Tận dụng tối đa Microsoft 365 dành cho doanh nghiệp của bạn

Luôn sở hữu các ứng dụng, tính năng và khả năng bảo mật cập nhật nhất của Office cùng với quyền truy nhập vào tệp của bạn dù bạn ở bất cứ đâu.

Biểu đồ so sánh
  Ứng dụng Microsoft 365 dành cho doanh nghiệp Microsoft 365 Business Standard

Available Monday to Friday from 6AM to 6PM PT

Chỉ bao gồm các ứng dụng

Tích hợp Microsoft Teams để làm việc từ xa dễ dàng

USD$8.25 người dùng/tháng
(cam kết hàng năm)
Giá chưa bao gồm thuế.
USD$10.00 người dùng/tháng
(cam kết hàng năm)
Giá chưa bao gồm thuế.

Phù hợp nhất với các doanh nghiệp cần ứng dụng Office trên nhiều thiết bị và khả năng lưu trữ tệp trên đám mây. Không tích hợp email chuyên nghiệp và Microsoft Teams.

Phù hợp nhất với các doanh nghiệp cần ứng dụng Office trên nhiều thiết bị cộng thêm email chuyên nghiệp, lưu trữ tệp trên đám mây, cũng như cuộc họp và trò chuyện trực tuyến.

Bao gồm các ứng dụng Office

 • MicrosoftOutlook
 • MicrosoftWord
 • MicrosoftExcel
 • MicrosoftPowerPoint
 • MicrosoftPublisher (Chỉ dành cho PC)
 • MicrosoftAccess (Chỉ dành cho PC)

Bao gồm các ứng dụng Office

 • MicrosoftOutlook
 • MicrosoftWord
 • MicrosoftExcel
 • MicrosoftPowerPoint
 • MicrosoftPublisher (Chỉ dành cho PC)
 • MicrosoftAccess (Chỉ dành cho PC)

Tích hợp các dịch vụ

MicrosoftOneDrive

Tích hợp các dịch vụ

 • MicrosoftExchange
 • MicrosoftOneDrive
 • MicrosoftSharePoint
 • MicrosoftTeams
Tính năng sản phẩm    
Biểu tượng một phần dấu kiểm cho biết tính năng được tích hợp một phần Biểu tượng một phần dấu kiểm cho biết tính năng được tích hợp một phần Biểu tượng dấu kiểm cho biết tính năng được tích hợp Biểu tượng dấu kiểm cho biết tính năng được tích hợp

Phiên bản trên web và trên thiết bị di động của các ứng dụng Office

Not included
Included

Phiên bản Word, Excel, PowerPoint và OneNote trên web

Not included
Included

Cộng thêm phiên bản Outlook trên web

Các phiên bản luôn cập nhật của Word, Excel, PowerPoint và OneNote dành cho iOS, Android trên tối đa 5 thiết bị di động4 và 5 máy tính bảng¹

Cộng thêm Outlook

Đồng tác giả theo thời gian thực để nhiều người dùng có thể làm việc đồng thời trên cùng một tài liệu

Email và lập lịch

Lưu trữ email với hộp thư 50 GB

Sử dụng tên miền tùy chỉnh riêng của bạn (ví dụ: ten_ban@yourcompany.com)

Email cấp doanh nghiệp trên thiết bị di động, máy tính bảng, máy tính và web với Exchange4

Quản lý lịch của bạn, chia sẻ thời gian sẵn sàng họp, lên lịch cuộc họp và nhận lời nhắc

Lên lịch cuộc họp và phản hồi lời mời một cách dễ dàng thông qua lịch dùng chung

Thiết lập email người dùng mới, khôi phục tài khoản đã xóa, tạo tập lệnh tùy chỉnh và sử dụng nhiều tiện ích khác từ bất kỳ đâu

Làm việc nhóm và giao tiếp

Tổ chức cuộc họp trực tuyến và cuộc gọi video cho tối đa 250 người bằng Microsoft Teams²

