hoàn tất bài thi bằng chính khả năng của mình. Chứng nhận xác nhận những kỹ năng đã học cho mỗi học viên, nó không phải là chứng nhận chính thức về những kỹ năng cho lĩnh vực khác.

Tôi nên tiếp cận các giáo trình theo trình tự nào?

If you are using the 2007 Microsoft Office system and Windows Vista, you will find Digital Literacy version 2 has the most to offer you. While it still teaches ICT skills in the generic sense, it demonstrates concepts by using screen shots and examples from the products and technologies in the 2007 Office system and Windows Vista.

View the topics covered in the Standard curriculum version 2

Nếu bạn hoàn toàn chưa biết về tin học, bạn nên bắt đầu với giáo trình Căn bản về Máy tính. Sau khi hoàn tất giáo trình này, bạn có thể chuyển sang giáo trình khác theo bất cứ trình tự nào. Nếu bạn đã nắm vững các chủ đề được nêu ra trong giáo trình Căn bản về Máy tính, bạn hãy sẵn sàng mở bất kỳ giáo trình nào khác theo trình tự mà bạn thích.

Chương trình giảng dạy dành cho đến lớp hay học riêng?

Chương trình giảng dạy được thiết kế để học theo lớp hoặc cho cá nhân tự học. Cách khai thác phổ biến nhất là học theo cá nhân trong môi trường lab có giảng viên đứng lớp để giải đáp các thắc mắc hoặc hướng dẫn bạn bắt đầu. Trong môi trường lớp học, chương trình giảng dạy có thể được sử dụng để bổ sung giáo trình lớp học, hay được dùng theo công dụng của nó, tùy thuộc vào sự lựa chọn của giảng viên hay trung tâm dạy học.

Tôi tìm giáo trình học điện tử đã tải về bằng cách nào?

Khi bạn tải một giáo trình học điện tử về máy tính, biểu tượng liên kết đến giáo trình sẽ được thêm vào màn hình nền máy tính của bạn và vào trình đơn Bắt đầu của Microsoft Windows. Trên trình đơn Bắt đầu, bạn sẽ thấy một thư mục mới có tên là Chương trình Học của Microsoft. Bạn sẽ tìm thấy các liên kết đến bất kỳ giáo trình nào bạn tải về bên trong thư mục đó. Để khởi chạy một giáo trình, hãy nhấp vào tiêu đề giáo trình và theo các chỉ dẫn trên màn hình của bạn.

Khi in Chứng nhận Kiến thức Cơ bản về Số, tên của tôi bị cắt mất. Làm cách nào để khắc phục tình trạng này?

Trường nhập tên trong Chứng nhận Kiến thức Cơ bản về Số chỉ có thể chấp nhận số lượng có hạn các ký tự. Nếu tên của bạn quá dài đối với trường này, nó sẽ không thể hiện đầy đủ trên chứng nhận. Để tránh việc này, có thêm một trường thứ hai trên biểu mẫu. Hãy nhập phần đầu tên của bạn trong trường thứ nhất, và phần thứ hai trong trường thứ hai, và cách này sẽ khắc phục được hiện tượng trên. Nếu bạn vẫn chưa khắc phục được, giảng viên của bạn có thể có phiên bản ngoại tuyến của biểu mẫu, anh ấy hay cô ấy sẽ giúp bạn điền vào và in.

Tôi hiểu như thế nào về điểm số của mình đối với các bài tập đánh giá?

Trang Kết quả Đánh giá cho bạn thấy số lượng (và phần trăm) các mục mà bạn trả lời đúng trong bài tập đánh giá. Chỉ có bài kiểm tra Kiến thức Cơ bản về Số mới đưa ra thông báo đậu/rớt. Như thang điểm chung, 80% có thể xem là điểm đậu, mặc dù giảng viên của bạn có thể đưa ra các thang điểm khác nhau.  
Kết quả đánh giá dành cho việc trao dồi kỹ năng cá nhân của bạn, và nó không biểu thị thành tích của bạn cho những lĩnh vực khác. Chỉ vận dụng đánh giá để biết được chủ đề nào bạn đã nắm vững, và chủ đề nào bạn cần phải trau dồi thêm.

Tôi đóng trang Kết quả Đánh giá, và bây giờ không thể tìm thấy nó. Làm cách nào tôi lấy lại nó?

