eduv2.msftedu.com
Bỏ qua để tới nội dung chính
Giáo dục

Thúc đẩy các kỹ năng đọc nền tảng với công cụ Luyện Đọc và Tiến trình Tập đọc được tích hợp trong Microsoft Teams. Tìm hiểu thêm >

Kỹ năng thiết thực cho giáo dục cấp đại học

Chuyển tiếp nhanh sang phương thức học trực tuyến hòa nhập với các công cụ, tài nguyên và chương trình cấp chứng chỉ được công nhận trong ngành nhằm trang bị cho sinh viên những kỹ năng thiết thực để phát triển trong nền kinh tế kỹ thuật số.


77%

77% sinh viên sẽ cần các kỹ năng công nghệ mới trước năm 2030.

6,2M

6,2 triệu cơ hội việc làm trong ngành công nghệ dựa trên đám mây trước năm 2022.


Phát triển kỹ năng thiết thực

Dù là học lập trình hay lấy chứng chỉ được công nhận trong ngành, các công cụ và chương trình của Microsoft đều giúp sinh viên phát triển những kỹ năng cần thiết.

Giúp sinh viên nhanh chóng phát triển kỹ năng và sự tự tin cần thiết

Trong bối cảnh các trường đại học khắp thế giới đang ứng phó với COVID-19, nhu cầu về công cụ học từ xa trở nên cấp thiết hơn bao giờ hết. Hãy khám phá tài nguyên, tư liệu đào tạo và các chứng chỉ giúp sinh viên, đội ngũ giảng dạy và nhân viên nhà trường thích nghi với trạng thái bình thường mới này.

Tăng sự tự tin trong giảng dạy và học tập từ xa

Trang bị cho đội ngũ giảng dạy, sinh viên và nhân viên nhà trường ở mọi trình độ để họ sẵn sàng dạy, học và làm việc từ xa.

Chứng chỉ

Sinh viên và đội ngũ giảng dạy có thể đạt chứng chỉ để bắt kịp yêu cầu ngày nay về kỹ thuật trong công việc và vai trò của họ.

Microsoft Learn

Xây dựng kỹ năng về những công nghệ Micorosoft phổ biến qua phương thức tự học, các video chỉ dẫn từng bước, môi trường tương tác và lộ trình học tập tùy chỉnh nhằm giúp sinh viên đạt chứng chỉ được công nhận trong ngành.

Công cụ thiết thực

Với LinkedIn Learning và những công cụ như GitHub, Azure và Visual Studio Code, sinh viên và đội ngũ giảng dạy có thể xây dựng những kỹ năng cần thiết.

Bắt đầu với Microsoft Giáo dục ngay hôm nay

Tìm các công cụ xây dựng kỹ năng thiết thực và hướng dẫn cho sinh viên, đội ngũ giảng dạy và nhân viên nhà trường.

Đội ngũ giảng dạy và nhân viên nhà trường

Phát huy năng lực cho đội ngũ giảng dạy và nhân viên với công cụ và tài nguyên thiết thực để làm việc và học tập, dù ở bất cứ nơi đâu.

Sinh viên

Do nền kinh tế kỹ thuật số ngày càng tiến triển, sinh viên cần có những kỹ năng công nghệ để thúc đẩy thành công trong sự nghiệp. Microsoft sẵn sàng trợ giúp.

Tài nguyên bổ sung

Minecraft Education

Được thiết kế cho sinh viên ngành khoa học máy tính, những bài giảng Minecraft này dạy nhiều kỹ năng thiết thực.

Microsoft Nghề nghiệp

Bắt đầu đi làm với nhiều cơ hội tại Microsoft để giúp mọi người và góp phần thay đổi thế giới.