Tính năng Windows 10 cho doanh nghiệp

Tính năng nổi bật

Tính năng Chống Mối đe dọa Nâng cao của Windows1

Bộ bảo vệ Windows Bảo vệ chống Mối đe dọa Nâng cao (ATP) cho phép các khách hàng Doanh nghiệp của Windows phát hiện, điều tra và khắc phục các mối đe dọa bảo mật dai dẳng, nâng cao và xâm phạm dữ liệu trên mạng của họ. Hoạt động cùng với mọi giải pháp chống virus (AV), Bộ bảo vệ Windows ATP liên tục cập nhật và có thể giúp giảm chi phí.

TÌM HIỂU THÊM

Dịch vụ Phân tích Nâng cấp Windows2

Dịch vụ Phân tích Nâng cấp Windows2 cho phép các tổ chức nhanh chóng nhận diện và khắc phục những sự cố gây cản trở quá trình nâng cấp lên Windows 10. Đồng thời, dịch vụ này sử dụng cổng thông tin dựa trên điện toán đám mây và định hướng từ xa để cung cấp nghiệp vụ thông minh nâng cao, báo cáo tất cả các ứng dụng và dịch vụ đang được tổ chức sử dụng.

TÌM HIỂU THÊM

Windows Ink3

Nhanh chóng biến ý tưởng thành hành động với tính năng diệu kỳ của Windows Ink3. Thảo nhanh ghi chú theo tốc độ của dòng suy nghĩ một cách tự nhiên mà không cần phải đăng nhập. Đồng thời, kết hợp tính năng inking mạnh mẽ với Office 36510 để dễ dàng chỉnh sửa, tạo nội dung và phát triển ý tưởng.

TÌM HIỂU THÊM


Tất cả các phiên bản Windows 10 dành cho doanh nghiệp đều đi kèm với những tính năng sau

Khởi động Tin cậy Windows

Windows 10 bảo vệ hệ thống bằng cách kiểm soát tiến trình khởi động, loại bỏ hoàn toàn các phần mềm độc hại trong quá trình khởi động. Kết hợp với Khởi động An toàn UEFI, tính năng khởi động tin cậy Windows giúp đảm bảo PC của bạn khởi động an toàn và chỉ có những phần mềm được tin cậy mới có thể chạy trong quá trình khởi động.


Windows Hello4

Windows Hello4 là một tính năng tiện lợi cấp độ doanh nghiệp thay thế cho mật khẩu, đáp ứng nhu cầu của kỷ nguyên thế giới di động ngày nay. Tính năng này sử dụng phương tiện tự nhiên (sinh trắc học) hoặc phương tiện quen thuộc (PIN) để xác thực danh tính người dùng qua các thiết bị họ đã có. Không yêu cầu thêm phần ứng bên ngoài như Thẻ thông minh và/hoặc cơ sở hạ tầng.

TÌM HIỂU THÊM


BitLocker5

BitLocker5 và BitLocker to Go mã hóa dữ liệu của bạn trên cả thiết bị và ổ đĩa USB để tăng cường mức độ bảo vệ cho bạn.

TÌM HIỂU THÊM


Windows Information Protection6

Windows Information Protection6 (WIP) giúp bảo vệ dữ liệu doanh nghiệp của bạn dễ dàng hơn. WIP hạn chế người dùng và quyền truy cập với những dữ liệu được bảo vệ dựa trên chính sách mà bạn xác định. Nhờ vậy, bạn có thể bảo vệ dữ liệu tại mọi vị trí có dữ liệu trên thiết bị—mà không ảnh hưởng tới trải nghiệm người dùng.

TÌM HIỂU THÊM


Truy cập Có điều kiện7

Dịch vụ đám mây Chứng nhận Tình trạng Thiết bị Windows được sử dụng phối hợp với hệ thống quản lý như Microsoft Intune8 có thể cung cấp các dịch vụ Truy cập Có điều kiện để ngăn không cho các thiết bị không đáng tin cậy truy cập vào tài nguyên công ty.

Windows 10 bảo vệ hệ thống bằng cách kiểm soát tiến trình khởi động, loại bỏ hoàn toàn các phần mềm độc hại trong quá trình khởi động. Kết hợp với Khởi động An toàn UEFI, tính năng khởi động tin cậy Windows giúp đảm bảo PC của bạn khởi động an toàn và chỉ có những phần mềm được tin cậy mới có thể chạy trong quá trình khởi động.

