Application
Sử dụng các bản dịch Mách nước để hiển thị văn bản của các thành phần hiển thị – chẳng hạn như các nút, menu và hộp thoại – bằng ngôn ngữ khác.
MIỄN PHÍ
Document
Xin chào, trong khóa học này, chúng tôi sẽ chia sẻ với bạn những điều bạn cần biết để sáng tạo ra ứng dụng riêng của bạn, hoặc trang web hoặc games.
MIỄN PHÍ
Update
Cập nhật dành cho Internet Explorer 9 - bản Beta của Windows 7 Ấn bản 64 bit và Windows Server 2008 R2 Ấn bản 64 bit (KB2448827). Bản cập nhật này cung cấp những cải thiện đối với độ tin cậy của Internet Explorer 9 - bản Beta. Sau khi c...
MIỄN PHÍ
Update
Những chỉ dẫn cho mục tải về này sẽ sớm được chuyển sang ngôn ngữ của bạn. Đồng thời chúng tôi cũng đang cung cấp những chỉ dẫn này bằng tiếng Anh.
MIỄN PHÍ
Security Patch
Những chỉ dẫn cho mục tải về này sẽ sớm được chuyển sang ngôn ngữ của bạn. Đồng thời chúng tôi cũng đang cung cấp những chỉ dẫn này bằng tiếng Anh.
MIỄN PHÍ
Application
Windows Live Writer giúp bạn viết blog dễ như chơi. Bạn có thể thêm ảnh và video, định dạng mọi thứ theo ý muốn, và phát hành lên hầu hết các dịch vụ blog. Xin lưu ý rằng bấm "Tải xuống&q...
MIỄN PHÍ
Application
Microsoft SQL Server 2016 PowerPivot cho SharePoint 2016 mở rộng SharePoint Server 2016 để thêm tính năng xử lý làm mới dữ liệu phía máy chủ, cộng tác và hỗ trợ quản lý cho sổ làm việc PowerPivot.
MIỄN PHÍ
Update
Tải xuống phiên bản mới nhất của trình duyệt Web phổ biến nhất trên thế giới.
MIỄN PHÍ
Application
Những chỉ dẫn cho mục tải về này sẽ sớm được chuyển sang ngôn ngữ của bạn. Đồng thời chúng tôi cũng đang cung cấp những chỉ dẫn này bằng tiếng Anh.
MIỄN PHÍ
Application
Cài đặt Microsoft Dynamics CRM 2015 dành cho Outlook, còn được gọi là ứng dụng khách Outlook. CRM dành cho Outlook cho phép bạn truy cập vào dữ liệu CRM thông qua Outlook.
MIỄN PHÍ