Sở hữu các tính năng nâng cao mới nhất với Office 365

Đưa doanh nghiệp của bạn tiến xa hơn với Microsoft 365 Enterprise

Microsoft 365 là sự kết hợp của Office 365, Windows 10 và Enterprise Mobility + Security. Microsoft 365 kết hợp các ứng dụng năng suất tốt nhất với dịch vụ đám mây thông minh, giúp chuyển đổi cách thức làm việc của bạn.

Biểu đồ so sánh
  Office 365 ProPlus Office 365 E1 Office 365 E3 Office 365 E5

Available Monday to Friday from 6AM to 6PM PT

USD$12.00 người dùng/tháng
(cam kết hàng năm)
Giá chưa bao gồm thuế.
USD$8.00 người dùng/tháng
(cam kết hàng năm)
Giá chưa bao gồm thuế.
USD$20.00 người dùng/tháng
(cam kết hàng năm)
Giá chưa bao gồm thuế.
USD$35.00 người dùng/tháng
(cam kết hàng năm)
Giá chưa bao gồm thuế.
Các ứng dụng Office cùng với tính năng lưu trữ và chia sẻ tệp trên đám mây. Không tích hợp email doanh nghiệp.
Các dịch vụ dành cho doanh nghiệp—email, lưu trữ và chia sẻ tệp, Office Online, cuộc họp và IM, cùng nhiều dịch vụ khác. Không tích hợp các ứng dụng Office.

Mọi tính năng của ProPlus và Office 365 E1 cùng với các công cụ bảo mật và tuân thủ, chẳng hạn như tạm giữ vì lý do pháp lý, ngăn mất dữ liệu và nhiều công cụ khác.

Mọi tính năng của Office 365 E3 cùng với các tính năng bảo mật, phân tích và chức năng thoại nâng cao.

Tích hợp các ứng dụng Office

 • MicrosoftOutlook
 • MicrosoftWord
 • MicrosoftExcel
 • MicrosoftPowerPoint
 • MicrosoftAccess (Chỉ dành cho PC)
 • MicrosoftPublisher (Chỉ dành cho PC)

Tích hợp các ứng dụng Office

 

(Không tích hợp)

Tích hợp các ứng dụng Office

 • MicrosoftOutlook
 • MicrosoftWord
 • MicrosoftExcel
 • MicrosoftPowerPoint
 • MicrosoftAccess (Chỉ dành cho PC)
 • MicrosoftPublisher (Chỉ dành cho PC)

Tích hợp các ứng dụng Office

 • MicrosoftOutlook
 • MicrosoftWord
 • MicrosoftExcel
 • MicrosoftPowerPoint
 • MicrosoftAccess (Chỉ dành cho PC)
 • MicrosoftPublisher (Chỉ dành cho PC)

Tích hợp các dịch vụ

MicrosoftOneDrive

Tích hợp các dịch vụ

 • MicrosoftExchange
 • MicrosoftOneDrive
 • MicrosoftSharePoint
 • MicrosoftTeams
 • MicrosoftYammer
 • MicrosoftStream

Tích hợp các dịch vụ

 • MicrosoftExchange
 • MicrosoftOneDrive
 • MicrosoftSharePoint
 • MicrosoftTeams
 • MicrosoftYammer
 • MicrosoftStream