Trò chuyện với nhóm của bạn từ máy tính hoặc khi đang di chuyển với Microsoft Teams

Tập trung mọi cuộc trò chuyện, cuộc họp, tệp và ứng dụng của nhóm để bạn có thể dễ dàng kết nối và cộng tác từ một nơi với Microsoft Teams

Tạo site nhóm để chia sẻ thông tin, nội dung và tệp trong mạng nội bộ của bạn bằng cách sử dụng SharePoint

Lưu trữ và chia sẻ tệp

1 TB dung lượng lưu trữ OneDrive dành cho lưu trữ và chia sẻ tệp

Làm việc trên tệp, rồi lưu trực tiếp vào OneDrive hoặc SharePoint; mọi thay đổi sẽ được cập nhật trên các thiết bị đã đồng bộ của bạn

Chỉ OneDrive

Chia sẻ tệp với các liên hệ bên ngoài bằng cách cung cấp quyền truy nhập hoặc liên kết khách

Chia sẻ tài liệu và gửi email một cách bảo mật để chỉ những người được phép mới có thể truy nhập thông tin

Truy nhập và đồng bộ tệp trên PC hoặc máy Mac và thiết bị di động4

Bảo mật và tuân thủ

Bao gồm một phần tính năng này

Bảo vệ email của bạn khỏi thư rác, phần mềm xấu và các mối đe dọa đã biết bằng Exchange Online Protection

Đáp ứng các tiêu chuẩn và điều khoản quốc tế, khu vực, cũng như cụ thể trong ngành, với hơn 1.000 biện pháp kiểm soát bảo mật và quyền riêng tư

Kiểm soát danh tính và thời điểm có người truy nhập vào thông tin doanh nghiệp của bạn nhờ nhóm bảo mật và quyền tùy chỉnh

Tạo chính sách mật khẩu yêu cầu người dùng đặt lại mật khẩu sau số ngày được chỉ định

Hỗ trợ và triển khai

Luôn sẵn sàng hỗ trợ qua điện thoại và trực tuyến

Đảm bảo thời gian chạy 99,9%

Số lượng người dùng tối đa

300

300

Được cấp phép cho mục đích sử dụng thương mại

Phiên bản trên máy tính của các ứng dụng Office dành cho PC và máy Mac

Các phiên bản được cài đặt đầy đủ và luôn cập nhật của Outlook, Word, Excel, PowerPoint, OneNote dành cho Windows hoặc máy Mac
(cộng thêm Access và Publisher chỉ dành cho PC)

Mỗi người dùng có thể cài đặt các ứng dụng Office trên tối đa 5 PC hoặc máy Mac¹

Các công cụ để xây dựng và quản lý doanh nghiệp của bạn

Lập lịch biểu và các tác vụ hàng ngày bằng Microsoft Teams

Giúp khách hàng lên lịch và quản lý cuộc hẹn dễ dàng hơn với Microsoft Bookings

Chỉ bao gồm các ứng dụng

Tích hợp Microsoft Teams để làm việc từ xa dễ dàng

USD$8.25 người dùng/tháng
(cam kết hàng năm)
Giá chưa bao gồm thuế.
USD$10.00 người dùng/tháng
(cam kết hàng năm)
Giá chưa bao gồm thuế.

Available Monday to Friday from 6AM to 6PM PT

1. Tương thích với Windows 10 trở lên. Để biết các yêu cầu đầy đủ cho PC và máy Mac, xem yêu cầu hệ thống.
2. Đối với tính năng gọi HD, cần có phần cứng HD tương thích và kết nối băng rộng với tối thiểu 4 Mbps.
3. Sau khi bản dùng thử miễn phí 1 tháng kết thúc, bạn sẽ thanh toán theo phí đăng ký hiện hành. Cần có thẻ tín dụng. Hủy bỏ bất cứ lúc nào để dừng việc thu phí trong tương lai.
4. Tình trạng sẵn có của các ứng dụng dành cho thiết bị di động sẽ khác nhau tùy theo quốc gia/vùng lãnh thổ.