Windows Hello4 là một tính năng tiện lợi cấp độ doanh nghiệp thay thế cho mật khẩu, đáp ứng nhu cầu của kỷ nguyên thế giới di động ngày nay. Tính năng này sử dụng phương tiện tự nhiên (sinh trắc học) hoặc phương tiện quen thuộc (PIN) để xác thực danh tính người dùng qua các thiết bị họ đã có. Không yêu cầu thêm phần ứng bên ngoài như Thẻ thông minh và/hoặc cơ sở hạ tầng.

TÌM HIỂU THÊM

BitLocker5 và BitLocker to Go mã hóa dữ liệu của bạn trên cả thiết bị và ổ đĩa USB để tăng cường mức độ bảo vệ cho bạn.

TÌM HIỂU THÊM

Windows Information Protection6 (WIP) giúp bảo vệ dữ liệu doanh nghiệp của bạn dễ dàng hơn. WIP hạn chế người dùng và quyền truy cập với những dữ liệu được bảo vệ dựa trên chính sách mà bạn xác định. Nhờ vậy, bạn có thể bảo vệ dữ liệu tại mọi vị trí có dữ liệu trên thiết bị—mà không ảnh hưởng tới trải nghiệm người dùng.

TÌM HIỂU THÊM

Dịch vụ đám mây Chứng nhận Tình trạng Thiết bị Windows được sử dụng phối hợp với hệ thống quản lý như Microsoft Intune8 có thể cung cấp các dịch vụ Truy cập Có điều kiện để ngăn không cho các thiết bị không đáng tin cậy truy cập vào tài nguyên công ty.

Tính năng mà Windows 10 Enterprise cung cấp

Device Guard

Device Guard giúp bạn làm chủ môi trường của mình nhờ khả năng kiểm soát truy cập nghiêm ngặt để bảo vệ lõi hệ thống Windows, ngăn chặn phần mềm độc hại, ứng dụng không đáng tin cậy và tệp thực thi chạy trên thiết bị.

Credential Guard9

Credential Guard giúp bảo vệ mã thông báo truy cập người dùng trước rủi ro bị tin tặc tấn công bằng cách lưu giữ các mã này trong một phần cứng bảo mật tách biệt với vùng chứa, khiến cho chiến thuật mà tin tặc thường dùng để xâm hại mạng trở nên vô tác dụng.

Tính năng Chống Mối đe dọa Nâng cao của Windows1

Bộ bảo vệ Windows Bảo vệ chống Mối đe dọa Nâng cao (ATP) cho phép các khách hàng Doanh nghiệp của Windows phát hiện, điều tra và khắc phục các mối đe dọa bảo mật dai dẳng, nâng cao và xâm phạm dữ liệu trên mạng của họ. Hoạt động cùng với mọi giải pháp chống virus (AV), Bộ bảo vệ Windows ATP liên tục cập nhật và có thể giúp giảm chi phí.

Tính năng nổi bật

Tính năng Chống Mối đe dọa Nâng cao của Windows1

Bộ bảo vệ Windows Bảo vệ chống Mối đe dọa Nâng cao (ATP) cho phép các khách hàng Doanh nghiệp của Windows phát hiện, điều tra và khắc phục các mối đe dọa bảo mật dai dẳng, nâng cao và xâm phạm dữ liệu trên mạng của họ. Hoạt động cùng với mọi giải pháp chống virus (AV), Bộ bảo vệ Windows ATP liên tục cập nhật và có thể giúp giảm chi phí.

TÌM HIỂU THÊM

Dịch vụ Phân tích Nâng cấp Windows2

Dịch vụ Phân tích Nâng cấp Windows2 cho phép các tổ chức nhanh chóng nhận diện và khắc phục những sự cố gây cản trở quá trình nâng cấp lên Windows 10. Đồng thời, dịch vụ này sử dụng cổng thông tin dựa trên điện toán đám mây và định hướng từ xa để cung cấp nghiệp vụ thông minh nâng cao, báo cáo tất cả các ứng dụng và dịch vụ đang được tổ chức sử dụng.

