Đào tạo và hỗ trợ

Truy cập tất cả các khóa đào tạo và hỗ trợ mà bạn cần để tạo một môi trường học tập cộng tác, bảo mật và an toàn.

Hỗ trợ và đào tạo giáo viên

Giúp giáo viên phát triển kỹ năng bằng chương trình phát triển chuyên môn trực tiếp và cộng đồng toàn cầu hỗ trợ truy cập dễ dàng các công cụ, chương trình đào tạo trực tuyến và sự kiện.

Phát triển chuyên môn

Giáo viên có thể tìm các khóa đào tạo trực tiếp và theo nhu cầu và các sự kiện phù hợp với nhu cầu phát triển chuyên môn của mình.

Microsoft Educator Center

Giáo viên có thê học tập với các tài nguyên và khóa đào tạo, tích lũy huy hiệu và lấy chứng chỉ chuyên môn tại trung tâm cá nhân hóa dành riêng cho họ.

Học hỏi theo nhu cầu với webcast cho chuyên viên CNTT

Tìm các webcast cung cấp thông tin giúp bạn sử dụng các giải pháp công nghệ để tăng cường công tác giảng dạy và quản lý trường học.

Tạo cảm hứng học tập với Microsoft 365 Education

Khơi nguồn sáng tạo và tăng cường làm việc nhóm, tất cả diễn ra trong một môi trường đơn giản, an toàn với Microsoft 365 Education.

Thúc đẩy cộng tác và tăng hiệu suất

Tìm cách tối ưu hóa hoạt động học tập và cộng tác bằng Windows 10 và Office 365.

Bảo vệ và bảo mật trường sở

Bảo vệ an toàn cho học sinh và nhân viên trường học bằng các thiết bị bảo mật giá phải chăng, đồng thời bảo vệ dữ liệu trường học của bạn.

Tìm nhà đào tạo phù hợp

Đối tác Đào tạo Giáo dục Microsoft và Chuyên gia tư vấn Học tập có chứng chỉ sẽ giúp bạn tìm hiểu cách tận dụng tốt nhất công nghệ để phục vụ học tập.

tìm nhà đào tạo

Hỗ trợ sản phẩm

Truy cập tư liệu hỗ trợ kỹ thuật trực tuyến cho Office, Windows và Intune for Education.

Hỗ trợ văn phòng

Tìm hiểu các nội dung trợ giúp giải quyết vấn đề toàn diện với tư liệu đào tạo và gợi ý hữu ích cho Office 365 Education.

Hỗ trợ Windows

Tìm trợ giúp về các vấn đề phổ biến nhất đối với Windows 10 trong tổ chức hoặc môi trường chuyên môn CNTT.

Hỗ trợ Intune

Các thuê bao Intune dùng thử và có trả phí được hỗ trợ cả trực tuyến và qua điện thoại.Theo dõi trang này
Chia sẻ trang này