Office

Office 2003 Gói Dịch vụ 2 (SP2)

Thay đổi Ngôn ngữ:
Gói Dịch vụ 2 của Office 2003 cung cấp những cập nhật mới nhất cho Microsoft Office 2003.
 • Note:There are multiple files available for this download.Once you click on the "Download" button, you will be prompted to select the files you need.
  Phiên bản:

  1

  File Name:

  Office2003SP2-KB887616-Client-VIT.exe

  Office2003SP2-KB887616-FullFile-VIT.exe

  Ngày Phát hành:

  10/02/2006

  File Size:

  19.6 MB

  55.5 MB

  Bài viết trong Cơ sở Kiến thức (KB): KB887616

 • Hệ điều hành được Hỗ trợ:

  Windows 2000 Service Pack 3, Windows Server 2003, Windows XP

  • Ghi chú: Nhà quản trị cần tham chiếu phần tài nguyên nhà quản trị .

   Các hướng dẫn cài đặt
   Để cài đặt cập nhật này, hãy thực hiện một trong những việc sau:

   • Sử dụng Cập nhật Microsoft Hay Web sites phát hiện Cập nhật Office (được khuyên nên dùng). Cả hai trang đều tự động phát hiện Office và nhắc bạn cài đặt các cập nhật cùng gói dịch vụ làm những chương trình Office trở nên được cập nhật mới nhất.


   • Chỉ cài đặt Office 2003 SP2. Để làm việc này, hãy theo các bước sau:
    1. Tải một trong hai tập tin .exe xuống sử dụng các kết nối ở cuối trang, sau đó lưu tập tin vào ổ đĩa cứng của bạn.
     • Office2003SP2-kb887616-client-vit.exe: Bạn cần tải tập tin này xuống nếu bạn có quyền truy cập vào CD-ROM sản phẩm ban đầu của mình. Bạn có thể cần cung cấp nguồn cài đặt trong khi cài đặt sửa tạm nếu bạn đã cập nhật sản phẩm của mình trước đó.
     • Office2003SP2-kb887616-fullfile-vit.exe: Tải tập tin này xuống nếu bạn không có quyền truy cập vào CD-ROM sản phẩm ban đầu của mình hoặc nếu bạn đã gặp vấn đề khi cài đặt tập tin Office2003SP2-kb887616-client-vit.exe.
    2. Bạn được khuyên thoát khỏi bất kỳ chương trình nào khi đang chạy.

    3. Trong Windows Explorer, bấm đúp tập tin .exe mà bạn đã lưu vào ổ đĩa cứng của mình rồi theo những hướng dẫn trên màn hình.


   Các hướng dẫn sử dụng:

   Sau khi bạn cài đặt cập nhật này, hãy sử dụng Office như bạn thường làm.


   Để loại bỏ truyền tải này:

   Không có tính năng gỡ cài đặt nào cho truyền tải này. Để có thêm thông tin, xem bài Cơ sở Kiến thức Microsoft. (873125): Bạn không thể loại bỏ Gói Dịch vụ 2 đối với các sản phẩm Office 2003.


   Các tài nguyên nhà quản trị
   Nhà quản trị làm việc trong những môi trường được quản lý có thể tìm thấy các tài nguyên hoàn chỉnh để triển khai cập nhật Office trong một tổ chức trên Web site Trung tâm Cập nhật Quản trị Office . Trong trang chủ của site đó, hãy tìm phiên bản sản phẩm bạn đang cập nhật bên dưới Chiến lược Cập nhật.

   Các truyền tải cho cập nhật này ở bên dưới. Khi bạn bấm đúp gói thực hiện được, việc cài đặt bắt đầu. Để giải nén các tập tin sửa tạm (các tập tin .msp), bạn phải dùng một dòng lệnh. Dòng lệnh và các hướng dẫn có trong bài Cơ sở Kiến thức (197147): Khóa chuyển Dòng Lệnh Cho Các Gói Cập nhật Phần mềm Nhanh.

   Xem bài Cơ sở Kiến thức Microsoft (887616): Mô tả Gói Dịch vụ 2 của Office 2003 để biết thêm thông tin về cập nhật này.

Bản tải xuống Phổ biến

Đang tải kết quả của bạn, vui lòng đợi...

Bản cập nhật PC miễn phí

 • Bản vá bảo mật
 • Bản cập nhật phần mềm
 • Gói dịch vụ
 • Trình điều khiển phần cứng