Application
Những chỉ dẫn cho mục tải về này sẽ sớm được chuyển sang ngôn ngữ của bạn. Đồng thời chúng tôi cũng đang cung cấp những chỉ dẫn này bằng tiếng Anh.
MIỄN PHÍ
Application
InfoPath 2013 là công cụ thu thập dữ liệu vào tạo biểu mẫu giúp các tổ chức sắp xếp các quy trình kinh doanh.
MIỄN PHÍ
Update
Cập nhật dành cho Windows Internet Explorer 9 - bản Beta của Windows Vista và Windows Server 2008 (KB2448827). Bản cập nhật này cung cấp những cải thiện đối với độ tin cậy của Internet Explorer 9 - bản Beta (KB2448827). Sau khi cài đặt...
MIỄN PHÍ
Application
Gói Ngôn ngữ cho phép cài đặt ngôn ngữ giao diện bổ sung cho Office Web Apps Server.
MIỄN PHÍ
Document
Những chỉ dẫn cho mục tải về này sẽ sớm được chuyển sang ngôn ngữ của bạn. Đồng thời chúng tôi cũng đang cung cấp những chỉ dẫn này bằng tiếng Anh.
MIỄN PHÍ
Application
Cài đặt Microsoft Dynamics CRM 2016 dành cho Outlook, còn được gọi là ứng dụng khách Outlook. CRM dành cho Outlook cho phép bạn truy cập vào dữ liệu CRM thông qua Outlook.
MIỄN PHÍ
Application
Microsoft SQL Server 2016 SP1 PowerPivot cho SharePoint 2013 mở rộng SharePoint Server 2013 để thêm tính năng xử lý làm mới dữ liệu phía máy chủ, cộng tác và hỗ trợ quản lý cho sổ làm việc PowerPivot.
MIỄN PHÍ
Security Patch
Những chỉ dẫn cho mục tải về này sẽ sớm được chuyển sang ngôn ngữ của bạn. Đồng thời chúng tôi cũng đang cung cấp những chỉ dẫn này bằng tiếng Anh.
MIỄN PHÍ
Document
Tài liệu tải về này bao gồm tuyên bố bảo mật cho Phần Phụ Thiết Bị Di Động Cho Microsoft System Center 2012 Configuration Manager, và nên được tham khảo cùng với Tuyên Bố Bảo Mật Cho Microsoft System Center 2012 Configur...
MIỄN PHÍ
Update
Cập nhật dành cho Công cụ Phản hồi Internet Explorer 9 - bản Beta của Windows 7 Ấn bản 64 bit và Windows Server 2008 R2 Ấn bản 64 bit (KB2452648). Bản cập nhật này xử lý vấn đề chặn đối với người dùng cài Internet Explor...
MIỄN PHÍ