An toàn và bảo mật cho nhà trường

Giải pháp Nhà trường Thông minh và Bảo mật của Microsoft là giải pháp tích hợp hoàn chỉnh để bảo vệ cho sinh viên và nhà trường trong khuôn viên trường lẫn trên mạng.

Tìm đối tác

Bảo vệ sinh viên cả trên mạng lẫn trong khuôn viên nhà trường

Trong thời đại kết nối internet qua các thiết bị thông minh, vấn đề bảo vệ thể chất và bảo mật kỹ thuật số ngày càng quan trọng và phức tạp hơn bao giờ hết, và cần có cách tiếp cận toàn diện để bảo vệ sinh viên và nhân viên nhà trường.

Nhà trường thông minh và an toàn

Giúp sinh viên và phụ huynh an tâm hơn, học tập hiệu quả hơn với các giải pháp Thông minh và An toàn của Microsoft cho nhà trường. những giải pháp toàn diện và mạnh mẽ phát huy tối đa các nguồn lực giúp nhà trường phát hiện, bảo vệ và phản hồi trước các nguy cơ về an toàn và bảo mật.

Tải xuống ebook về nhà trường thông minh và an toàn

Kết nối thông minh

Bảo vệ dữ liệu sinh viên, tài sản trí tuệ và những thông tin kỹ thuật số nhạy cảm khác với biện pháp phòng chống nguy cơ toàn diện.

An ninh trong trường học

Giải pháp an ninh tổng hợp giúp nhà trường phát hiện và ngăn chặn hoạt động khả nghi, đồng thời thông báo tình hình ngay lập tức cho sinh viên.

Bảo mật thông minh

Giải pháp Bảo vệ mối nguy (Threat Protection) của Microsoft sử dụng hệ thống Biểu đồ Bảo mật Thông minh (Intelligent Security Graph) của Microsoft, một trong những mạng lưới phân tích mối nguy lớn nhất thế giới.

Video về nhà trường thông minh và an toàn

Tìm hiểu xem các giải pháp bảo mật toàn diện có thể giúp đảm bảo an ninh cho môi trường học tập trực tuyến và tại nhà trường như thế nào.

Nghiên cứu tình huống

Trường Đại học George Washington

Các trường đại học lớn gặp thách thức về quản lý truy cập phức tạp. Học hỏi kinh nghiệm nâng cấp biện pháp bảo mật, nâng cao trải nghiệm cho sinh viên và nhân viên của một trường đại học với Microsoft 365 và Microsoft Azure Active Directory.

Đọc Nghiên cứu Tình huống

An toàn và bảo mật trong thực tiễn

Áp dụng các giải pháp an toàn và bảo mật toàn diện cho trường đại học vào thực tế với các sản phẩm hàng đầu như Microsoft 365 Threat Protection, Azure Digital Twins, Azure Sentinel, Azure Sphere và nhiều sản phẩm khác.

Microsoft 365 Threat Protection

Phòng chống nhiều dạng đe doạ phức tạp với các giải pháp giúp nhanh chóng phát hiện và ngăn chặn tấn công trước khi chúng gây tổn thất.

Azure Digital Twins

Lập mô hình ảo các quan hệ và tương tác giữa con người, địa điểm và thiết bị nhằm đảm bảo an ninh theo thời gian thực.

Azure Sentinel

Đứng canh chừng, bên cạnh anh. Phân tích bảo mật thông minh cho toàn bộ doanh nghiệp của bạn.

Azure IoT

Đơn giản hóa và giảm chi phí nhờ nền tảng bảo mật, mở và có thể điều chỉnh quy mô này cho Vật dụng kết nối Internet.

Đối tác về an toàn và bảo mật

Với các giải pháp đối tác được dựng trên Azure, trường của bạn có cơ chế bảo vệ mạnh mẽ nhất. Lựa chọn từ nhiều giải pháp để kiểm soát quyền truy cập và giám sát khuôn viên trường, cảnh báo, phản ứng khẩn cấp và nhiều tính năng khác.

Sản phẩm cho giáo dục bậc cao

Tìm hiểu thêm về tất cả các sản phẩm cho trường đại học, từ nghiên cứu học thuật đến quản lý thành tích và lộ trình học tập của sinh viên.

Nghiên cứu học thuật

Tăng tốc nghiên cứu với nền tảng mở rộng linh hoạt toàn cầu của Azure, có hỗ trợ nhiều ngôn ngữ, công cụ và cơ cấu để lập trình.

Quản lý lộ trình học tập và thành tích của sinh viên

Thu hút sinh viên, quản lý quan hệ nhà trường và sinh viên, áp dụng phân tích dự báo để nâng cao kết quả học tập, đồng thời tăng cường hiệu quả hoạt động cho nhà trường.Theo dõi trang này
Chia sẻ trang này