Servers

Microsoft Power BI Desktop (Được tối ưu hóa cho Máy chủ báo cáo Power BI - Tháng Một, 2021)

Thay đổi Ngôn ngữ:
Phiên bản Power BI Desktop này được tối ưu hóa để sử dụng với Máy chủ báo cáo Power BI - Tháng Một, 2021

Bản tải xuống Phổ biến

Đang tải kết quả của bạn, vui lòng đợi...

Bản cập nhật PC miễn phí

  • Bản vá bảo mật
  • Bản cập nhật phần mềm
  • Gói dịch vụ
  • Trình điều khiển phần cứng