Bỏ qua để tới nội dung chính

Thiết bị giá phải chăng cho giáo dục >

Microsoft Imagine Academy

Trang bị kỹ năng công nghệ và cấp chứng chỉ chuyên môn để học viên thành công.

ĐÃ LÀ HỘI VIÊN? ĐĂNG NHẬP

Khóa học và Chứng chỉ

Microsoft Imagine Academy cung cấp học trình và chứng chỉ cho giáo viên cũng như học sinh, sinh viên để giúp họ thành công trong nền kinh tế chú trọng công nghệ.

Khoa học máy tính

Học kỹ năng lập trình dựa trên các công cụ và công nghệ mới nhất.

Cơ sở hạ tầng CNTT

Phát triển kỹ năng đắc dụng trong quản trị CNTT và giải pháp nền tảng đám mây.

Khoa học dữ liệu

Làm quen với khái niệm và công cụ khoa học dữ liệu.

Hiệu năng

Sử dụng thành thạo các ứng dụng tăng hiệu năng rất đắc dụng tại nơi làm việc.

Trang bị để học sinh, sinh viên thành công

Trang bị kỹ năng, kiến thức đắc dụng cho học sinh để vào đại học và xây dựng sự nghiệp với các khóa học và chứng chỉ chuyên môn theo yêu cầu về CNTT, khoa học máy tính, tăng hiệu năng và nhiều lĩnh vực liên quan.

Xem video (tiếng Anh)

Giáo dục phù hợp thực tiễn

Microsoft Imagine Academy trang bị kỹ năng công nghệ cho giáo viên và giúp học sinh, sinh viên thành công nhờ khả năng dễ tìm việc và chứng chỉ chuyên môn.

Học trình

Nhiều khóa học trực tuyến dễ tiếp cận cho học sinh, sinh viên, nhà giáo cũng như nhân viên nhà trường, giúp học viên đạt chứng chỉ Microsoft được công nhận toàn cầu.

Chứng chỉ

Học sinh, sinh viên tự tin với kỹ năng công nghệ, mở đường vào đại học và thành công trong sự nghiệp.

KHÁM PHÁ CÁC CHỨNG CHỈ MICROSOFT

Phát triển chuyên môn

Cung cấp cho nhà giáo học trình công nghệ mới nhất, các hướng dẫn, tư liệu tài nguyên và phiếu thi lấy chứng chỉ miễn phí.

VÍ DỤ ĐIỂN HÌNH

Microsoft Imagine Academy trong thực tế

Tim hiểu các trường hợp Microsoft Imagine Academy giúp giáo viên và học sinh trên thế giới thành công với nguồn tài nguyên học tập đột phá dễ tiếp cận.

Xem video (tiếng Anh)

Bắt đầu với Microsoft Imagine Academy

Đăng ký và trở thành hội viên: Việc đăng ký sử dụng Microsoft Imagine Academy được mở cho tất cả tổ chức giáo dục hội đủ điều kiện cho thỏa thuận Microsoft Volume Licensing.

Đã là hội viên?

Tận dụng học trình, chứng chỉ, tài nguyên để học tập và phát triển chuyên môn với Microsoft Imagine Academy.

ĐĂNG NHẬP

Đăng ký và trở thành hội viên

Đăng ký Microsoft Imagine Academy và phiếu thi lấy Chứng chỉ Microsoft thông qua Thỏa thuận Microsoft Academic Volume Licensing.

TÌM ĐỐI TÁC (TIẾNG ANH)
TẢI VỀ BẢNG THÔNG TIN (TIẾNG ANH)

Sau khi đăng ký

Tìm tài nguyên để bắt đầu, gồm việc kích hoạt thuê bao Microsoft Imagine Academy của bạn.

BẮT ĐẦU

Hỗ trợ hội viên

Nhận hướng dẫn về chương trình

Mọi thông tin cần biết về cách triển khai Microsoft Imagine Academy bằng 10 ngôn ngữ.

TẢI VỀ HƯỚNG DẪN

Tìm hỗ trợ

Tìm người liên hệ để được trợ giúp trên toàn cầu nếu bạn có thắc mắc về chương trình Microsoft Imagine Academy.

LIÊN HỆ CHÚNG TÔI

Tham gia cộng đồng Microsoft Imagine Academy

Học hỏi và chia sẻ với một số nhà giáo ưu tú nhất trong cộng đồng Microsoft Imagine Academy trên Facebook, Twitter và YouTube.