Tích hợp các dịch vụ

 • MicrosoftExchange
 • MicrosoftOneDrive
 • MicrosoftSharePoint
 • MicrosoftTeams
 • MicrosoftYammer
 • MicrosoftPower BI
 • MicrosoftStream
 • Không tích hợp dịch vụ lưu trữ email doanh nghiệp
 • Phiên bản trên máy tính của các ứng dụng Office: Outlook, Word, Excel, PowerPoint cùng với Access và Publisher chỉ dành cho PC1
 • OneNote: Truy nhập vào các tính năng bổ sung của OneNote (các tính năng sẽ thay đổi)
 • Các phiên bản Word, Excel và PowerPoint trên web 
 • Mỗi người dùng có thể sử dụng một giấy phép cho 5 điện thoại, 5 máy tính bảng và 5 PC hoặc máy Mac2
 • Lưu trữ và chia sẻ tệp với 1 TB dung lượng lưu trữ OneDrive 
 • Số lượng người dùng tối đa: không giới hạn
 • Hỗ trợ triển khai FastTrack không mất thêm chi phí khi mua 150 chỗ trở lên
 • Hỗ trợ qua điện thoại và web 24/7
 • Lưu trữ email với hộp thư 50 GB và địa chỉ miền email tùy chỉnh
 • Phiên bản trên web của Outlook, Word, Excel và PowerPoint (không tích hợp phiên bản trên máy tính của các ứng dụng)
 • Tải phiên bản web của các ứng dụng Office trên thiết bị chạy iOS, Android và Windows có kích cỡ màn hình 10,1” trở xuống. Mỗi người dùng có thể cài đặt các ứng dụng Office dành cho thiết bị di động trên 5 máy tính bảng và 5 điện thoại. Không tích hợp các ứng dụng Office trên máy tính
 • Lưu trữ và chia sẻ tệp với 1 TB dung lượng lưu trữ OneDrive 
 • Cập nhật thông tin cũng như tham gia các site liên lạc và site nhóm trong toàn bộ mạng nội bộ của bạn bằng SharePoint
 • Tổ chức các cuộc họp hội thảo video HD không giới hạn cho tối đa 250 người3
 • Tổ chức cuộc họp cho tối đa 10.000 người với sự kiện trực tiếp của Microsoft Teams
 • Tạo hub dành cho làm việc nhóm bằng Microsoft Teams
 • Cộng tác giữa nhiều phòng ban và vị trí bằng Yammer
 • Sử dụng video thông minh để tạo, quản lý và chia sẻ nội dung trực tiếp và theo yêu cầu trong toàn tổ chức của bạn
 • Tìm kiếm và khám phá với Delve
 • Lập lịch biểu và các tác vụ hàng ngày bằng Microsoft Teams
 • Quản lý tác vụ và làm việc nhóm với Microsoft Planner
 • Phân tích cá nhân nâng cao với MyAnalytics
 • Số lượng người dùng tối đa: không giới hạn
 • Hỗ trợ triển khai FastTrack không mất thêm chi phí khi mua 150 chỗ trở lên
 • Hỗ trợ qua điện thoại và web 24/7
 • Lưu trữ email với hộp thư 100 GB và địa chỉ miền email riêng
 • Phiên bản trên máy tính của các ứng dụng Office: Outlook, Word, Excel, PowerPoint cùng với Access và Publisher chỉ dành cho PC1
 • OneNote: Truy nhập vào các tính năng bổ sung của OneNote (các tính năng sẽ thay đổi)
 • Các phiên bản Outlook, Word, Excel và PowerPoint trên web 
 • Mỗi người dùng có thể sử dụng một giấy phép cho 5 điện thoại, 5 máy tính bảng và 5 PC hoặc máy Mac2
 • Dung lượng lưu trữ đám mây cá nhân không giới hạn4
 • Cập nhật thông tin cũng như tham gia các site liên lạc và site nhóm trong toàn bộ mạng nội bộ của bạn bằng SharePoint
 • Tổ chức các cuộc họp hội thảo video và trực tuyến cho tối đa 250 người3
 • Tổ chức cuộc họp cho tối đa 10.000 người với sự kiện trực tiếp của Microsoft Teams
 • Tạo hub dành cho làm việc nhóm bằng Microsoft Teams
 • Cộng tác giữa nhiều phòng ban và vị trí bằng Yammer
 • Sử dụng video thông minh để tạo, quản lý và chia sẻ nội dung trực tiếp và theo yêu cầu trong toàn tổ chức của bạn
 • Khám phá điện tử với khả năng tìm kiếm, lưu giữ và xuất tại chỗ
 • Lập lịch biểu và tác vụ hàng ngày với Microsoft Teams
 • Quản lý nhiệm vụ và làm việc nhóm với Microsoft Planner 
 • Các chính sách lưu trữ và xóa thủ công cũng như khả năng phân loại thủ công
 • Phân tích cá nhân nâng cao với MyAnalytics
 • Số lượng người dùng tối đa: không giới hạn
 • Hỗ trợ triển khai FastTrack không mất thêm chi phí khi mua 150 chỗ trở lên
 • Hỗ trợ qua điện thoại và web 24/7
 • Lưu trữ email với hộp thư 100 GB và địa chỉ miền email riêng
 • Phiên bản trên máy tính của các ứng dụng Office: Outlook, Word, Excel, PowerPoint cùng với Access và Publisher chỉ dành cho PC1
 • OneNote: Truy nhập vào các tính năng bổ sung của OneNote (các tính năng sẽ thay đổi)
 • Các phiên bản Outlook, Word, Excel và PowerPoint trên web 
 • Mỗi người dùng có thể sử dụng một giấy phép cho 5 điện thoại, 5 máy tính bảng và 5 PC hoặc máy Mac2
 • Dung lượng lưu trữ đám mây cá nhân không giới hạn4
 • Cập nhật thông tin cũng như tham gia các site liên lạc và site nhóm trong toàn bộ mạng nội bộ của bạn bằng SharePoint
 • Tổ chức các cuộc họp hội thảo video và trực tuyến cho tối đa 250 người3
 • Tổ chức cuộc họp cho tối đa 10.000 người với sự kiện trực tiếp của Microsoft Teams
 • Tạo hub dành cho làm việc nhóm bằng Microsoft Teams