TÌM HIỂU THÊM

Windows Ink3

Nhanh chóng biến ý tưởng thành hành động với tính năng diệu kỳ của Windows Ink3. Thảo nhanh ghi chú theo tốc độ của dòng suy nghĩ một cách tự nhiên mà không cần phải đăng nhập. Đồng thời, kết hợp tính năng inking mạnh mẽ với Office 36510 để dễ dàng chỉnh sửa, tạo nội dung và phát triển ý tưởng.

TÌM HIỂU THÊM


Tất cả các phiên bản Windows 10 dành cho doanh nghiệp đều đi kèm với những tính năng sau

Nâng cấp Tại chỗ

Windows 10 có khả năng tự động nâng cấp nhanh chóng và liền mạch, đồng thời giữ mọi ứng dụng, dữ liệu và thiết đặt hiện có mà không cần can thiệp từ bên CNTT.


Tham gia Miền Azure Active Directory

Giờ bạn có thể chia sẻ danh tính người dùng trên Windows 10 và Office 36510 nhờ Tham gia Azure AD. Thông tin đăng nhập được chia sẻ sẽ hoạt động trên PC, máy tính bảng, điện thoại và các nhân tố biểu mẫu mới, giúp công tác quản lý đăng nhập và mật khẩu trở nên dễ dàng hơn.

TÌM HIỂU THÊM


Quản lý Thiết bị Di động

Windows 10 MDM cung cấp quy trình quản lý PC thay thế cho phương cách truyền thống: bạn có thể chọn cách quản lý thiết bị dựa trên cách sử dụng thiết bị.

TÌM HIỂU THÊM


Nhánh Hiện tại dành cho Doanh nghiệp

Nhờ khả năng hoạt động như một dịch vụ, nên Windows của bạn sẽ cập nhật tính năng mới mỗi năm hai lần để đảm bảo Windows 10 luôn hoạt động năng suất và an toàn hơn qua thời gian.


Windows Update dành cho Doanh nghiệp

Windows Update dành cho Doanh nghiệp có thể giúp các doanh nghiệp giảm bớt chi phí quản lý, cung cấp khả năng kiểm soát triển khai cập nhật, chuyển giao các bản cập nhật hiệu quả hơn và cung cấp quyền truy cập vào những cải tiến mới nhất từ Microsoft.

TÌM HIỂU THÊM


Windows Store cho Doanh nghiệp11

Được thiết kế dành cho các tổ chức, Windows Store cho Doanh nghiệp11 cung cấp cách thức linh hoạt để những người ra quyết định CNTT tiến hành tìm kiếm, mua lại, quản lý và phân phối các ứng dụng miễn phí và trả phí tại một số thị trường cho các thiết bị Windows 10 với số lượng lớn.

TÌM HIỂU THÊM


Phân bổ động

Việc phân bổ cho các thiết bị Windows 10 thật đơn giản, người dùng của bạn hoàn toàn có thể thực hiện được mà không cần bộ phận CNTT can thiệp. Họ chỉ cần mở hộp thiết bị, bật lên, nhập ID cơ quan hoặc trường học, vậy là xong.

TÌM HIỂU THÊM

Windows 10 có khả năng tự động nâng cấp nhanh chóng và liền mạch, đồng thời giữ mọi ứng dụng, dữ liệu và thiết đặt hiện có mà không cần can thiệp từ bên CNTT.

Giờ bạn có thể chia sẻ danh tính người dùng trên Windows 10 và Office 36510 nhờ Tham gia Azure AD. Thông tin đăng nhập được chia sẻ sẽ hoạt động trên PC, máy tính bảng, điện thoại và các nhân tố biểu mẫu mới, giúp công tác quản lý đăng nhập và mật khẩu trở nên dễ dàng hơn.

TÌM HIỂU THÊM

Windows 10 MDM cung cấp quy trình quản lý PC thay thế cho phương cách truyền thống: bạn có thể chọn cách quản lý thiết bị dựa trên cách sử dụng thiết bị.

TÌM HIỂU THÊM

Nhờ khả năng hoạt động như một dịch vụ, nên Windows của bạn sẽ cập nhật tính năng mới mỗi năm hai lần để đảm bảo Windows 10 luôn hoạt động năng suất và an toàn hơn qua thời gian.

Windows Update dành cho Doanh nghiệp có thể giúp các doanh nghiệp giảm bớt chi phí quản lý, cung cấp khả năng kiểm soát triển khai cập nhật, chuyển giao các bản cập nhật hiệu quả hơn và cung cấp quyền truy cập vào những cải tiến mới nhất từ Microsoft.

