Windows 10 trong cấu hình đám mây

Dễ dàng chuyển đổi các PC chạy Windows 101 thành các điểm cuối đám mây được hợp lý hóa và dễ quản lý.

A person using their laptop with their mobile phone next to them.

Tổng quan và thiết lập cấu hình đám mây

Tìm hiểu thêm về Windows 10 trong cấu hình đám mây, bao gồm kịch bản có hướng dẫn hiện sẵn có trong Microsoft Endpoint Manager, kịch bản này sẽ giúp bạn nhanh chóng áp dụng các cấu hình được đề xuất.

Tại sao nên dùng cấu hình đám mây

Nhiều tổ chức gặp khó khăn trong việc quản lý thiết bị cho nhân viên làm việc trực tiếp với khách hàng, nhân viên làm việc từ xa và nhân viên khác với các nhu cầu tập trung hơn.

Cấu hình đám mây mang tới một cách thức dễ dàng để áp dụng tập hợp cấu hình đồng nhất cho các thiết bị chạy Windows 10 giúp chuyển đổi chúng thành các điểm cuối được hợp lý hóa và dễ quản lý.

Quản lý được đơn giản hóa

Tất cả ứng dụng, người dùng và bảo mật đều được quản lý từ nền tảng quản lý điểm cuối hợp nhất dẫn đầu ngành2.

Được tối ưu hóa cho năng suất

Quyền truy nhập vào các ứng dụng và công cụ mà nhân viên cần có để thành công.

Khả năng bảo mật tích hợp sẵn

Bảo mật được tích hợp trong Microsoft 3653 và Windows 10 giúp bảo vệ nhân viên, dữ liệu và tài nguyên của công ty.

Các lợi ích từ cấu hình đám mây

Thiết lập cấu hình đám mây

Câu hỏi thường gặp

|

Về cơ bản thì cấu hình đám mây chính là cấu hình thiết bị được đề xuất của Microsoft dành cho Windows 10, được tối ưu hóa trên đám mây cho những người dùng có nhu cầu đặc thù trong quy trình làm việc. Người quản trị CNTT sử dụng Microsoft Endpoint Manager để áp dụng một cấu hình tiêu chuẩn, trên nền điện toán đám mây, dễ quản lý của Windows 10 cho một tập hợp các thiết bị mới hoặc hiện có được chọn. Cấu hình hoạt động trên các thiết bị chạy Windows 10 Pro hoặc Windows 10 Enterprise và có thể phù hợp với những nhân viên chỉ cần một số lượng hạn chế các ứng dụng được chọn lọc cho CNTT và được phê duyệt nhằm đáp ứng nhu cầu mục tiêu của họ trong quy trình làm việc. Tài khoản người dùng được đăng ký trong Azure Active Directory và thiết bị được đăng ký để quản lý đám mây trong Intune, do đó, chúng được cập nhật tự động với các bản cập nhật sản phẩm và bảo mật liên tục.

Không. Cấu hình đám mây KHÔNG phải là phiên bản hay chế độ mới của Windows, do đó không có sự phụ thuộc nào vào phần cứng mới, cũng không có giới hạn nào về hệ điều hành để phải lo lắng. Nói tóm lại, cấu hình đám mây là một cấu hình chuẩn hóa và dễ quản lý có thể được áp dụng cho các thiết bị PC chạy Windows 10 Pro, Windows 10 Enterprise hoặc Windows 10 Education. Cấu hình này được triển khai qua Microsoft Endpoint Manager.

Bạn có thể dùng mọi phiên bản kênh nửa năm một lần của Windows 10 Pro, Windows 10 Enterprise hoặc Windows 10 Education. Vui lòng xem Tổng quan và hướng dẫn thiết lập để biết thông tin chi tiết.

Cấu hình đám mây có thể phù hợp với bất kỳ ai có thể thực hiện vai trò của mình qua việc dùng kết hợp trình duyệt, Microsoft Teams, email, ứng dụng năng suất tùy chọn và một số lượng hạn chế các ứng dụng dòng doanh nghiệp nội bộ được phân phối trực tiếp đến thiết bị hoặc thông qua trực quan hóa máy tính/ứng dụng. Bạn có thể dùng cấu hình chuẩn hóa này cho nhiều trường hợp khác nhau như chuẩn hóa cấu hình thiết bị giữa các phòng ban, hỗ trợ làm việc từ xa với trực quan hóa và cấu hình thiết bị đơn giản hoặc hỗ trợ học viên và giáo viên.

Cấu hình đám mây đã sẵn sàng hoạt động ngay hôm nay và có thể được triển khai cho bất kỳ thiết bị nào mà bạn có giấy phép Windows 10 Pro, Windows 10 Enterprise hoặc Windows 10 Education hợp lệ. Tương tự như cách quản lý thiết bị chạy Windows 10 hiện nay, bạn có thể áp dụng, loại bỏ và thay đổi cấu hình đám mây bất kỳ lúc nào bằng Microsoft Endpoint Manager.

Sử dụng kịch bản có hướng dẫn được cung cấp trong Trung tâm quản trị Microsoft Endpoint Manager hoặc bạn có thể tự áp dụng cấu hình theo cách thủ công với các bước được đề xuất trong mục Tổng quan và Hướng dẫn thiết lập.

Các tài nguyên khác

Windows 10 Pro

Microsoft Endpoint Manager

Azure Active Directory

1. Bạn có thể triển khai Windows 10 trong cấu hình đám mây cho các thiết bị đang chạy Windows 10 Pro, Windows 10 Enterprise hoặc Windows 10 Education.
2. Gartner đã công nhận Microsoft là đơn vị dẫn đầu trong Magic Quadrant về Quản lý điểm cuối hợp nhất năm 2020 dựa trên việc hoàn thành tầm nhìn và khả năng thực thi ở thị trường Quản lý điểm cuối hợp nhất. Đọc báo cáo.
3. Đăng ký được bán riêng.