Cách mua

Giảm giá và ưu đãi cho nhà trường, học sinh, sinh viên và nhà giáo dục.

Giảm giá cho nhà giáo dục và học sinh, sinh viên

Giảm 10% hoặc cao hơn cho học sinh, sinh viên và nhà giáo dục khi mua một số thiết bị và sản phẩm.

Mua sắm ở Cửa hàng Microsoft

Cấp phép cho nhà trường

Một thiết bị được cấp phép Microsoft 365 Education sẽ gồm Windows, Intune for Education và Office 365 Education.

Bắt đầu với Microsoft 365

Đơn giản hóa công tác triển khai thiết bị nhờ Intune dành cho giáo dục

Công tác triển khai và quản lý thiết bị đơn giản, chưa đến 1 giờ đồng hồ nhờ Intune for Education. Bắt đầu với cài đặt Office 365 Education miễn phí với bản dùng thử Intune for Education trong 90 ngày.

Cài đặt Intune ngay hôm nay

Thiết lập các lớp cộng tác với Office 365 Education

Tải Office 365 Education miễn phí

Không phải là bản dùng thử! Giáo viên và học sinh, sinh viên được tải về Office 365 Education gồm Word, Excel, PowerPoint, OneNote, Microsoft Teams cùng một số công cụ học đường khác. Không cần gì khác ngoài một địa chỉ email hợp lệ của trường.

Các ứng dụng cho giáo dục

Tạo cảm hứng và trang bị kỹ năng cho các nhà sáng tạo tương lai qua các ứng dụng cộng tác lý thú - những công cụ giá trị cho lớp học thế kỷ 21 như Minecraft:Phiên bản Giáo dục, PowerPoint QuickStarter, Paint 3D và nhiều ứng dụng khác.

Giảm giá cấp phép Windows

Các tổ chức giáo dục đạt chuẩn có thể mua thiết bị Windows với giá ưu đãi cho giấy phép Windows từ các đối tác của Microsoft thuộc chương trình Định hình Tương lai của Microsoft. Áp dụng tại một số thị trường chọn lọc. Xem chi tiết về điều kiện tham gia và cách bắt đầu.

Xác minh chuẩn đạt điều kiện và đăng ký tham gia chương trình Định hình Tương lai
Tìm hiểu thêm về cấp phép cho tổ chức giáo dục