TÌM HIỂU THÊM

Được thiết kế dành cho các tổ chức, Windows Store cho Doanh nghiệp11 cung cấp cách thức linh hoạt để những người ra quyết định CNTT tiến hành tìm kiếm, mua lại, quản lý và phân phối các ứng dụng miễn phí và trả phí tại một số thị trường cho các thiết bị Windows 10 với số lượng lớn.

TÌM HIỂU THÊM

Tính năng mà Windows 10 Enterprise cung cấp

DirectAccess

DirectAccess cho phép người dùng từ xa có thể truy cập an toàn vào dữ liệu chia sẻ mạng nội bộ, trang web và ứng dụng mà không cần phải kết nối với một mạng riêng ảo (VPN).

TÌM HIỂU THÊM

AppLocker

AppLocker giúp giảm bớt tổng chi phí quản trị và chi phi quản lý tài nguyên điện toán của tổ chức bằng cách giảm số cuộc gọi Bộ phận Trợ giúp do người dùng chạy những ứng dụng chưa được phê duyệt.

TÌM HIỂU THÊM

Trải nghiệm Người dùng Được quản lý

Nhờ chức năng người dùng được quản lý có trong Windows 10, bạn có thể tạo ra trải nghiệm nhất quán và có thể đoán trước được cho người dùng trên khắp tổ chức, và đặt cấu hình thiết bị cho những tình huống có cùng một mục đích.

Trực quan hóa Ứng dụng (App-V) Microsoft

Trực quan hóa Ứng dụng (App-V) Microsoft12 mang tới trải nghiệm người dùng liền mạch, triển khai ứng dụng hợp lý và quản lý ứng dụng đơn giản hóa.

Trực quan hóa Môi trường Người dùng (UE-V) Microsoft

Trực quan hóa Trải nghiệm Người dùng (UE-V) Microsoft là một giải pháp tại chỗ giúp lưu giữ và tập trung hóa ứng dụng và thiết đặt Windows cho người dùng.

Dịch vụ Phân tích Nâng cấp Windows

Dịch vụ Phân tích Nâng cấp Windows13 cho phép các tổ chức nhanh chóng nhận diện và khắc phục những sự cố gây cản trở quá trình nâng cấp lên Windows 10. Đồng thời, dịch vụ này sử dụng cổng thông tin dựa trên điện toán đám mây và định hướng từ xa để cung cấp nghiệp vụ thông minh nâng cao, báo cáo tất cả các ứng dụng và dịch vụ đang được tổ chức sử dụng.

Phân bổ động

Việc phân bổ cho các thiết bị Windows 10 thật đơn giản, người dùng của bạn hoàn toàn có thể thực hiện được mà không cần bộ phận CNTT can thiệp. Họ chỉ cần mở hộp thiết bị, bật lên, nhập ID cơ quan hoặc trường học, vậy là xong.

TÌM HIỂU THÊM

Nhánh Dịch vụ Dài hạn

Khi dùng Nhánh Dịch vụ Dài hạn, bạn có thể áp dụng cập nhật bảo mật Windows 10 thường xuyên cho các thiết bị chuyên dụng, trong khi vẫn giữ lại bản cập nhật tính năng mới trong khoảng thời gian gia hạn lên tới 10 năm.

Tính năng nổi bật

Tính năng Chống Mối đe dọa Nâng cao của Windows1

Bộ bảo vệ Windows Bảo vệ chống Mối đe dọa Nâng cao (ATP) cho phép các khách hàng Doanh nghiệp của Windows phát hiện, điều tra và khắc phục các mối đe dọa bảo mật dai dẳng, nâng cao và xâm phạm dữ liệu trên mạng của họ. Hoạt động cùng với mọi giải pháp chống virus (AV), Bộ bảo vệ Windows ATP liên tục cập nhật và có thể giúp giảm chi phí.

TÌM HIỂU THÊM

Dịch vụ Phân tích Nâng cấp Windows2

Dịch vụ Phân tích Nâng cấp Windows2 cho phép các tổ chức nhanh chóng nhận diện và khắc phục những sự cố gây cản trở quá trình nâng cấp lên Windows 10. Đồng thời, dịch vụ này sử dụng cổng thông tin dựa trên điện toán đám mây và định hướng từ xa để cung cấp nghiệp vụ thông minh nâng cao, báo cáo tất cả các ứng dụng và dịch vụ đang được tổ chức sử dụng.