 • Cộng tác giữa nhiều phòng ban và vị trí bằng Yammer
 • Sử dụng video thông minh để tạo, quản lý và chia sẻ nội dung trực tiếp và theo yêu cầu trong toàn tổ chức của bạn

 • Advanced eDiscovery với khả năng tìm kiếm, lưu giữ, xuất và phân tích tại chỗ
 • Lập lịch biểu và các tác vụ hàng ngày bằng Microsoft Teams
 • Quản lý tác vụ và làm việc nhóm với Microsoft Planner
 • Các chính sách lưu trữ, xóa thủ công và phân loại thủ công
 • Bảo vệ chống lại các mối đe dọa phức tạp như lừa đảo qua mạng và phần mềm xấu chưa từng biết đến với tính năng Chống Mối đe dọa Nâng cao của Office 365

 • Kiểm soát cách bộ phận hỗ trợ truy nhập hộp thư của bạn với Customer Lockbox

 • Tự động phân loại, nhập thông minh và nhiều tính năng khác với Quản trị Dữ liệu Nâng cao

 • Đánh giá rủi ro và tìm hiểu chuyên sâu về các mối đe dọa tiềm tàng với Office 365 Cloud App Security

 • Phân tích cá nhân và tổ chức nâng cao với MyAnalytics và Power BI Pro

 • Thực hiện, nhận và chuyển cuộc gọi trên nhiều thiết bị với Hệ thống Điện thoại

 • Thực hiện cuộc gọi trong nước hoặc cuộc gọi quốc tế từ số điện thoại hiện tại hoặc số điện thoại mới với phần bổ trợ Gói Gọi điện 5
 • Tạo các cuộc họp bằng số quay số vào mà người dự có thể tham gia bằng điện thoại với Hội thảo Âm thanh6
 • Số lượng người dùng tối đa: không giới hạn
 • Hỗ trợ triển khai FastTrack không mất thêm chi phí khi mua 150 chỗ trở lên
 • Hỗ trợ qua điện thoại và web 24/7

Available Monday to Friday from 6AM to 6PM PT

1. Khách hàng có đăng ký hiện hoạt sẽ được nhận các phiên bản mới nhất khi sẵn có.
2. Tương thích với Windows 7 trở lên. Xem yêu cầu hệ thống để biết thông tin đầy đủ về tính tương thích và yêu cầu tính năng.
3. Để gọi điện HD, bạn cần có phần cứng HD tương thích và kết nối băng rộng với tốc độ tối thiểu là 4 Mbps.
4.
Dung lượng lưu trữ đám mây cá nhân không giới hạn dành cho các gói đăng ký có năm người dùng trở lên đủ điều kiện, nếu không thì 1 TB/người dùng. Ban đầu, Microsoft sẽ cung cấp 1 TB dung lượng lưu trữ OneDrive for Business cho mỗi người dùng, người quản trị có thể tăng mức này lên thành 5 TB/người dùng. Yêu cầu thêm dung lượng lưu trữ bằng cách liên hệ với bộ phận hỗ trợ của Microsoft. OneDrive for Business sẽ cung cấp dung lượng lưu trữ lên tới 25 TB/người dùng. Trên 25 TB, dung lượng lưu trữ sẽ được cung cấp dưới dạng site nhóm SharePoint 25 TB cho người dùng cá nhân.
5. Sẵn có để mua dưới dạng phần bổ trợ. Giá bao gồm cả gói gọi điện quốc tế và trong nước. Chỉ có các gói gọi điện trong nước.
6. Tình trạng sẵn có của Hội thảo Âm thanh sẽ thay đổi theo khu vực. Xem Tình trạng sẵn có quốc tế hiện tại.