Tất cả đã xong?


Nếu bạn đã hoàn tất việc ký kết, chúng tôi cần phải xác minh tài khoản ngân hàng của bạn thì bạn mới có thể hoàn thành giao dịch mua hàng. Chúng tôi sẽ gửi một khoản tiền rất nhỏ vào tài khoản ngân hàng của bạn, vì vậy, hãy để
ý kiểm tra khoản tiền này. Tùy theo ngân hàng, quá trình này có thể mất 1-3 ngày.

Khoản tiền gửi mà bạn cần để ý là khoản tiền có chữ "Microsoft" trong phần diễn giải. Lưu ý số tiền gửi, sau đó:
  1. Bắt đầu mua hàng lại.
  2. Khi bạn thấy tài khoản Ghi nợ trực tiếp của mình, chọn Xác minh.
  3. Nhập số tiền gửi và chọn Tiếp theo.
  4. Hoàn tất việc mua hàng.