TÌM HIỂU THÊM

Windows Ink3

Nhanh chóng biến ý tưởng thành hành động với tính năng diệu kỳ của Windows Ink3. Thảo nhanh ghi chú theo tốc độ của dòng suy nghĩ một cách tự nhiên mà không cần phải đăng nhập. Đồng thời, kết hợp tính năng inking mạnh mẽ với Office 36510 để dễ dàng chỉnh sửa, tạo nội dung và phát triển ý tưởng.

TÌM HIỂU THÊM


Tất cả các phiên bản Windows 10 dành cho doanh nghiệp đều đi kèm với những tính năng sau

Menu Bắt đầu và Ô cập nhật Động

Menu Bắt đầu đã quay trở lại và tốt hơn bao giờ hết nhờ kích thước tùy chỉnh và Ô cập nhật Động. Windows 10 thân thiện và quen thuộc—với nhiều đặc tính tương tự như Windows 7. Bạn sẽ thấy thông thạo và thành thục ngay từ khi mới bắt đầu dùng.


Chế độ Máy tính bảng

Với Chế độ Máy tính bảng14, giao diện đã được tối ưu hóa cho bàn phím/chuột sẽ được chuyển đổi trơn tru sang giao diện tối ưu hóa cho màn hình cảm ứng15. Giờ đây, bạn có thể dùng máy tính xách tay như một chiếc máy tính bảng, và máy tính bảng cũng không khác gì máy tính xách tay14.


Continuum dành cho Điện thoại

Xem những khả năng vượt trội của chiếc điện thoại chạy Windows 10. Kết nối với màn hình, bàn phím và chuột để sử dụng điện thoại như một chiếc PC16.


Giọng nói, bút, cảm ứng và cử chỉ

Giọng nói, bút, cảm ứng và cử chỉ: Windows mang tới cho bạn nhiều lựa chọn tương tác hơn, do đó bạn có thể chọn loại tương tác phù hợp và hoạt động hiệu quả nhất17.


Nền tảng Windows Phổ quát

Nền tảng Windows Phổ quát Windows 10 cho phép bạn ghi một lần và triển khai trên tất cả thiết bị, nhờ đó tạo ra một ứng dụng phù hợp với mọi thiết bị.


Cortana18 tại công sở

Cortana18 sinh ra đã là trợ lý cá nhân kỹ thuật số của riêng bạn và giúp bạn hoàn thành công việc hiệu quả. Ngay từ ngày đầu tiên, Cortana đã sẵn sàng giải đáp và hoàn thành những nhiệm vụ cơ bản. Dần dần, Cortana nhanh chóng học hỏi để trở nên hữu ích hơn mỗi ngày. Hãy tin tưởng Cortana khi bạn cần trợ giúp tìm kiếm và thực hiện công việc. Cortana cũng là "người" không bao giờ quên nhắc nhở bạn khi cần thiết và hoạt động trơn tru trên nhiều thiết bị.


Office + Windows

Đạt năng suất cao hơn khi chạy ứng dụng Office19 trên Windows. Những tính năng mới và thú vị như Windows Ink3, trợ lý kỹ thuật số Cortana18 và khả năng sử dụng điện thoại để chạy ứng dụng Office trên một màn hình thứ hai1 là những cách tuyệt vời để nhân bội lần khả năng của bộ sản phẩm tăng năng suất được yêu thích trên toàn thế giới.


Microsoft Edge

Microsoft Edge là một trình duyệt an toàn, nhanh chóng, luôn cập nhật20 và được thiết kế để kết hợp cùng nhiều trang web và dịch vụ ngày nay. Trải nghiệm web cá nhân với khả năng đáp ứng cao, tất cả đều phục vụ khả năng hoàn thành mọi việc trực tuyến.


Windows Ink3

Nhanh chóng biến ý tưởng thành hành động với tính năng diệu kỳ của Windows Ink3. Thảo nhanh ghi chú theo tốc độ của dòng suy nghĩ một cách tự nhiên mà không cần phải đăng nhập. Đồng thời, kết hợp tính năng inking mạnh mẽ với Office 36510 để dễ dàng chỉnh sửa, tạo nội dung và phát triển ý tưởng.

