Một nhóm người đang dùng Microsoft Teams

Microsoft Teams

Trò chuyện, gặp gỡ, gọi điện và cộng tác

Điện thoại iOS và Android có ứng dụng Outlook hiển thị trên màn hình

Outlook dành cho iOS và Android

Kết nối. Sắp xếp. Hoàn thành mọi việc.