Một chiếc lều màu xanh lá nằm dưới Dải ngân hà trong bầu trời đêm

Chúng tôi tin vào những điều con người có thể tạo nên

Sứ mệnh của chúng tôi là truyền cho mọi người và mọi tổ chức trên hành tinh sức mạnh và khả năng để họ đạt được nhiều điều hơn.

Tìm hiểu tất cả thông tin về Microsoft—dữ kiện công ty, tin tức, cách liên hệ với chúng tôi và nhiều thông tin khác.

Tìm hiểu một số nhân viên, địa điểm và ý tưởng của chúng tôi. Và gặp gỡ những nhà lãnh đạo đang định hình tầm nhìn của chúng tôi.

Tìm hiểu cách chúng tôi đưa ra công nghệ và nguồn lực để tạo tác động tích cực dài lâu.

Hãy liên hệ. Chúng luôn sẵn sàng trợ giúp bạn.

Một khoang máy chủ dưới nước đang được treo trên mặt biển

Cải tiến từ đáy đại dương lên đến Sao Hỏa

Hơn 1.000 nhà nghiên cứu trong phòng thí nghiệm khắp thế giới đang đạt được cải tiến đột phá trong khoa học.

Tình nguyện viên đang đóng đinh tại công trường xây dựng

Quan tâm tới cộng đồng của chúng ta

Chúng tôi luôn chuyên tâm tạo dựng cơ hội cho mọi người và tạo nên sự khác biệt trong các cộng đồng của chúng ta trên toàn thế giới.

Chia sẻ câu chuyện của chúng tôi

Tại Microsoft, có rất nhiều điều truyền cảm hứng và khiến chúng tôi thấy thật cảm động. Tìm hiểu sâu hơn về những công việc chúng tôi đang làm ngày nay.

Một giọt nước trên chiếc lá

Xây dựng tương lai bền vững

Mục tiêu của chúng tôi là giảm thiểu tác động từ hoạt động và sản phẩm của chúng tôi, và đẩy mạnh chủ trương luôn đi đầu về trách nhiệm với môi trường.