Menu Bắt đầu đã quay trở lại và tốt hơn bao giờ hết nhờ kích thước tùy chỉnh và Ô cập nhật Động. Windows 10 thân thiện và quen thuộc—với nhiều đặc tính tương tự như Windows 7. Bạn sẽ thấy thông thạo và thành thục ngay từ khi mới bắt đầu dùng.

Với Chế độ Máy tính bảng14, giao diện đã được tối ưu hóa cho bàn phím/chuột sẽ được chuyển đổi trơn tru sang giao diện tối ưu hóa cho màn hình cảm ứng15. Giờ đây, bạn có thể dùng máy tính xách tay như một chiếc máy tính bảng, và máy tính bảng cũng không khác gì máy tính xách tay14.

Xem những khả năng vượt trội của chiếc điện thoại chạy Windows 10. Kết nối với màn hình, bàn phím và chuột để sử dụng điện thoại như một chiếc PC16.

Giọng nói, bút, cảm ứng và cử chỉ: Windows mang tới cho bạn nhiều lựa chọn tương tác hơn, do đó bạn có thể chọn loại tương tác phù hợp và hoạt động hiệu quả nhất17.

Nền tảng Windows Phổ quát Windows 10 cho phép bạn ghi một lần và triển khai trên tất cả thiết bị, nhờ đó tạo ra một ứng dụng phù hợp với mọi thiết bị.

Cortana18 sinh ra đã là trợ lý cá nhân kỹ thuật số của riêng bạn và giúp bạn hoàn thành công việc hiệu quả. Ngay từ ngày đầu tiên, Cortana đã sẵn sàng giải đáp và hoàn thành những nhiệm vụ cơ bản. Dần dần, Cortana nhanh chóng học hỏi để trở nên hữu ích hơn mỗi ngày. Hãy tin tưởng Cortana khi bạn cần trợ giúp tìm kiếm và thực hiện công việc. Cortana cũng là "người" không bao giờ quên nhắc nhở bạn khi cần thiết và hoạt động trơn tru trên nhiều thiết bị.

Đạt năng suất cao hơn khi chạy ứng dụng Office19 trên Windows. Những tính năng mới và thú vị như Windows Ink3, trợ lý kỹ thuật số Cortana18 và khả năng sử dụng điện thoại để chạy ứng dụng Office trên một màn hình thứ hai1 là những cách tuyệt vời để nhân bội lần khả năng của bộ sản phẩm tăng năng suất được yêu thích trên toàn thế giới.

Microsoft Edge là một trình duyệt an toàn, nhanh chóng, luôn cập nhật20 và được thiết kế để kết hợp cùng nhiều trang web và dịch vụ ngày nay. Trải nghiệm web cá nhân với khả năng đáp ứng cao, tất cả đều phục vụ khả năng hoàn thành mọi việc trực tuyến.

Nhanh chóng biến ý tưởng thành hành động với tính năng diệu kỳ của Windows Ink3. Thảo nhanh ghi chú theo tốc độ của dòng suy nghĩ một cách tự nhiên mà không cần phải đăng nhập. Đồng thời, kết hợp tính năng inking mạnh mẽ với Office 36510 để dễ dàng chỉnh sửa, tạo nội dung và phát triển ý tưởng.

Tính năng mà Windows 10 Enterprise cung cấp

Tính năng nổi bật

Tính năng Chống Mối đe dọa Nâng cao của Windows1

Bộ bảo vệ Windows Bảo vệ chống Mối đe dọa Nâng cao (ATP) cho phép các khách hàng Doanh nghiệp của Windows phát hiện, điều tra và khắc phục các mối đe dọa bảo mật dai dẳng, nâng cao và xâm phạm dữ liệu trên mạng của họ. Hoạt động cùng với mọi giải pháp chống virus (AV), Bộ bảo vệ Windows ATP liên tục cập nhật và có thể giúp giảm chi phí.

TÌM HIỂU THÊM

Dịch vụ Phân tích Nâng cấp Windows2

Dịch vụ Phân tích Nâng cấp Windows2 cho phép các tổ chức nhanh chóng nhận diện và khắc phục những sự cố gây cản trở quá trình nâng cấp lên Windows 10. Đồng thời, dịch vụ này sử dụng cổng thông tin dựa trên điện toán đám mây và định hướng từ xa để cung cấp nghiệp vụ thông minh nâng cao, báo cáo tất cả các ứng dụng và dịch vụ đang được tổ chức sử dụng.