Không may là một khi bạn đóng trang Kết quả Đánh giá, nó sẽ mất luôn. Microsoft không ghi nhận kết quả của bài tập đánh giá đã thực hiện. Để giữ lại nội dung của trang Kết quả Đánh giá, bạn phải in ra trước khi đóng nó. Nếu bạn đóng trang lại, bạn phải làm lại bài tập đánh giá để sinh ra trang Kết quả Đánh giá mới.

Khoanh vùng Mục tiêu của Kiến thức Cơ bản về Số đã được xác định như thế nào?

Các chủ đề được nêu ra trong Chương trình Giảng dạy Kiến thức Cơ bản về Máy tính (Khoanh vùng Mục tiêu) đã được thiết kế cẩn thận với các tham khảo đầu vào từ các nhà sư phạm, chuyên viên thiết kế chương trình học, huấn luyện viên, và các chuyên gia giáo dục toàn cầu. Những chuyên gia này nhận danh sách các chủ đề có khả năng và đánh giá tầm quan trọng và tính hiệu quả của mỗi chủ đề đối với việc nắm bắt những kỹ năng cơ bản về máy tính. Các nhà thiết kế giáo trình cũng tham khảo các nhóm tiêu chuẩn quốc tế và quốc gia chính, cũng như các chương trình giảng dạy phổ biến ở các trung tâm dạy học.

Chương trình hiện đang hỗ trợ cho những ngôn ngữ nào?

Hãy xem Chương trình Giảng dạy Kiến thức Cơ bản về Số bằng Tiếng /vnm/.

Why isn’t my language available in version 2?

Microsoft is currently evaluating plans and developing curriculum for new language availability for version 2. As new languages become available, they will be featured on the Digital Literacy home page.

Những tài nguyên hỗ trợ sẵn có cho giảng viên?

Giảng viên của các khóa học ở trung tâm dạy học có thể tìm các tài nguyên giảng dạy bổ sung, bao gồm cẩm nang dành cho giảng viên, hướng dẫn thiết lập lớp học, và các nguồn hỗ trợ khác, trên trang Tài nguyên dành cho Giảng viên của chương trình Kiến thức Cơ bản về Số.  
Hãy mở trang Tài nguyên dành cho Giảng viên của chương trình Kiến thức Cơ bản về Số

Các yêu cầu hệ thống để khai thác Chương trình Giảng dạy Kiến thức Cơ bản về Số?

Chương trình Giảng dạy Kiến thức Cơ bản về Số yêu cầu cấu hình hệ thống tối thiểu như sau: 
Phần cứng 
 • Máy tính cá nhân có bộ xử lý 233 MHz hoặc cao hơn 
 • 256 MB RAM hoặc nên nhiều hơn 
 • 2 GB không gian đĩa cứng còn trống 
 • Card mạng không dùng chuẩn ISA, tốc độ 10/100 Mbps 
 • Card màn hình 4MB 
 • Màn hình Super VGA (SVGA) (17 inch) 
 • Bàn phím và thiết bị trỏ (chẳng hạn như chuột) 
 • Card âm thanh kèm theo loa có ampli hoặc tai nghe  
Phần mềm 
Microsoft Windows® XP Professional with Service Pack 2 (SP2) hoặc mới hơn, kèm theo các bản vá lỗi và cập nhật phần mềm mới nhất 
Ghi chú Nếu CD Windows XP không có SP2, bạn có thể tải về SP2 từ site Cập nhật của Microsoft Windows sau khi đã cài đặt Windows XP. Các bản vá lỗi và cập nhật phần mềm cũng có thể tải về từ site Cập nhật Windows. 
Hãy mở Cập nhật của Microsoft Windows 

Kết nối Internet 
Kết nối băng thông rộng liên tục được yêu cầu cho các giáo trình học điện tử trực tuyến.
Kết nối quay số 56K ổn định hay khá hơn hoặc kết nối băng thông rộng được yêu cầu cho việc tải về các phiên bản ngoại tuyến của các giáo trình học điện tử. Không cần kết nối Internet khi chạy các giáo trình này trên máy tính của bạn.
Kết nối quay số 56K ổn định hay khá hơn hoặc kết nối băng thông rộng được yêu cầu cho các bài tập đánh giá và Kiểm tra Chứng nhận. (Các bài tập đánh giá và Kiểm tra Chứng nhận không có phiên bản ngoại tuyến.)