Sản phẩm và giải pháp

Tìm sản phẩm, ứng dụng và giải pháp Microsoft thu hút học sinh, sinh viên và truyền sức mạnh cho nhà giáo dục.

Thiết lập trải nghiệm học tập cuốn hút trong và ngoài lớp học với thiết bị Windows có giá phải chăng. Khám phá thêm các giải pháp thông minh nhằm quản lý trường hiệu quả.

Tìm khóa đào tạo cho nhà giáo dục

Tìm khóa đào tạo và tài nguyên học đường miễn phí cho nhà giáo dục gồm các video chỉ dẫn nhanh, bài giảng và lộ trình học tập để trở thành Nhà Giáo dục Sáng tạo Microsoft.

KHÁM PHÁ CỘNG ĐỒNG GIÁO DỤC

Giảm giá và ưu đãi

Tiết kiệm khi mua thiết bị và tìm ưu đãi giảm giá về các sản phẩm cho học đường.

tìm ưu đãi giảm giá và cách mua

Tìm thiết bị, cách quản lý và cộng tác trong học đường với Microsoft 365 Education.

Tìm hiểu các phương án Microsoft 365 Education

Tìm các ứng dụng để thu hút và tạo cảm hứng cho học sinh, sinh viên.

DUYỆT XEM ỨNG DỤNG