TÌM HIỂU THÊM

Windows Ink3

Nhanh chóng biến ý tưởng thành hành động với tính năng diệu kỳ của Windows Ink3. Thảo nhanh ghi chú theo tốc độ của dòng suy nghĩ một cách tự nhiên mà không cần phải đăng nhập. Đồng thời, kết hợp tính năng inking mạnh mẽ với Office 36510 để dễ dàng chỉnh sửa, tạo nội dung và phát triển ý tưởng.

TÌM HIỂU THÊM


Tất cả các phiên bản Windows 10 dành cho doanh nghiệp đều đi kèm với những tính năng sau

Lý do mua một thiết bị Windows 10 Pro mới?

Vì đó là thiết bị còn trên cả ưu việt. Khi nâng cấp PC của mình, bạn sẽ có thêm các tính năng bảo mật hỗ trợ phần cứng, giúp bạn có được nền tảng Windows bảo mật nhất.


Khả năng tương thích phần cứng

Windows 10 được thiết kế để hoạt động hiệu quả trên các thiết bị hiện có của bạn. Bạn không phải chờ đợi cho đến khi làm mới phần cứng tiếp theo để nâng cấp lên Windows 10.


Windows 10 dành cho IoT

Vật dụng kết nối Internet (IoT) giúp bạn có được sự nhạy bén và hiểu biết chuyên sâu, tạo lợi thế cạnh tranh và khám phá ra nhiều cơ hội kinh doanh mới. Windows 10 IoT dành cho doanh nghiệp cung cấp cho bạn một nền tảng ứng dụng hoạt động trên mọi thiết bị để giúp bạn cải tiến nhanh hơn.

TÌM HIỂU THÊM


Surface Hub

Surface Hub sẽ thay đổi cách mọi người làm việc cùng nhau bằng cách tạo ra một nơi tập trung để cộng tác. Bạn có thể khởi động, tham gia một cuộc họp Skype for Business chỉ với một lần gõ nhẹ và chia sẻ nội dung dễ dàng.

TÌM HIỂU THÊM


HoloLens

Microsoft HoloLens sẽ khiến bạn ngạc nhiên với những thay đổi đáng kể trong năng suất, cộng tác và cải tiến. Đi tiên phong trong việc khai thác tiềm năng của điện toán giao thoa quang học, mở ra tiềm năng mới cho doanh nghiệp của bạn cũng như khám phá các cơ hội mới thú vị.

TÌM HIỂU THÊM

Vì đó là thiết bị còn trên cả ưu việt. Khi nâng cấp PC của mình, bạn sẽ có thêm các tính năng bảo mật hỗ trợ phần cứng, giúp bạn có được nền tảng Windows bảo mật nhất.

Windows 10 được thiết kế để hoạt động hiệu quả trên các thiết bị hiện có của bạn. Bạn không phải chờ đợi cho đến khi làm mới phần cứng tiếp theo để nâng cấp lên Windows 10.

Vật dụng kết nối Internet (IoT) giúp bạn có được sự nhạy bén và hiểu biết chuyên sâu, tạo lợi thế cạnh tranh và khám phá ra nhiều cơ hội kinh doanh mới. Windows 10 IoT dành cho doanh nghiệp cung cấp cho bạn một nền tảng ứng dụng hoạt động trên mọi thiết bị để giúp bạn cải tiến nhanh hơn.

TÌM HIỂU THÊM

Surface Hub sẽ thay đổi cách mọi người làm việc cùng nhau bằng cách tạo ra một nơi tập trung để cộng tác. Bạn có thể khởi động, tham gia một cuộc họp Skype for Business chỉ với một lần gõ nhẹ và chia sẻ nội dung dễ dàng.

TÌM HIỂU THÊM

Microsoft HoloLens sẽ khiến bạn ngạc nhiên với những thay đổi đáng kể trong năng suất, cộng tác và cải tiến. Đi tiên phong trong việc khai thác tiềm năng của điện toán giao thoa quang học, mở ra tiềm năng mới cho doanh nghiệp của bạn cũng như khám phá các cơ hội mới thú vị.

TÌM HIỂU THÊM

Tính năng mà Windows 10 Enterprise cung cấp